Trudnoća Posle Prekida Trudnoće

0

Koliko vremena treba da prodje nakon spontanog ili namernog prekida trudnoće, da bi se planirala nova, željena trudnoća, često je pitanje koje se postavlja.

Savremeni stavovi unazad oko 10 godina su da se planira željena trudnoća nakon prekida trudnoće koji je bilo bilo namerni bilo spontani nakon četiri meseca.

Ranije se smatrano da je potrebno da prođe šest meseci. Uvidelo se da nije nepohodno toliko vremena da prođe, naročito kada je u pitanju spontani pobačaj i par želi i nestrpljiv je novu trudnoću, organizmu je dovoljno da prođe četiri meseca da se uspostavi ciklus i ovulacije kakva je bila kod žene i pre trudnoće. Isto važi i ako je spontani pobačaj bio u prvih tri meseca trudnoće a i u kasnijoj trudnoći. Nije retko da se posle namernog prekida trudnoće pojavi žena sa novom, željenom trudnoćom. Smatra se da ima uticaja sama intervencija prekida trudnoće,  i da u stvari ona i nije toliko bila sigurna da ne želi trudnoću.

trudnoća nakon prekida trudnoće(1)

Ako se desi da prođe i manji vremenski razmak od četiri meseca a desi se trudnoća koju žena želi da zadrži , svakako se ne savetuje da mora da je prekine jer nije prošao određeni  vremenski period po savetu lekara.

Nastavlja se vođenje željene trudnoće ali se naglasi ženi ( trudnici) da uradi na vreme  sve potrebne analize i sa nima se javi lekaru kako bi bili sigurni da je sve u redu sa trudnoćom.

Potrebno naglasiti ženi da kada naredni put ostane u drugom stanju (željena trudnoća), dođe na pregled čim ustanovi da joj kasni ciklus, i po uputstvima ginekologa radi potrebne analize i ne planira nikakav put dok ne prođe period u kojem se desio prethodni spontani pobačaj. Ovo je važno naglasiti na početku trudnoće,  jer često planiraju ili su već isplanirali neko putovanje, kako bi na vreme mogli da ga otkažu, a sve u interesu adekvatnog praćenja željene trudnoće.

Potrebno je nakon prekida trudnoće odmah ordinirati folnu kiselinu, koja će se nastaviti i tokom čitave naredne trudnoće bez pauze. Treba porazgovarati i uzeti pažljivu anamenzu od žene,  kada i u kojim okolnostima je primetila simptome da sa trudnoćom nešto nije u redu, i kako se dalje odvijalo sve do završetka trudnoće. Ovi podaci nam mogu biti korisni kako bi mogli ženi da na vreme kažemo na šta da obrati pažnju i šta od analiza da joj savetujemo da uradi, ako je potrebno i odmah nakon prekida trudnoće, ili nakon što ustanovimo da je ponovo ostala trudna.

trudnoća nakon prekida trudnoće(2)Ne može se uopšteno reći šta je potrebno uraditi nakon spontanog prekida trudnoće, jer to zavisi u kom mesecu se desio prekid , koliko godina ima žena, da li ima neku bolest, šta je od analiza uradila i još drugih činilaca koje je potrebno lekar da uzme u obzir.

Kod namernog prekida trudnoće je dovoljno savetovati ženi da napravi  pomenutu vremensku pauzi i počne da uzima folnu kiselinu ako je zdrava (nema nikakvih boesti i ne uzima druge lekove) i nema više od 35 godina.

Share.

About Author

Comments are closed.