Socijalne i emocionalne veštine deteta i uloga roditelja

Socijalne i emocionalne vestine deteta

Sadržaj

Socijalne i emocionalne veštine deteta se stiču tokom celog života. Naravno, baza je detinjstvo. Da znam ko sam i koliko vredim – krije se u osnovi socioemocionalnih kapaciteta.

Socijalne i emocionalne veštine deteta

Samopouzdano dete koje ima samoregulisano ponašanje jeste ishod dobrih podrški porodice i okoline. Kako to postići- oslanja se i na ono što čini detetova ličnost i njegov nasleđeni temperament.

 

Socijalne i emocionalne vestine deteta
Kada roditelj očekuje od deteta nešto što nije usklađeno sa njegovim uzrastom i sposobnostima, praćeno lošim/negativnim komentarima, dovodi do toga da dete redovno u nečemu ne uspeva. Decu treba pozitivno motivisati na aktivnosti.

Odnos dete i roditelj je ključan

Ovo nas vodi na put razmišljanja da se svakom detetu posvećujemo kao jedinstvenom, neponovljivom biću, otkrivajući u njemu nove puteve uzajamnosti u procesu građenja našeg odnosa. A odnos dete- roditelj je sami početak svega onoga što se krije kada kažemo – socijalne i emocionalne veštine deteta. Ti se odnosi oslanjaju na neposredno okruženje, koje onda uobličava do kraja detetovo socioemocionalno funkcionisanje.

Socijalne i emocionalne vestine deteta

Uloga iskustva u osećaju samopouzdanja je velika. Uključujte dete u razne aktivnosti jer to može pozitivno uticati na njegov osećaj samopouzdanja.

Građenje odnosa sa detetom od strane roditelja na podešen način znači da nema univerzalnog recepta kako se sa detetom postiže željeni cilj u vaspitanjau. Važno je dete upoznati, te je roditeljska uloga uloga onoga koji istražuje. Dok istražujemo mi se igramo, isprobavamo, pokušavamo, grešimo, popravljamo greške i sve je to na putu učenja da budemo dobri roditelji baš našem detetu.

Socijalne i emocionalne vestine deteta
Uzajamno poštovanje i ljubav između roditelja „daje krila“ detetovom samopouzdanju.

Dete za to vreme doživljava našu zainteresovanost, posvećenost, udubljenost kao sigurnost i ljubav. Tada ide sve mnogo jednostavnije i lakše.

Ako se ne prepustimo ovakvom procesu, iz milion razloga, tada kreću komplikovanije situacije. Te situacije ponovo od nas traže da se angažujemo, ali ovoga puta mnogo više, i sa vremenom i sa uključivanjem.

Samopouzdanje i dete

Svakom roditelju je važno da dete ima izgrađenu pozitivnu sliku o sebi, da se oseća samopouzdano, sigurno u sebe. Da iz toga stanja gradi odnose sa svojim vršnjacima i okolinom.

Dok detetu upučujemo reči pohvale, podrške, dok se odnosima prema njemu sa poštovanjem u odnosu na njegove ideje, činjenja, a sve to odmereno datim situacijama, možemo biti sigurni da smo na dobrom putu.

Socijalne i emocionalne vestine deteta
Periodi velikih promena kao što su polazak u vrtić, razvod roditelja, preseljenje i druge situacije su stresne za dete i tada roditelji treba da budu posebno pažljivi prema detetu, kako mu ne bi urušili samopoudanje.

Takođe, tome pridružujemo i našu dostupnost, osetljivost na dečije reakcije, da ih umemo prepoznati i na njih adekvatno odgovoriti.

Nisko samopouzdanje i reakcije deteta

Tako, na primer, dete koje raste u porodici gde ima mnogo zabrana i nepoverenja u njegove sposobnosti, može da razvije nisko samopouzdanje. Nisko samopouzdanje kod dece može izazvati impulsivnost, agresivnost, anksioznost, pasivnost, u daljem razvoju. Dete koje ne veruje u sebe, koje sumnja u sebe i svoje kapacitete, koje zavisi o tome kako će ga okolina okarakterisati.

Socijalne i emocionalne vestine deteta
Detetu pažljivo treba ukazivati na greške, ne treba zanemarivati ponašanja koja nisu usklađena i očekivana, uz zagrljaj i toplinu. Poseban izazov za roditelja je “objasniti” detetu da ne može uvek biti najbolje u svemu…

Šta donosi stabilnost i sigurnost detetu?

Dete koje odrasta u porodičnom okruženju gde ima jasno iskustvo koje su njegove moći, gde je realno podržano i pohvaljeno, imaće realna očekivanja od sebe. Takvo dete će znati da se realno postavi sa preprekama u odrastanju i kasnije u životu.

Osećaj da vredimo, da smo sami po sebi vredni, donosi osećaj stabilnosti i sigurnosti. Na ovom mestu svaki roditelj može da preispituje svoj odnos i kvalitet svog odnosa sa detetom.

Socijalne i emocionalne vestine deteta
Nekada pohvalite a nekada ohrabrite dete – ako ga prečesto hvalite, pohvale će izgubiti na značaju.

Važno je znati i da se socioemocionalne veštine grade, ali i u razvojnim krizama ili životnim krizama, mogu da opadaju. Zato nam je važno da u prelaznim i kriznim periodima deca dobiju dodatnu podršku svom odrastanju.

Roditelj ima najveći uticaj na detetovo razumevanje sebe i sveta

Postoje mnoge situacije kada nije lako biti roditelj, tada je dobro potražiti podršku drugih roditelja ili stručnu podršku. Stalna budnost, svesnost, opredeljenost jesu dimenzije koje će obezbediti da se gradi zdrava porodična klima, kvalitetni odnosi u porodici. Roditelj, njegovo angažovanje, ono što on čini, ima najveći uticaj na detetovo razumevanje sebe i sveta.

avatar
Bavi se savetodavnim radom sa roditeljima dece do 7 godina, objavila značajan broj stručnih radova, Osnivač i predavač i art terapeut u “Iskon”.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa Propomint
Esensa DevitinD3k1
Femibion 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion
Femibion 1 i 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Propomint – Bez bola u grlu kod dece i odraslih na prirodan način

Veliki kašalj ili pertusis – 3 faze bolesti

Kako se menja unutrašnji svet šestogodišnjaka – 14 veština

6 razloga zašto dete treba voditi u kupovinu

Mogućnosti drugog porođaja, ako je prethodni bio carskim rezom

Preporučujemo vam...

Razvoj šestogodišnjaka je specifičan a svet šestogodišnjka dobija nove obrise i značenja. Ovo je period kada se veoma mnogo toga menja u dečijem razvoju. Menja se način, kako razmišljaju i...

Mnogo je razloga zašto dete treba voditi u kupovinu, iako se roditelji premišljaju… Neki roditelji su u dilemi kada dobiju decu da li da ih povedu sa sobom kada idu...

Kako potvrđivanje detetovih signala u igri unapređuju detetu komunikaciju? Šta signali predstavljaju za dete a šta za roditelje? Možemo reći, da je potvđivanje detetovih signala, ključ podsticaja i razvoja govora...

Neusaglašenost roditelja u vaspitanju deteta nije retkost. Često se dešava da par kada postane roditelj nema istu ideju o vaspitanju deteta. Koliko god da su se slagali pre dolaska bebe...