Redukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Ličnost deteta čini intelektualna, motorička, socio-emocionalna i govorna oblast. Razvoj ovih oblasti odvija se uzajamno i svaki zastoj, usporenost ili neujednačenost može da dovede do teškoća u daljem razvoju deteta. RPM namenjena je kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i deci tipičnog razvoja. Kod dece tipičnog razvoja mogu da se pojave razvojna kašnjenja, npr. ne prohodaju sa 12 meseci, vec sa 15, pojava prvih reči kasni, ali ova kašnjenja se cesto sama od sebe izgube, dete ih nadoknadi kroz igrui stimulativno okruženje ili kroz primenu metode RPM.

Šta je to reedukacija psihomotorike deteta (RPM)?

Reedukacija psihomotorike (RPM) je metod kojim dete uz pomoć pokreta i opažaja spoznaje sebe, sebe u odnosu na druge i u odnosu na prostor i vreme.

Pokret se ne koristi za jačanje mišića ili u fizioterapeutske svrhe, već mora da ostavi trag u mozgu, tj. u senzomotornoj oblasti.

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu
Svesnost pokreta uz reč

Svesnost pokreta uz reč

RPM se poistovećuje sa psihoterapijom, jer što je u reedukaciji pokret, to je u psihoterapiji reč. Svaki pokret, kao i osećanje koje ga prati mora biti nazvan rečju. Pokret se mora opisivati, moraju se postavljati pitanja i davati odgovori, kako bi psihomotorna aktivnost postala deo svesti. Npr. detetu kažemo: Hajde sada stavi ruke na glavu. Tako je, glava je gore. Da li je meka ili tvrda? Tvrda, tako je. Šta imamo na glavi? Imamo kosu, uši, oči, nos, usta, obrve, trepavice (dete, u zavisnosti od uzrasta poznaje delove tela, pa tako npr. sa 3-4 godine mora da zna gde mu je glava, vrat, leđa, guza, pupak, stomak, delovi lica, ruka, noga, sa 4-5 godina treba da zna gde su mu brada, obrazi, šaka, palac peta… Dešava se da dete poznaje delove tela u skladu sa svojim uzrastom, ali ne i za niži uzrast i tada je reč o disharmoničnom nalazu).

Dakle, svaki pokret koji se izvodi, bilo aktivan ili pasivan, imenuje se, gde dolazi do bogaćenja rečnika i iskustva deteta. Vežbe moraju biti jasno definisane i prilagođene individualnim sposobnostima deteta. Započinju se pokretima koje su detetu bliski i nikada se ne zadaju vežbe koje dete nije u stanju da izvede. Takođe, pokreti i vežbe moraju biti praćeni prijatnim osećanjima, kako bi decu motivisali za novim pokretom.

Kome je metoda  RPM namenjena?

RPM namenjena je kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i deci tipičnog razvoja.

Može se primeniti u predškolskim ustanovama (u redovnim grupama, razvojnim grupama ili u vidu individualnih tretmana); školama (redovnim, specijalnim); ustanovama socijalne zaštite (dnevni boravci, domovi); ustanovama zdravstvene zaštite (razvojna savetovališta, dečji dispanzeri u okvoru primarne zaštite, dnevne bolnice i stacionari u pedijatrijskim i rehabilitacionim ustanovama u okviru sekundarne zaštite i specijalističke klinike u okviru tercijalne zaštite). Čas traje 15, 30 ili 45 minuta u zavisnosti od kliničke slike. Može biti individualni ili grupni (2-5 dece).

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu
RPM stimuliše pojedine oblasti, usklađuje ih

Zašto je RPM preporučena i za decu urednog razvoja?

RPM se koristi i preventivno sa decom koja nemaju razvojna kašnjenja jer stimuliše pojedine oblasti, usklađuje ih i sprečava rana odstupanja koja remete razvoj deteta. Reedukacija psihomotorike pospešuje svesnost kod dece urednog razvoja.

Metoda RPM koja pomaže kod kašnjenja u razvoju?

Mozak deteta u ranom uzrastu je plastičan, što znači da je fleksibilan i spreman da uči. Zato je rana stimulacija od velikog značaja. Izuzetno je važno da ukoliko roditelji ne primete poteškoće ili ih olako shvate, u kasnijem uzrastu može da dođe do odstupanja koja remete pravilan razvoj dece. Zbog toga je značajna rana intervencija, jer dete najbolje uči u prve 3 godine, a što se sa stimulacijom krene što pre, rezultati će biti dosta bolji.

Neophodna je dobra defektološka dijagnostika?

Kako bi se tretman reedukacije psihomotorike započeo, neophodna je dobra defektološka dijagnostika. Stručnjak procenjuje psihomotorni nivo, prepoznaje snage deteta i koristi ono što je razvijeno. RPM stimuliše pojedine oblasti , usklađuje ih i sprečava rana odstupanja koja remete razvoj deteta. Ovu metodu primenjuje posebno obučen stručnjak, koji se naziva reedukator psihomotorike.

U cilju što ranijeg uočavanja razvojnih kašnjenja, disharmoničnog razvoja (odskakanja ili zaostajanja u razvoju određenih oblasti deteta) ili smetnji u razvoju potrebno je da u svakoj obrazovnoj i zdravstvenoj ustanovi postoji defektolog koji će pratiti razvoj dece od najranijeg uzrasta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Master defektolog somatoped, reedukator psihomotorike. Na Institutu za mentalno zdravlje pohađala edukaciju i dobila zvanje reedukator psihomotorike. Radi sa decom sa i bez smetnji u razvoju.
Preporučujemo vam...
Šta je ljubav? – 3 koraka do ljubavi
Šta je ljubav? Većina veruje da zna šta je ljubav no, da li je uzrok svih patnji zapravo nerazumevanje ovog pojma, čije tumačenje i nije toliko apstraktno i individualno, koliko mislimo…Šta je ljubav – Može li se ljubav definisati?Iako bi većina volela da se pozove na uverenje kako je ljubav…
Ishrana bebe 12 meseci - Sedmodnevni jelovnik i recepti
Ishrana bebe 12 meseci – Sedmodnevni jelovnik i recepti
Ishrana bebe 12 meseci je raznovrsna, beba jede većinu toga što je na porodičnoj trpezi. Krajem prve godine deci, pored termički obrađenog, počnite da dajete i manje količine svežeg povrća, koje od druge godine treba da bude još značajnije zastupljeno u ishrani. Do godinu dana bebama se ne soli hrana!Ishrana…
23 Nedelja trudnoće
23 Nedelja trudnoće – Beba je sve aktivnija
23 Nedelja trudnoće je treća nedelja šestog lunarnog meseca.Kako se razvija Beba u 23 nedelja trudnoće?Plod je dugačak od 29-30 centimetara i težak oko 500 grama, porede ga sa veličinom patlidžana, u narednih mesec dana će duplirati telesnu težinu. U ovom uzrastu plod ima uspostevljene cikluse spavanja i budnog stanja,…