Vežbe za Bebe I Deo

Vežbe za bebe.

Motorni razvoj u prvoj godini života deteta je bazičan za razvoj svih ostalih funkcija. Što je beba mladja veći je  uspeh stimulacije  i korekcije vežbama.

Na osnovu pokreta dete dobija informacije o sebi i svojoj okolini, pa je zbog toga motorni razvoj u prvoj godini života bazičan za razvoj svih ostalih funkcija.

Od rođenja vežbe za bebe

Zato se najpre počinje sa pokretom i somatskom stimulacijom i to već od prvog dana rođenja deteta. Koriste se pokreti fleksije i ektenzije, rotacije glave i vrata u supiniranom položaju, pokreti za otvaranje šake, za povećanje amplitude pokreta u zglobu lakta i ramena, fleksija, ekstenzija, adukcija i abdukcija gornjih ekstremiteta, pokreti fleksije kuka i kolena jedne pa druge noge naizmenično, pokreti abdukcije, adukcije i cirkumdukcije, pokreti stopala.

U drugom mesecu do kraja trećeg meseca vežbe za bebe

Počinje se sa jačanjem bočnih fleksora trupa u bočnom položaju odojčeta.U proniranom položaju se koriste pokreti za jačanje mišića vrata, ramenog pojasa, gornjih i donjih ekstremiteta, paravertebralne muskulature.

Ove vežbe se sprovode od rođenja do kraja 3 meseca. Na kontroli, neke od ovih vežbi mogu se ukinuti i ranije, pre 3. meseca  a nekada se mora nastaviti i posle 3. meseca bebe. Pojedine vežbe se izbacuju u 4. ili 5. mesecu ili se zamenjuju drugim, zavisi od razvoja deteta. ZATO JE VAŽNO DA SE KONSULTUJETE SA STRUČNJAKOM SOMATOPEDOM, a prikazi vežbi koje vam dajemo će vam pomoći kao potsetnik kako pravilno da radite vežbe koje vam somatoped utvrdi.

POČETNA  VEŽBA

Vežba 1

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja. Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Roditelj jednom rukom hvata obe bebine ruke, drugom rukom pridržava glavu. Iz tog položaja, bebine ruke se povlače malo napred i malo na dole. Glava bebe je u položaju tako da brada doidirne grudnu kost, položaj se malo zadrži i spusti. Bitno je da se ramena bebe na podižu od podloge.

Koliko traje pokret (brojimo do tri), pauza izmedju drugog pokreta traje duplo duže (brojimo do šest).

VEŽBA 2

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja. Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Roditelj svojim rukama fiksira bebina oba ramena a onda joj glavu polako savija napred tako da brada dodirne grudnu kost. U tom položaju zadrži malo bebinu glavu a zatim polako spusti u početni položaj.

Zadržavanje bebine glave traje tri sekunde, pauza izmedju pokreta isto toliko.

VEŽBA 3

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja. Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Beba u uzrastu od  mesec dana , često drži skupljene šake, prste na rukama savijene a palac tek tada počinje da se izdvaja. Ova vežba ima za cilj stimulaciju otvaranja šake i prstića. Beba leži na ledjima a roditelj svojim prstima sa spoljašnje strane bebinih šaka, vrlo blagim pokretima (maženje) od vrhova prstiju ka korenu šake, stimuliše bebu da polako otvori šaku (ispravi  prstiće).

VEŽBA 4

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja. Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Kod četvrte vežbe, roditelj držeći bebu za laktove ispruža bebine ruke koje treba tako ispružene, da dodiruju podlogu. Tako raširene bebine ruke, podizati ka gore, da se spoje jedna uz drugu u visini grudi bebe. Vežbu širenja i spajanja  ruku bebe ponoviti onoliko puta koliko to bebi prija.

VEŽBA 5

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja. Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Roditelj držeći bebu za laktove i ispruža bebine ruke, koje treba tako ispružene, da dodiruju podlogu. Iz ovog početnog položaja, staviti levu ruku na desno rame i desnu ruku na levo rame. Zadržati kratko položaj, vratiti bebi ruke u početni položaj pa onda desnu ruku na levo rame i levu ruku na desno rame. Vežbu ponoviti nekoliko puta.

VEŽBA 6

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Roditelj jednu ruku bebe drži ispravljenu pored tela, dok drugu ruku  podiže gore, iznad glave da dodirne podlogu. Vežba se naizmenično sa jednom pa sa drugom rukom, sa istim brojem pokreta za obe ruke. Na kratko zadržati pokret. Vežbu ponoviti nekoliko puta.

VEŽBA 7

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Beba je u početnom položaju, leži na ledjima a roditelj svojim rukama obe bebine ruke podiže zajedno gore  do podloge iznad glave ( ruke su ispravljene u laktovima ). Kratko zadržati pokret i potom spustiti obe ruke bebe pored tela. Ponoviti nekoliko puta.

 VEŽBA 8

Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja. Defektolog somatoped član stručnog tima portala Trudnoća i zdravlje, demonstrira vežbe za bebe, za stimulaciju psihomotornog razvoja.

Beba leži na ledjima, roditelj svojom rukom savija jednu bebinu nogu u kolenu i  kuku, zadrži tako položaj na kratko, pa ispruža nogu u početni položaj. Zatim isto ponovi sa drugom nogom. Ovu vežbu ponoviti nekoliko puta naizmenično  sa  jednom  pa potom drugom nogom.

U 2. Delu Vežbi za bebe prikazali smo narednih 6 bežbi koje slede !

Radi u Beogradu u D.Z. Stari Grad od 1997. godine kao master defektolog-somatoped. Pohađala stručne edukacije i ima sertifikate: Opšta i specifična reedukacija psihomotorike-prevencija i tretman poremećaja motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija u detinjstvu; Biological treatments for autism and ADHD; Rana dijagnostika i stimulativni rad sa riziko decom u prvoj godini zivota; Neurokineziološki razvoj deteta do godinu dana i brojne druge.
Preporučujemo vam...
Kakve igre vole trogodišnjaci
Kakve igre vole trogodišnjaci i 12 predloga igara
Kakve igre vole trogodišnjaci? Koje igre su pri tome stimulativne za njihov razvoj? Šta mozete da ocekujete od vaseg trogodisnjeg deteta? Kakve igre vole trogodišnjaci? Sva deca su jedinstvena i različito se razvijaju. Ali postoje određene karakteristike koje su uobičajene i tipične za većinu dece određene starosne grupe. U ovom…