Progib kičme, yoga vežba za trudnice i mame

Progib kičme

Progib kičme, yoga vežba koja je namenjena i trudnicama i mamama. Ovo je sjajna vežba za opuštanje vrata, vratnih mišića, ramenog pojasa, kičme i za bolju cirkulaciju. Mogu je raditi i trudnice i mame.

Progib kičme

  • U položaju prekrštenih nogu uhvatite prednje stopalo obema šakama. Sa udahom krenite grudima ka napred, opuštajući glavu unazad.
  • Uz izdah povijte leđa unazad, a bradu spustite ka grudima. Ponavljate ovaj pokret neko vreme dok ne osetite da su se leđa dovoljno opustila.
  • Dišite duboko, naglašavajući svaki izdah. Neka izdah bude glasan, zvučan i rasterećujući.

Progib kičmeProgib kičme

Preporučujemo vam...