Uvučene grudi kod dece (pectus excavatum) – Deformitet grudnog koša

Uvučene grudi kod dece je deformitet grudnog koša koji može biti urođen ili stečeni.

Uvučene grudi (pectus excavatum) rođena deformacija grudnog koša, koja se kod dece najčešće javlja, dva-tri puta je češća kod dečaka nego kod devojčica.

Da li se deformitet grudnog koša primeti već na rođenju?

Deformiteti grudnog koša mogu biti urođeni ili stečeni. Blaži oblici deformiteta kod beba nekada se ne uočavaju odmah po rođenju već između prve i druge godine života deteta kada dete izgubi potkožno masno tkivo. Važno je da dete bude redovno praćeno od strane lekara kako rast ne bi doveo do problema rada vitalnih organa (rad srca, disanje). U periodu adolescencije usled naglog rasta i razvoja nastaje pogoršanje stanja, neretko se javlja i psihološki problem kod deteta zbog estetskog momenta.

Kontrakcija jednog mišića ili grupe mišića deluje i na susedne delove tela. Devijacije pojedinih segmenata se često registruju i gradiraju u odnosu na susedne segmente. Detaljnom analizom tela označava se postojanje i težina deformiteta, što daje dalje smernice  u određivanju programa lečenja.

Opšti izgled kod deformiteta grudnog koša deteta

Postura je narušena, toraks je relaksiran i u depresiji, nesimetričan, rebra su opuštena, ramena put napred. Prednji zid grudne šupljine je konkavan. Karakterističan je izgled grudnog koša – grudna kost je usmerena ka unutra i formira udubljenje. Udubljenje može biti jedva uočljivo, ali i ozbiljno kada je rastojanje između grudne kosti i kičmenog stuba svega par santimetara.

Šta može da još uzrokuje uvučene grudi?

Postojanje ove vrste deformiteta stvara nove probleme kod deteta a to su: povećana torakalna kifoza, skolioza kičme, smanjena pokretljivost grudnog koša i toraksa uopšte, skraćeni grudni mišići, slabi mišići, otežano disanje, slaba kondicija i brz zamor. U teškim slučajevima mogu se javiti poremećaji funkcije vitalnih organa, smanjen vitalni kapacitet pluća i smanjena cirkulacija krvi. Kod teških slučajeva primenjuje se operativno lečenje.

Blaži oblici deformiteta zahtevaju kineziterapijske vežbe koje se primenjuju u vidu jačanja prednjeg zida grudnog koša, jačanje ekstenzora leđa i mišića ramenog pojasa, jačanje i istezanje pektoralnih i interkostalnih mišića.

Pri mobilizaciji grudnog koša i istezanju grudnih i respiratornih mišića, donja rebra moraju biti fiksirana pomoću stomačnih mišića. U suprotnom, pri vežbi podizanja ruku, ceo grudni koš bi imao tendenciju da se kreće kao celina put napred.

Uvučene Grudi Kod Dece- Deformitet Grudnog Koša

Kako pomažu vežbe?

Pri efikasnim vežbama istezanja interkostalnih mišića dolazi do udaljavanja rebara primenom suprotno delujućih sila na gornji i donji deo grudnog koša. Jedna od čestih i efektnih vežbi istezanja mišića ramenog pojasa i gornje torakalnih mišiča jeste držeći se i viseći za najvišu prečku švedskih lestvica. Ova vrsta istezanja se može postići viseći na vratima, sa odgovarajućim podmetačima ispod šaka. U zavisnosti od stepena deformiteta, stanja i uzrasta deteta, postoji veliki broj varijacija u terapeutskim vežbama. S toga je bitno da se ovaj vid lečenja primenjuje krajnje individualno.

Vežbe disanja su obavezne i čini ih dubok inspirijum (udisaj), zadržavanje vazduha, potom lagani izdisaj.

Kod dece sa ovim deformitetom neophodno je odrediti doziranje vežbi uz adekvatne pauze. Vežbe disanja povećavaju volumen pluća, poboljšavaju razmenu gasova; utiču na povećanje snage, izdržljivosti i efikasnosti ventilacionih mišića. Zamor kod deteta se javlja kao rezultat slabosti i ukoliko je slabost veća od očekivane respiratornim mišićima je neophodan odmor.

Koje sportske aktivnosti pomažu kod uvučenih grudi – deformiteta grudnog koša?

Da, sportske aktivnosti pomažu u lečenju. Savetuje se leđni i prsni stil plivanja, košarka i odbojka. Postoje ortopedska pomagala, mideri i pojasevi koji pasivno pomažu kineziterapijskom tretmanu.

Plivanje je zabavno za malu decu, a  koristi za pravilan rast, razvoj i zdravlje dece koja plivaju su mnogostruka.  Psim u rešavanju ovog zdravstvenog problema, pomaže kod uspostavljanja telesne šeme kod dece, poznavanja delova tela, orijentacije u prostoru, usmeravanje i održavanje pažnje, koncentracije… Preporučena aktivnost za svu decu a posebno za hiperaktivnu decu, decu sa posebnim potrebama (autizam i dr.), decu sa smetnjama u razvoju, sa problemima razvoja govora…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Strukovni fizioterapeut specijalista Primarni domen rada je oblast pedijatrije, rad sa bebama i decom. Kroz ciljane vežbe, razvojne aktivnosti i pravilnu stimulaciju se potstiče psiho-socio-motorički razvoj bebe (deteta). Individualnim kineziterapijskim programom, procenom posture i edukacijom roditelja poboljšava se kvalitet života mame.
Preporučujemo vam...
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Pelenski ojed bebe je čest problem sa kojim se majke susreću. Koža bebe je osetljiva i nežna, a imunski sistem nezreo, tako da se svaka lezija kože mora ozbiljno shvatiti. Za potpuno funkcionalno i strukturno sazrevanje kože potrebne su i dve do tri godine.Šta je to pelenski ojed?Pelenski ojed (osip…
Olakšajte prirodni porođaj – Dianatal akušerski gel za lakši porođaj
Trudnice o izboru načina porođaja razmišljaju većinom u drugoj polovini trudnoće, najčešće u trećem trimestru. Predstavićemo vam podršku na porođaju. Informišite se o svim mogućnostima koje mogu olakšati i obezboliti porođaj, skratiti trajanje porođaja, obilazite porodilišta, ukoliko ima tih mogućnosti, gledajte uslove, raspitajte se… Ukoliko ste se opredelili za vaginalni…