Saška Nešić Master vaspitač

Master vaspitač
Fokusirana je na kreativne i razvojne aktivnosti dece jaslenog uzrasta. Specijalnost su logičko-matematičke, govorono-jezičke i umetničke aktivnosti sa decom.