Saška Nešić

Master vaspitač Fokusirana je na kreativne i razvojno podsticajne aktivnosti za decu jaslenog uzrasta, a uža specijalnost su logičko-matematičke, govorono-jezičke i umetničke aktivnosti sa decom predškolskog uzrasta.
Sa lupom u istraživački provod

Sa Lupom u Istraživački Provod!

U svakom detetu se krije jedan mali istraživač kome je potrebno malo podsticaja da iskaže svoje potencijale i sposobnosti.U istraživanje sveta sa lupom!Lupu u ruke i hajdemo u provod!U periodu ranog razvoja veliku ulogu ima podsticajna sredina za učenje, istraživanje i eksperimentisanje. Upravo takva sredina se nalazi u prirodi. Mesta…