Koje su Prednosti Homeopatske Terapije?

Šta je homeopatija, homeopatija u svetu i kod nas

Koje su prednosti homeopatske terapije? Homeopatija je komplementarna  grana medicine  koja se zasniva na holističkom pristupu pacijentu.

Ovo podrazumeva da se kod pacijenta prilikom pregleda i određivanja leka, osim lokalnih simptoma, uvažavaju i mentalne i emocionalne osobine, tj. pacijent se poštuje kao   jedna celovita individua. Homeopatija je postavljena na jasnim osnovama, logičnim principima i zakonski definisanim  procedurama u dijagnostici i lečenju. Ona je  efikasna i naučno zasnovana medicinska metoda lečenja, koja stimuliše prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja.

Koje su Prednosti Homeopatske Terapije

Homeopatija ima holistički pristup zdravlju?

Sva stanja poremećenog zdravlja odraz  su poremećene ravnoteže u čoveku i bolestan čovek je  taj koji treba da bude lečen, a ne njegova bolest.Kod svih zdravstvenih stanja gde je homeopatsko lečenje moguće, (postoje zdravstvena stanja kada je proporučeno lečenje  konvencionalnim metodama), svakako je pravi izbor  homeopatko lečenje – tj. Primena homeopatskih lekova, nakon kvalitetnog pregleda homeopate.

Osnivač homeopatije je  Nemac Samuel Haneman  koji je temelje homeopatije postavio pre   nešto više od 200 godina,  nakon čega se  taj način lečenja veoma brzo preneo u druge delove sveta.

Koje su prednosti homeopatske terapije?

Pri  izboru leka uopšte, najvažnije osobine su  što veća efikasnost i  što manja toksičnost, tj.  važno je  da lek  ima  što manje nuzefekata.

Za homeopatske lekove se može reći da su potpuno netoksični, što izuzetno pogoduje  trudnicama  i maloj deci. Takodje,  nemaju  neželjenih efekata  niti nuspojava ako se uzimaju u vremenskom periodu koje je preporučeno. Nema zadesnog trovanja jer  se radi o šećernim /laktoza, saharoza/ kuglicama ili tabletama na koje je naneta lekovita supstanca u minimalnoj dozi.

Homeopatski lekovi  su naročito pogodni  u trudnoći kada je zabranjena upotreba većine konvencionalnih lekova.  Odlični su kod muke, povraćanja, napetosti, neraspoloženja, strahova..

Odlični su i kao priprema za porodjaj jer mogu da otklone  strah od porodjaja i olakšavaju  tegobe iz ranog postoporodjajnog perioda. Bezbroj kliničkih ispitivanja u svetu, potvrdilo je da  homeopatska sredstva ( lekovi ), ne mogu da prouzrokuju sporedna dejstva i da se od njih ne može postati zavisan.

Veoma je važno da lekar homeopata pravilno odredi sliku stanja tegoba kod pacijenta, jer od toga zavisi uspešnost lečenja homeopatijom (iz tog razloga se kaže : “homeopatija ili deluje ili ne deluje”).

Nažalost, homeopatijom se često nazivaju različiti terapijski principi od kojih su neki na granici nadrilekarstva, ili se bave lica koja nisu dovoljno stručna (o čemu treba voditi posebno računa),  što čini veliku štetu klasičnoj homeopatiji koja je itekako prihvaćena u svetu.

Homeopatski lekovi podstiču vitalnu silu?

Da, homeopatski lekovi podstiču odnosno stimulišu vitalnu silu osobe jer ta sila je ponekad sklona zaboravu. Ovaj podsticaj pomaže celokupnoj ličnosti pacijenta, čisti  je od svih posledica neravnoteže unutar njega koje su dovele do zdravstvenih tegoba.  Cilj je da se osoba dovede do nivoa optimalnog zdravlja po merilima medicinskih i socioloških standarda na što je moguće efikasniji način tako da je taj nivo u saglasnosti sa starošću osobe koja se leči.

Koje su Prednosti Homeopatske Terapije

Homeopatija u svetu i kod nas 

Homeopatija ima zasluženo mesto u medicinskim sistemima mnogih zemalja  sveta.  Svetska zdravstvena organizacija (WHO) homeopatiju je priznala za komplementarnu terapijsku disciplinu, a Evropska Zajednica je 1997. god. posebnim parlamentarnim aktom definisala pojam homeopatskog leka i odredila propise o standardizaciji proizvodnje homeopatskih lekova i načinu njihovog  prepisivanja.  U Evropi postoji značajna homeopatska praksa kako u lečenju tako i u proizvodnji lekova. U većini zemalja EU  /gde radi oko 30.000  homeopata/ homeopatija je zakonski  priznata.U Velikoj Britaniji  homeopatija ima dugogodišnju tradiciju. Lekari posle završenog medicinskog fakulteta i jednogodišnje nastave na Homeopatskom fakultetu stiču pravo na obavljanje homeopatske prakse.  Homeopatija je  kao vid lečenja posebno zastupljena u Indiji,  gde je homeopatsko školovanje  na  vrlo visokom nivou, a homeopatskom praksom se bavi nekoliko desetina hiljada homeopata. U Rusiji je homeopatska praksa  izuzetno proširena i u narodu popularna  i nijedna apoteka se ne može  zamisliti bez velikog udela homeopatskih preparata.Slično je i na drugim kontinentima – Australiji, Americi, Aziji… U Americi  se homeopatskom praksom  bavi oko 10.000 homeopata, homeopatski  koledži i ustanove su pod jurisdikcijom Američkog instituta za homeopatiju, a svi homeopatski lekovi su standardizovani po propisima FDA.

Praksa u našoj zemlji

U našoj zemlji,  u koju je došla sa velikim zakašnjenjem, homeopatija polako stiče sve veći broj pristalica. Januara meseca  2007. godine homeopatija je u našoj zemlji zakonski priznata, a podzakonskim aktima je definisano ko, na koji način i u kojim okvirima može da se bavi homeopatijom.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu u okviru kontinuirane medicinske edukacije, sprovedena je trogodišnja homeopatska škola prema programu Državne škole za klasičnu homeopatiju Nemačke, a jednogodišnja homeopatska škola za lekare, stomatologe i farmaceute obavlja se redovno  u okvirima Sekcije za homeopatiju Srpskog lekarskog društva. U Beogradu je aktivna i homeopatska škola „Simillimum“.

Specijalista interne medicine i diplomirani homeopata. Dugogodišnji je lekar u KBC “Bežanijska kosa” u Beogradu. Aktuelni je predsednik Homeopatske sekcije Srpskog lekarskog društva. Poslednjih godina intenzivno izučava uticaj hrane na ljudsko zdravlje, autor je NUTRI BIOS PAKETA, jedinstvenog sertifikovanog organskog proizvoda.
Preporučujemo vam...
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…