Logo Centar Za Razvoj i Igru

Kada razvoj govora ne teče kako treba, najvažnije je adekvatno reagovati na vreme i bez panike. 

Naš sagovornik je logoped i defektolog sa velikim iskustvom u radu sa decom, Olivera Vilimanović. U poseti smo Logo centru za razvoj i igru. 

Kada roditelji treba da dodju kod logopeda? 

Dolaze nam i roditelji sasvim male dece, po instrukcije, kako da stimulišu govor kod deteta, ali, pretežno roditelji dece uzrasta oko druge godine. Odlazak kod logopeda je rutinski pregled a može dati precizne informacije koje će pomoći kako detetu tako i roditeljima, jer je rana stimulacija jedini put koji će pomoći razvoju dobre komunikacije.

Uz puno ljubavi i razumevanja roditelj bi trebao da proceni da li se kod njegovog dvogodišnjaka još uvek nije:

  • razvio govor na nivo kraćih reči/rečenica, imitacija pokreta, gest za pa-pa, praćenje predmeta  i pokazivanja odraslih ka nečemu,
  • pokazivanje  i usmeravanje prstića u cilju zahteva ili pokazivanja, gest tapšanja i pridruživanja smehu kada se svi smeju,
  • okretanje glave na poziv i  pokazivanje ukućana, kada se imenuju prstom, kontakt pogledom, prepoznavanje emocija odraslih i druge dece,
  • pokazivanje delova tela na zahtev, posmatranje igre svojih vršnjaka i praćenje vršnjaka u pokušanju da ih  imitira,
  • podizanje ruke  u cilju zahteva da se podigne

Nenaslovljeni dizajn (30)

Tada se treba  ozbiljno uključiti u praćenje i rad, kako bi pomogli detetu.” Ukoliko dete ne koristi govor već gest povlačenja odraslih za ruku, nogu, kako bi dobio željeni predmet i stalno je u pokretu ili je preterano mirno i povučeno dete,  postoji razlog da roditelj  posveti svoju pažnju detetovom razvoju. Ovakve dileme će se delimično razrešiti posetom logopedskom centru gde će stručnjaci dobrom procenom dati sugestije i podršku.

Kada prvi put dodjemo sa detetom, šta se radi u Centru? 

“Logoped će pregledati dete posmatranjem, upotrebom standardizovanih mernih instrumenta i razgovarati sa roditeljima.

Ukoliko dete ispituje prostoriju, igračke, na osnovu posmatranja i igre, logoped će proceniti razvojne veštine i doneti zaključke koji će pomoći da roditelj razume dete. Ako je dete povučeno i ne uspostavlja kontakt sa nepoznatim osobama i ne ispituje prostor, logoped će pokušati da ga opusti i pridobije za saradnju tako što će pratiti njegove aktivnosti, osmehivati mu se i  graditi komunikaciju sa njim. Tim putem će saznati dosta o detetu i o njegovoj  pažnji  kao i o mogućnostima.”

Nenaslovljeni dizajn (41)

Da li česte respiratorne upale, zapušen nos i drugo, mogu biti jedan od uzroka smetnji u razvoju govora?

“Ispitivanjem da li dete lokalizuje izvor zvuka, može  pomoći da se otklone uzroci koji su rešivi i omogući nesmetani razvoj u budućem periodu.

Važno je uputiti roditelja  kod otorinolaringologa kako bi ispitao sluh, ustanovio moguće česte upale, ispitao stanje u srednjem uhu timpanometrijskim pregledom,  da li su česte upale prouzrokovale ozbiljnije stanje, mogući 3.krajnik, kraću podjezičnu vezu i dati  sugestije za dalje intervencije.

