Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Ličnost deteta čini intelektualna, motorička, socio-emocionalna i govorna oblast. Razvoj ovih oblasti odvija se uzajamno i svaki zastoj, usporenost ili neujednačenost može da dovede do teškoća u daljem razvoju deteta. RPM namenjena je kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i deci tipičnog razvoja. Kod dece tipičnog razvoja mogu da se pojave razvojna kašnjenja, npr. ne prohodaju sa 12 meseci, vec sa 15, pojava prvih reči kasni, ali ova kašnjenja se cesto sama od sebe izgube, dete ih nadoknadi kroz igrui stimulativno okruženje ili kroz primenu metode RPM.

Šta je to reedukacija psihomotorike deteta (RPM)?

Reedukacija psihomotorike (RPM) je metod kojim dete uz pomoć pokreta i opažaja spoznaje sebe, sebe u odnosu na druge i u odnosu na prostor i vreme.

Pokret se ne koristi za jačanje mišića ili u fizioterapeutske svrhe, već mora da ostavi trag u mozgu, tj. u senzomotornoj oblasti.

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu
Svesnost pokreta uz reč

Svesnost pokreta uz reč

RPM se poistovećuje sa psihoterapijom, jer što je u reedukaciji pokret, to je u psihoterapiji reč. Svaki pokret, kao i osećanje koje ga prati mora biti nazvan rečju. Pokret se mora opisivati, moraju se postavljati pitanja i davati odgovori, kako bi psihomotorna aktivnost postala deo svesti. Npr. detetu kažemo: Hajde sada stavi ruke na glavu. Tako je, glava je gore. Da li je meka ili tvrda? Tvrda, tako je. Šta imamo na glavi? Imamo kosu, uši, oči, nos, usta, obrve, trepavice (dete, u zavisnosti od uzrasta poznaje delove tela, pa tako npr. sa 3-4 godine mora da zna gde mu je glava, vrat, leđa, guza, pupak, stomak, delovi lica, ruka, noga, sa 4-5 godina treba da zna gde su mu brada, obrazi, šaka, palac peta… Dešava se da dete poznaje delove tela u skladu sa svojim uzrastom, ali ne i za niži uzrast i tada je reč o disharmoničnom nalazu).

Dakle, svaki pokret koji se izvodi, bilo aktivan ili pasivan, imenuje se, gde dolazi do bogaćenja rečnika i iskustva deteta. Vežbe moraju biti jasno definisane i prilagođene individualnim sposobnostima deteta. Započinju se pokretima koje su detetu bliski i nikada se ne zadaju vežbe koje dete nije u stanju da izvede. Takođe, pokreti i vežbe moraju biti praćeni prijatnim osećanjima, kako bi decu motivisali za novim pokretom.

Kome je metoda  RPM namenjena?

RPM namenjena je kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i deci tipičnog razvoja.

Može se primeniti u predškolskim ustanovama (u redovnim grupama, razvojnim grupama ili u vidu individualnih tretmana); školama (redovnim, specijalnim); ustanovama socijalne zaštite (dnevni boravci, domovi); ustanovama zdravstvene zaštite (razvojna savetovališta, dečji dispanzeri u okvoru primarne zaštite, dnevne bolnice i stacionari u pedijatrijskim i rehabilitacionim ustanovama u okviru sekundarne zaštite i specijalističke klinike u okviru tercijalne zaštite). Čas traje 15, 30 ili 45 minuta u zavisnosti od kliničke slike. Može biti individualni ili grupni (2-5 dece).

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu
RPM stimuliše pojedine oblasti, usklađuje ih

Zašto je RPM preporučena i za decu urednog razvoja?

RPM se koristi i preventivno sa decom koja nemaju razvojna kašnjenja jer stimuliše pojedine oblasti, usklađuje ih i sprečava rana odstupanja koja remete razvoj deteta. Reedukacija psihomotorike pospešuje svesnost kod dece urednog razvoja.

Metoda RPM koja pomaže kod kašnjenja u razvoju?

Mozak deteta u ranom uzrastu je plastičan, što znači da je fleksibilan i spreman da uči. Zato je rana stimulacija od velikog značaja. Izuzetno je važno da ukoliko roditelji ne primete poteškoće ili ih olako shvate, u kasnijem uzrastu može da dođe do odstupanja koja remete pravilan razvoj dece. Zbog toga je značajna rana intervencija, jer dete najbolje uči u prve 3 godine, a što se sa stimulacijom krene što pre, rezultati će biti dosta bolji.

Neophodna je dobra defektološka dijagnostika?

Kako bi se tretman reedukacije psihomotorike započeo, neophodna je dobra defektološka dijagnostika. Stručnjak procenjuje psihomotorni nivo, prepoznaje snage deteta i koristi ono što je razvijeno. RPM stimuliše pojedine oblasti , usklađuje ih i sprečava rana odstupanja koja remete razvoj deteta. Ovu metodu primenjuje posebno obučen stručnjak, koji se naziva reedukator psihomotorike.

U cilju što ranijeg uočavanja razvojnih kašnjenja, disharmoničnog razvoja (odskakanja ili zaostajanja u razvoju određenih oblasti deteta) ili smetnji u razvoju potrebno je da u svakoj obrazovnoj i zdravstvenoj ustanovi postoji defektolog koji će pratiti razvoj dece od najranijeg uzrasta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Master defektolog somatoped, reedukator psihomotorike. Na Institutu za mentalno zdravlje pohađala edukaciju i dobila zvanje reedukator psihomotorike. Radi sa decom sa i bez smetnji u razvoju.
Preporučujemo vam...
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Pelenski ojed bebe je čest problem sa kojim se majke susreću. Koža bebe je osetljiva i nežna, a imunski sistem nezreo, tako da se svaka lezija kože mora ozbiljno shvatiti. Za potpuno funkcionalno i strukturno sazrevanje kože potrebne su i dve do tri godine.Šta je to pelenski ojed?Pelenski ojed (osip…
Olakšajte prirodni porođaj – Dianatal akušerski gel za lakši porođaj
Trudnice o izboru načina porođaja razmišljaju većinom u drugoj polovini trudnoće, najčešće u trećem trimestru. Predstavićemo vam podršku na porođaju. Informišite se o svim mogućnostima koje mogu olakšati i obezboliti porođaj, skratiti trajanje porođaja, obilazite porodilišta, ukoliko ima tih mogućnosti, gledajte uslove, raspitajte se… Ukoliko ste se opredelili za vaginalni…
Oprez! Koje vitamine i minerale treba uzimati tokom trudnoće?
Oprez! Koje vitamine i minerale treba uzimati tokom trudnoće?
Ako ste trudni ili planirate trudnoću, morate biti oprezni u pogledu uzimanja vitamina ili bilo koje druge vrste suplemenata. Neki mogu naneti više štete nego koristi, pa je uvek najbolje da se obratite lekaru pre uzimanja suplemenata.Vitamini u trudnoćiVašem telu je za zdravlje potrebno mnogo hranljivih materija: vitamini, minerali, proteini,…