Sa lupom u istraživački pohod – Kreativni provod za dete

Kreativni provod za dete

Za kreativni provod za dete, potrebna je jedna lupa, vaša pažnja i vreme! U svakom detetu se krije jedan mali istraživač kome je potrebno malo podsticaja da iskaže svoje potencijale i sposobnosti. U istraživanje sveta sa lupom! Koje su to podsticajne aktivnosti koje možemo realizovati sa decom pomoću lupe?

Kreativni provod za dete
Otkrivamo i upoznajemo svet oko sebe.

Lupu u ruke i hajdemo u kreativni provod za dete

U periodu ranog razvoja veliku ulogu ima podsticajna sredina za učenje, istraživanje i eksperimentisanje. Upravo takva sredina se nalazi u prirodi. Mesta za učenje u prirodi mogu biti dvorište, park, bašta, obala reke, igralište, šuma, izletište i dr. Jedan od načina kako decu možemo motivisati na kreativne i istraživačke igre jeste – lupa.

Kreativni provod za dete

Zašto je lupa jako zanimljiva deci?

Lupa pomaže detetu da vidi stvari koje nikada ranije nije videlo. Otvara mu čitav jedan novi svet koji se čini neverovatnim. Pomoću nje ono istražuje sve što vidi u svom okruženju. Od lišća i zemlje do kamenčića i mrava, strukture materijala (so, šećer, kamen, kora drveta).

Šta može da podstakne kod deteta istraživanje lupom?

Iako deluje jednostavno, ovakve aktivnosti podstiču dete na razmišljanje, uočavanje, povezivanje pojmova, razvijaju im maštu i kreativnost. Korišćenje lupe za posmatranje linija na lišću ili delova tela mrava pruža detetu nova saznanja o kojima ono razmišlja i postavlja sopstvene teorije i zaključke.

Kreativni provod za dete

Kreativnost i maštu možemo aktivirati posmatranjem kore drveta, upoređivanjem sa različitim vrstama drveća ili igrom u kojoj detete prislonivši papir na koru prelazi voštanim bojama preko njene površine. S obzirom na to da je kora neravna na papiru će ostati preslikan reljef oko kog se mogu crtati životinje koje su viđene na stablu.

Kreativni provod za dete
Veoma je korisno posle istraživanja lupom „sve zabeležiti“ – islustrovati!

Posle istraživanja, treba sve zabeležiti?

Kada ponudimo detetu da ilustruje ono što je zapazilo navikavamo ga da beleži svoja otkrića i time razvijamo naučne veštine. Istrаživajući insekte u prirodi dete povezuje stečena znanja i nadograđuje ih novim, razvija empatiju i razumevanje prema živom svetu koji nas okružuje.

Podsticajne aktivnosti koje možemo realizovati sa decom pomoću lupe:

  • Posmatrajte kristale u kocki leda. Voda i njeni različiti oblici su nepresušan izvor ideja za istraživačke igre. Ponudite detetu nekoliko kocki leda, na koje će dodati malo boje i soli (što će ubrzati topljenje ), dajte mu lupu i pustite ga da uživa u ovoj zanimljivoj igri.
  • Uzmite ćebe i predložite detetu da lupom pregledate vlakna koja čine ovu teksturu. Podstaknite ga da u prostoriji pronađe slične tkanine i uporedi ih.
  • Ponudite detetu šećer, so, pirinač i druge slične materijale koje ono može posmatrati kroz lupu i time upoređivati i klasifikovati.
  • Kada ste na otvorenom prostoru, motivišite dete pitanjima: „Možeš li pomoću lupe pronaći nešto zeleno?“ ili „Možeš li pronaći nešto što puzi?“

Kreativni provod za dete

Mali istraživači 

Pažljivim posmatranjem male dece sagledavamo da su neprestano u istraživačkom pohodu. Zato bi im trebalo omogućiti uslove za istraživačke igre. Ali i podršku u vidu podsticajnih pitanja: „Šta ti misliš o tome“, „Kako si došao do tog zaključka? „Zbog čega je to tako?“. Ovakve aktivnosti utiču na intelektualni, socio-emocionalni i razvoj govora. Takođe doprinose razumevanju i poštovanju sveta koji nas okružuje.

Fokusirana je na kreativne i razvojno podsticajne aktivnosti za decu jaslenog uzrasta, a uža specijalnost su logičko-matematičke, govorono-jezičke i umetničke aktivnosti sa decom predškolskog uzrasta.
Preporučujemo vam...
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića može biti dobro pomoćno sredstvo. Primenjuje se u prvoj fazi rešavanja problema dijastaze. Dijastaza trbušnih mišića Dijastaza (razdvojenost) pravog trbušnog mišića predstavlja normalnu pojavu u trudnoći. Ona se dešava kako beba raste. Na taj način se proširuje prostor za rast bebe. Nakon porođaja razdvojenost…
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…