Marina Dojčinović Master defektolog somatoped, reedukator psihomotorike

Na Institutu za mentalno zdravlje pohađala edukaciju i dobila zvanje reedukator psihomotorike. Radi sa decom sa i bez smetnji u razvoju.
Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Šta je reedukacija psihomotorike RPM? Pokret se ne koristi za jačanje mišića ili u fizioterapeutske svrhe? Mora da ostavi trag u mozgu, tj. u senzomotornoj oblasti. Šta je to reedukacija psihomotorike deteta (RPM)? Reedukacija psihomotorike (RPM) je metod kojim dete uz pomoć pokreta i opažaja spoznaje sebe. Sebe u odnosu…