Redukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu

Ličnost deteta čini intelektualna, motorička, socio-emocionalna i govorna oblast. Razvoj ovih oblasti odvija se uzajamno i svaki zastoj, usporenost ili neujednačenost može da dovede do teškoća u daljem razvoju deteta. RPM namenjena je kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i deci tipičnog razvoja. Kod dece tipičnog razvoja mogu da se pojave razvojna kašnjenja, npr. ne prohodaju sa 12 meseci, vec sa 15, pojava prvih reči kasni, ali ova kašnjenja se cesto sama od sebe izgube, dete ih nadoknadi kroz igrui stimulativno okruženje ili kroz primenu metode RPM.

Šta je to reedukacija psihomotorike deteta (RPM)?

Reedukacija psihomotorike (RPM) je metod kojim dete uz pomoć pokreta i opažaja spoznaje sebe, sebe u odnosu na druge i u odnosu na prostor i vreme.

Pokret se ne koristi za jačanje mišića ili u fizioterapeutske svrhe, već mora da ostavi trag u mozgu, tj. u senzomotornoj oblasti.

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu
Svesnost pokreta uz reč

Svesnost pokreta uz reč

RPM se poistovećuje sa psihoterapijom, jer što je u reedukaciji pokret, to je u psihoterapiji reč. Svaki pokret, kao i osećanje koje ga prati mora biti nazvan rečju. Pokret se mora opisivati, moraju se postavljati pitanja i davati odgovori, kako bi psihomotorna aktivnost postala deo svesti. Npr. detetu kažemo: Hajde sada stavi ruke na glavu. Tako je, glava je gore. Da li je meka ili tvrda? Tvrda, tako je. Šta imamo na glavi? Imamo kosu, uši, oči, nos, usta, obrve, trepavice (dete, u zavisnosti od uzrasta poznaje delove tela, pa tako npr. sa 3-4 godine mora da zna gde mu je glava, vrat, leđa, guza, pupak, stomak, delovi lica, ruka, noga, sa 4-5 godina treba da zna gde su mu brada, obrazi, šaka, palac peta… Dešava se da dete poznaje delove tela u skladu sa svojim uzrastom, ali ne i za niži uzrast i tada je reč o disharmoničnom nalazu).

Dakle, svaki pokret koji se izvodi, bilo aktivan ili pasivan, imenuje se, gde dolazi do bogaćenja rečnika i iskustva deteta. Vežbe moraju biti jasno definisane i prilagođene individualnim sposobnostima deteta. Započinju se pokretima koje su detetu bliski i nikada se ne zadaju vežbe koje dete nije u stanju da izvede. Takođe, pokreti i vežbe moraju biti praćeni prijatnim osećanjima, kako bi decu motivisali za novim pokretom.

Kome je metoda  RPM namenjena?

RPM namenjena je kako deci sa smetnjama u razvoju, tako i deci tipičnog razvoja.

Može se primeniti u predškolskim ustanovama (u redovnim grupama, razvojnim grupama ili u vidu individualnih tretmana); školama (redovnim, specijalnim); ustanovama socijalne zaštite (dnevni boravci, domovi); ustanovama zdravstvene zaštite (razvojna savetovališta, dečji dispanzeri u okvoru primarne zaštite, dnevne bolnice i stacionari u pedijatrijskim i rehabilitacionim ustanovama u okviru sekundarne zaštite i specijalističke klinike u okviru tercijalne zaštite). Čas traje 15, 30 ili 45 minuta u zavisnosti od kliničke slike. Može biti individualni ili grupni (2-5 dece).

Reedukacija psihomotorike deteta RPM, stimulacija razvoja za svu decu
RPM stimuliše pojedine oblasti, usklađuje ih

Zašto je RPM preporučena i za decu urednog razvoja?

RPM se koristi i preventivno sa decom koja nemaju razvojna kašnjenja jer stimuliše pojedine oblasti, usklađuje ih i sprečava rana odstupanja koja remete razvoj deteta. Reedukacija psihomotorike pospešuje svesnost kod dece urednog razvoja.

Metoda RPM koja pomaže kod kašnjenja u razvoju?

Mozak deteta u ranom uzrastu je plastičan, što znači da je fleksibilan i spreman da uči. Zato je rana stimulacija od velikog značaja. Izuzetno je važno da ukoliko roditelji ne primete poteškoće ili ih olako shvate, u kasnijem uzrastu može da dođe do odstupanja koja remete pravilan razvoj dece. Zbog toga je značajna rana intervencija, jer dete najbolje uči u prve 3 godine, a što se sa stimulacijom krene što pre, rezultati će biti dosta bolji.

Neophodna je dobra defektološka dijagnostika?

Kako bi se tretman reedukacije psihomotorike započeo, neophodna je dobra defektološka dijagnostika. Stručnjak procenjuje psihomotorni nivo, prepoznaje snage deteta i koristi ono što je razvijeno. RPM stimuliše pojedine oblasti , usklađuje ih i sprečava rana odstupanja koja remete razvoj deteta. Ovu metodu primenjuje posebno obučen stručnjak, koji se naziva reedukator psihomotorike.

U cilju što ranijeg uočavanja razvojnih kašnjenja, disharmoničnog razvoja (odskakanja ili zaostajanja u razvoju određenih oblasti deteta) ili smetnji u razvoju potrebno je da u svakoj obrazovnoj i zdravstvenoj ustanovi postoji defektolog koji će pratiti razvoj dece od najranijeg uzrasta.

Master defektolog somatoped, reedukator psihomotorike. Na Institutu za mentalno zdravlje pohađala edukaciju i dobila zvanje reedukator psihomotorike. Radi sa decom sa i bez smetnji u razvoju.
Preporučujemo vam...
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…