Potvrđivanje detetovih signala u igri unapređuje razvoj

Potvrđivanja detetovih signala

Sadržaj

Kako potvrđivanje detetovih signala u igri unapređuju detetu komunikaciju? Šta signali predstavljaju za dete a šta za roditelje? Možemo reći, da je potvđivanje detetovih signala, ključ podsticaja i razvoja govora i komunikacije.

Potvrđivanja detetovih signala

Od rođenja, beba nam šalje signale na koje okruženje reaguje i pokušava odrediti šta tačno svaki signal znači. Beba se oglašava, dajući nam signal da je gladna, umorna ili da joj nešto smeta. Ono što je za bebu spontana radnja za roditelje je signal. Nakon nekog perioda dete postaje svesnije svojih radnji i bogati ih, a signali koje okruženje prima postaju brojniji. Roditelji treba da znaju da je odgovor na različite signale koje dete šalje, prilika za podsticaj detetovog razvoja.

Potvrđivanja detetovih signala

Kako mogu izgledati detetovi signali?

Bebino zanimanje za ljudsko lice, glas i ruke jeste prvi signal koji za nas treba da bude podstrek i da se prema detetu obraćamo kao prema pravom komunikacijskom partneru. S obzirom da nas dete primećuje, ukoliko u našem glasu, izrazu i pokretu ono može da čuje i vidi odraz sebe – to je način da mu olakšamo i omogućimo put od spontanih ka svesnim radnjama. Sve što dete učini iz potrebe ili iz igre mi možemo tumačiti kao signal i videti prilliku za ostvarenje interakcije.

Koje su strategije potvrđivanja detetovih signala?

Da bi dete shvatilo da ga mi slušamo i primećujemo koristimo dve osnovne strategije. To su strategija imitacije i proširivanja.

Strategija imitacije

Kada kažemo „imitacija“ mislimo: radi ono što dete čini. Ako se oglašava – vokalizuje, brblja i spaja slogove imitirajte ga. Na ovaj način uvodite dete u svet interakcije i komunikacije. Osim imitacije onoga što izgovara u igri, imitirajući detetovu mimiku i pokrete. Dajemo mu na znanje da može uticati na naše postupke. Tako što vodite vaše „druženje“ dopuštajući da se ono oglasi ili učini nešto, a zatim vi i obrnuto. Tako vežbate razmenu uloga i odnosa „ja pa ti“ u komunikaciji.

Potvrđivanja detetovih signala

Strategija proširivanja

Proširivanje predstavlja nadogradnju detetovog postupka ili izjave, tako da izgleda malo naprednije. Ovim ujedno potvrđujemo detetov postupak ili reč ali mu i dajemo model i priliku da ih i proširi. Dete stiče utisak da ga razumemo i nastoji da prihvati naše vođenje. Proširivanje je ujedno i poziv na dalju interakciju i komunikaciju.

Signali u igri i kako doprineti razvoju komunikacije potvrđivanjem u igri?

U početku, detetova igra je spontana. Ono upoznaje svoje telo, svoj glas i okruženje. Na primer dok beba vokalizuje ona se igra a mi joj prilazimo blizu, imitiramo njenu mimiku i zvukove/glasove koje čujemo. Tumačeći detetove nesvesne pokrete kao svesne pomažemo detetu da od pokreta napravi nešto smisleno.

Potvrđivanja detetovih signala

Nešto kasnije, kada dete postane svesnije svojih radnji nastavljamo sa imitacijom ali stavljamo veći naglasak na proširivanje kao vid potvrđivanja detetovog nauma. Proširivanje može da izgleda kao nadogradnja detetovog pokreta i ispunjenje onoga što ono želi da uradi (dohvati nešto, dodirne) ali i davanje ideje za sledeći potez. Suštinski, ono detetu ukazuje na to da ga razumemo i da zajedno deleći trenutak doživljavamo i postižemo sledeći korak u razvoju. Tu smo kao zajednički učesnici u igri, sa zajedničkom pažnjom koja je još jedan uslov uspostavljanja i unapređenja komunikacije s namerom.

Tokom nešto starijeg uzrasta gde dete komunicira jezikom i dalje pratimo signale koji podstiču kvalitet naše komunikacije sa detetom. Dajemo mu priliku da nas prati i unapredi svoj govorno-jezički razvoj. Naš zadatak je da obogatimo detetovo jezičko znanje i podstaknemo bogatiju igru. Deca koja kasne u govorno jezičkom razvoju naročito trebaju ovaj vid podrške.

Potvrđivanja detetovih signala

Primeri potvrđivanja signala imitacijom i proširivanjem

Imitacija:

  • Dok dete brblja, vi ponavljate za njim.
  • Dok dete slaže kocke, slažete i vi.

Bez daljih izmena – cilj ovoga je da primeti i prepozna sopstvene postupke i osvesti ih. Tako, što mu pokazujemo da to što radi utiče na nas.

Proširivanje:          

  • Dete izgovara „ede“, vi proširujete „da, meda jede“. Situacija igre, hranimo igračku medu.
  • Dete vozi kamion, mi ga pratimo sa životinjama koje takođe voli. Ukrcavamo jednu životinju pozadi i dajemo mu ideju da proširi svoju igru – životinje se voze.

Dete shvata da ga razumemo ali i da smo mu uzor za dalji napredak u govoru, igri i komunikaciji.

Potvrđivanja detetovih signala

Potvđivanje detetovih signala je ključ podsticaja i razvoja govora i komunikacije

U detetovom pogledu, glasu i pokretu tražimo signal na koji možemo reagovati i potvrditi ga. Dok je imitacija karakteristična za prve/početne razvojne faze, proširivanje koristimo u svim fazama. Ujedno pratimo stadijume u razvoju igre deteta, prilagođavamo mu se, nadograđujemo njegove reči i poteze i podstičemo ga u unapređenju komunikacije.

avatar
Radom u logopedskim centrima i vrtićima stekla je višegodišnje iskustvo u tretmanima dece neurogene, pervazivne i razvojne patologije. Sertifikovan Marte Meo praktičak, autor stručno-naučnog rada i koautor priručnika „Montesori jezik“, za razvoj govora kod najmlađih. Bavi se dvojezičnim razvojom, individualnim savetovanjem s roditeljima i radom s decom koja rastu u dvojezičnom okruženju i ispoljavaju kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Femibion
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Električni bicikli i 9 prednosti u savremenom načinu života

Razdražljivost i bes u trudnoći – 5 predloga koji pomažu

Sindrom nervoznog creva (IBS) u trudnoći pacijentkinja sa inflamatornom bolesti creva (IBD)

Hipnoporođaj – Da li je moguć porođaj bez ili manje bola?

15 stvari koja deca ne vole tokom odrastanja i razvoja

Preporučujemo vam...

Deca ne vole mnogo toga tokom odrastanja i razvoja. Odgoj dece može biti izazovan, a ponekad se čini da deca ne vole ništa od onoga što radimo. Šta deca ne...

Dete priča svojim jezikom, da li da se zabrinemo? Koliko detetov govor treba da bude razumljiv prema uzrastu? Kako podržati dete? Ponekad dete govori ali toliko „drugačije“ da stičemo utisak...

Razvoj govora deteta, ako je redovan, teče svojim ustaljenim i poznatim tokom. Važno je da svaki roditelj razume kako treba da izgleda razvoj jezičkih i govornih veština deteta. Prepoznajte prve...

Često su roditeljska očekivanja u odnosu na dete nerealna. Koja roditeljska očekivanja su realna i potrebna a koja ne? Kako da postignemo cilj a da izbegnemo naredbe i samim tim...