Najpopularnija Imena Dečaka

Najpopularnija Imena Dečaka

Drage mame i tate, ovo su najpopularnija imena dečaka, koja ste vi izabrali, na društvenim mrežama portala Trudnoća i zdravlje. Dali smo poreklo i značenja tih imena. Sva imena su lepa ali ova ste vi izabrali, sa najviše vaših glasova.

Najpopularnija imena dečaka po vašem izboru

Najpopularnija Imena Dečaka

Poreklo i značenja imena:

Ime Ognjen: slovenskog je porekla, izvedeno od imenice „oganj“, u značenju „plamen, vatra“.

Ime Petar: Na grčkom jeziku znači „stena“.

Ime Luka: muško ime grčkog porekla izvedeno od grčke reči „luks“ (grč: Λουκάς) što znači „svjetlost, svjetleći“.

Ime Stefan: grčkog porekla i varijanta je grčkog imenа Stefаnos (Στέφανος) što znači „venаc“ ili „kruna“. U prenesenom značenju ime znači „onaj koji je krunisan, koji je ovenčan“.

Najpopularnija Imena Dečaka
Sva imena naših najvoljenijih su lepa

Ime Viktor: dolazi od latinske reči koja znači „pobednik ili osvajač“.

Ime Sava: Hebrejskog je porekla nastalo od riječi „Saba“ , što znači -preobražen, pravedan.

Ime Filip: vodi poreklo od grčke složenice Filippos – fileo znači „volim“, a hippos „konj“. Tako bi se ime Filip moglo prevesti kao ljubitelj konja ili onaj koji voli konje.

Ime Bogdan: staro-slovensko lično ime, poreklom iz grčkog jezika, potiče od reči tj složenice „theodosis“, a koja je sastavljena od reči „theos“ (u značenju Bog; Stvoritelj) i od reči „dosis“ (u značenju dati; darivati; davati), te da u „bukvalnom“ prevodu ima značenje – „dat od Boga“; „Bogom-dan“; „Božiji dar“.

Ime Sergej: Sergej je ruski oblik starog rimskog porodičnog imena Sergius.

Najpopularnija Imena Dečaka
Često roditeljima nije lako da se odluče za ime deteta

Ime Pavle: Pavle je poreklom iz staro-grčkog jezika, ali se smatra  „biblijskim“ imenom, jer je jedan od dvanaest Hristovih apostola, nosio ime Apostol Pavle.

Ime Mihailo: staro slovensko i biblijsko ime. U hrišćanskom svetu, Mihailo je bio jedan od sedam “arhanđela”, koji je u borbi “dobra i zla” pobedio Lucifera kao “posrnulog anđela” (i to u obliku zmije; zmaja ili aždaje).

Ime Andrej: hrišćanskog porekla, po imenu jednog od 12 Hristovih apostola.

Još ste glasali sa velikim brojem glasova i za sledeća imena:

Najpopularnija Imena Dečaka

Svako vreme nosi i popularnost određenih imena, međutim postoje i imena koja su vekovima prisutna, veruje se, zbog svog značenja.

Autor projekta Trudnoća i zdravlje. Autor realizovanih uspešnih projekata: Zdrava hrana-Zelena jabuka, Berza male privrede, Svet u srcu i brojnih drugih.
Preporučujemo vam...