Hipotoniju jezika ili lošu pokretljivost jezika, visoko gotsko nepce, nepravilan položaj vilice ili možda nedovoljno konzumiranje čvrste hrane što pruzrokuje lošiju pokretljvost artikulatora može da proceni logoped i da adekvatne savete.  Žvakanje će u tom uzrastu pokrenuti  mišiće vilice, jezika, usana,  koji se vežbom pripremaju za težak zadatak. “

Navedeni uzroci neprogovaranja se mogu otkolniti  i sa par sugestija roditeljima  ili intenzivnom ranom intervencijom i time će se eliminisati dugotrajni tretmani.

Razvoj govora vezan je psihomotorni razvoj deteta, kako postupate? 

“Logoped i defektolog će uočiti planiranje i kontrolu pokreta tela u prostoru. Upotrebu šake i prstića kako bi dete rešilo neki problem ili izgradilo celinu od delova u toku igre i time će uvideti na kom nivou je motorički razvoj i da li je neophodno uputiti dete na pregled kod fizijatra, defektološki tretman ili na neurološki pregled. Ili je potrebno uraditi plan odgovarjućih vežbi koje će dete raditi u našem Centru.”

Nenaslovljeni dizajn (36)

Psiholog, logoped, defektolog su članovi tima Vašeg centra?

“Da, to je tim potreban za rad. U okviru  Logopedskog centra za razvoj i igru, roditelj će prvo obaviti razgovor sa psihologom.

Ukoliko dete ne razume ili ne odgovara na zahteve svojih roditelja, ima nedovoljano razvijenu pažnju, ne kontroliše svoje ponašanje, uočava se problem.  Na osnovu razgovora sa roditeljem i na osnovu uvida u ponašanje deteta, dobićemo prvu sliku o mogućem kašnjenju razvoja kod deteta. Tada ćemo znati i da li je potrebno uključiti defektologa u rad.

U kasnijoj komunikaciji i radu sa detetom, znaćemo  na šta treba posebno obratiti pažnju, i šta raditi,  kako bi pomogli  detetu da se  nesmetano razvija.

Roditelji će dobiti i informaciju kakav je pristup neophodan detetu i na kojim veštinama treba intenzivno raditi kako bi se podstako razvoj.”

Da li i roditelji dobijaju instrukcije za rad kod kuće?

“Svakako, logoped će  sačiniti plan govorno-jezičke stimulacije koji će uključiti  i edukaciju roditelja,  kako da se igra realizuje kod kuće i kako da roditelj podstaknete govorno-jezički razvoj. Dobićete uputstva koje igračke da koristiti  i na koji način da se igra sa detetom i igrom podstiče razvoj.”

Nenaslovljeni dizajn (37)

 

Individualni plan govorno-jezičke stimulacije sadrži precizno i jasno definisano trenutno stanje detetovog razvoja,  plan rada za logopeda  i strategije rada roditelja kod kuće.

 

…rad sa decom je individualan…

Vidim da je prostor Vašeg centra, opremljen kao igraonica iz mašte dece. Da li je to važno za Vaš rad?

“ Da, prostor, ukupna atmosfera i način rada, prilagodjeni su deci, jer se kroz igru, najbolje uči! Deca se tako osećaju opušteno i mogu na najbolji način izraziti svoju kreativnost.”

Nenaslovljeni dizajn (39)

Dragi roditelji, osluškujte i pratite razvoj svog deteta, idite na konsultacije i ne čekajte, već blagovremeno potražite podršku.

Na putu razvoja i “osvajanja sveta” Vašeg deteta,  postoje logopedi, defektolozi i psiholozi,  koji čine sve da pokrenu, pomognu, osnaže decu  i usmere,  kako da svoju kreativnu moć ispolje rečima.

PROMO ČLANAK!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Preporučujemo vam...
Opadanje kose zbog Corona virusa
Opadanje Kose i Corona Virus
Svakim danom se broj ranih i kasnih simptoma Corona virusa povećava, između ostalog Corona virus zahvata i kožu i kosu.Opadanje kose zbog Corona virusa  je učestalo?Značajno, difuzno opadanje kose nakon infekcije Corona virusom se beleži kod oko 30% pacijenata, to su uglavnom pacijenti koji su razvili srednje tešku i tešku…