Sa lupom u istraživački pohod – Kreativni provod za dete

Sa lupom u istraživački pohod - Kreativni provod za dete

Za kreativni provod za dete, potrebna je jedna lupa, vaša pažnja i vreme! U svakom detetu se krije jedan mali istraživač kome je potrebno malo podsticaja da iskaže svoje potencijale i sposobnosti. U istraživanje sveta sa lupom! Koje su to podsticajne aktivnosti koje možemo realizovati sa decom pomoću lupe?

Sa lupom u istraživački pohod - Kreativni provod za dete

Lupu u ruke i hajdemo u provod!

U periodu ranog razvoja veliku ulogu ima podsticajna sredina za učenje, istraživanje i eksperimentisanje. Upravo takva sredina se nalazi u prirodi. Mesta za učenje u prirodi mogu biti dvorište, park, bašta, obala reke, igralište, šuma, izletište i dr. Jedan od načina kako decu možemo motivisati na kreativne i istraživačke igre jeste – lupa.

Zašto je lupa jako zanimljiva deci?

Lupa pomaže detetu da vidi stvari koje nikada ranije nije videlo. Otvara mu čitav jedan novi svet koji se čini neverovatnim. Pomoću nje ono istražuje sve što vidi u svom okruženju. Od lišća i zemlje do kamenčića i mrava, strukture materijala (so, šećer, kamen, kora drveta).

lupom u istrazivanje 3
Otkrivamo jedan novi svet!

Šta može da podstakne kod deteta istraživanje lupom?

Iako deluje jednostavno, ovakve aktivnosti podstiču dete na razmišljanje, uočavanje, povezivanje pojmova, razvijaju im maštu i kreativnost. Korišćenje lupe za posmatranje linija na lišću ili delova tela mrava pruža detetu nova saznanja o kojima ono razmišlja i postavlja sopstvene teorije i zaključke.

Kreativnost i maštu možemo aktivirati posmatranjem kore drveta, upoređivanjem sa različitim vrstama drveća ili igrom u kojoj detete prislonivši papir na koru prelazi voštanim bojama preko njene površine. S obzirom na to da je kora neravna na papiru će ostati preslikan reljef oko kog se mogu crtati životinje koje su viđene na stablu.

 

 

istrazivanje lupom
Ovakve aktivnosti doprinose razumevanju i poštovanju sveta koji nas okružuje.
lupom u istrazivanje 1
Dete navikavamo da beleži svoja otkrića i time razvijamo naučne veštine.

Posle istraživanja, treba sve zabeležiti?

Kada ponudimo detetu da ilustruje ono što je zapazilo navikavamo ga da beleži svoja otkrića i time razvijamo naučne veštine. Istraživajući insekte u prirodi dete povezuje stečena znanja i nadograđuje ih novim, razvija empatiju i razumevanje prema živom svetu koji nas okružuje.

Podsticajne aktivnosti koje možemo realizovati sa decom pomoću lupe:

  • Posmatrajte kristale u kocki leda. Voda i njeni različiti oblici su nepresušan izvor ideja za istraživačke igre. Ponudite detetu nekoliko kocki leda, na koje će dodati malo boje i soli (što će ubrzati topljenje ), dajte mu lupu i pustite ga da uživa u ovoj zanimljivoj igri.
  • Uzmite ćebe i predložite detetu da lupom pregledate vlakna koja čine ovu teksturu. Podstaknite ga da u prostoriji pronađe slične tkanine i uporedi ih.
  • Ponudite detetu šećer, so, pirinač i druge slične materijale koje ono može posmatrati kroz lupu i time upoređivati i klasifikovati.
  • Kada ste na otvorenom prostoru, motivišite dete pitanjima: „Možeš li pomoću lupe pronaći nešto zeleno?“ ili „Možeš li pronaći nešto što puzi?“
lupom u istrazivanje 2
Uh, ko bi rekao da je list tako zanimljiv!

 Mali istraživači 

Pažljivim posmatranjem male dece sagledavamo da su neprestano u istraživačkom pohodu. Zato bi im trebalo omogućiti uslove za istraživačke igre. Ali i podršku u vidu podsticajnih pitanja: „Šta ti misliš o tome“, „Kako si došao do tog zaključka? „Zbog čega je to tako?“. Ovakve aktivnosti utiču na intelektualni, socio-emocionalni i razvoj govora. Takođe doprinose razumevanju i poštovanju sveta koji nas okružuje.

Master vaspitač Fokusirana je na kreativne i razvojno podsticajne aktivnosti za decu jaslenog uzrasta, a uža specijalnost su logičko-matematičke, govorono-jezičke i umetničke aktivnosti sa decom predškolskog uzrasta.
Preporučujemo vam...
mama koja pravi Tihe knjige
Tamara Jeremić, kreativna mama koja pravi Tihe knjige
Naša kreativna mama koja pravi Tihe knjige, po struci je diplomirani ekonomista EKOF-a. Kreativac, i vlasnica jednog malog biznisa po imenu Kreativna Iglica.Mama koja pravi Tihe knjigeMožda će i vama biti inspiracija Tamara Jeremić? Možda i vi oslušnete svoje skrivene talente? I dopustite im da vas pokrenu i promene život.…