Najpopularnija Imena Dečaka

0

Drage mame i tate, ovo su najpopularnija muska imena dece, koja ste vi izabrali, na društvenim mrežama portala Trudnoća i zdravlje. Dali smo poreklo i značenja tih imena.

imena decaka1
Imena decaka2

Sva imena su lepa ali ova ste vi izabrali, sa najviše vaših glasova.

Evo koje poreklo i značenja imaju pojedina imena:

Ime Ognjen: slovenskog je porekla, izvedeno od imenice “oganj”, u značenju “plamen, vatra”.

Ime Petar: Na grčkom jeziku znači „stena“. 

Ime Luka: muško ime grčkog porekla izvedeno od grčke reči “luks” (grč: Λουκάς) što znači “svjetlost, svjetleći”.

Ime Stefan: grčkog porekla i varijanta je grčkog imenа Stefаnos (Στέφανος) što znači “venаc” ili “kruna”. U prenesenom značenju ime znači “onaj koji je krunisan, koji je ovenčan”. 

Ime Viktor: dolazi od latinske reči koja znači „pobednik ili osvajač“. 

Ime Sava: Hebrejskog je porekla nastalo od riječi “Saba” , što znači -preobražen, pravedan.

Ime Filip: vodi poreklo od grčke složenice Filippos – fileo znači “volim”, a hippos “konj”. Tako bi se ime Filip moglo prevesti kao ljubitelj konja ili onaj koji voli konje.

Ime Bogdan: staro-slovensko lično ime, poreklom iz grčkog jezika, potiče od reči tj složenice „theodosis“, a koja je sastavljena od reči „theos“ (u značenju Bog; Stvoritelj) i od reči „dosis“ (u značenju dati; darivati; davati), te da u „bukvalnom“ prevodu ima značenje – „dat od Boga“; „Bogom-dan“; „Božiji dar“.

Ime Sergej: Sergej je ruski oblik starog rimskog porodičnog imena Sergius.

Ime Pavle: Pavle je poreklom iz staro-grčkog jezika, ali se smatra  „biblijskim“ imenom, jer je jedan od dvanaest Hristovih apostola, nosio ime Apostol Pavle.

Ime Mihailo: staro slovensko i biblijsko ime. U hrišćanskom svetu, Mihailo je bio jedan od sedam “arhanđela”, koji je u borbi “dobra i zla” pobedio Lucifera kao “posrnulog anđela” (i to u obliku zmije; zmaja ili aždaje).

Ime Andrej: hrišćanskog porekla, po imenu jednog od 12 Hristovih apostola.

Svako vreme nosi i popularnost određenih imena, međutim postoje i imena koja su vekovima prisutna, veruje se, zbog svog značenja. 

Share.

About Author

Comments are closed.