Kultura Govora Malog Deteta

0

Logoped se bavi patologijom govora ali i lepotom i kulturom govora dece.

Uz lepe manire vašeg deteta, sve je lepše a doslednost je neophodna da bi se stvorio „obrazac ponašanja“!

Prema Demostenu, najvećem govorniku antičke Grčke, u besedi su važne tri stvari: „Prvo, kako se nešto kaže, drugo, kako se nešto kaže i treće, kako se nešto kaže“.

Lepi maniri i kultura govora malog deteta (1)

Uz lepe manire – sve je lepše

Vaspitanje deteta treba da proizilazi iz ljubavi. Dobro vaspitanje omogućava Vašem detetu, mogućnost osvajanja nezavisnosti, stvaranje kvalitetnih odnosa sa drugim ljudima i dobru socijalizaciju ( uklapanje u društvenu sredinu). Budite strpljivi i znajte da čak i najjednostavnija pravila moraju da se objasne detetu.

 

“Dobar dan”, “Molim”, Hvala”, ‘Izvolite”, mogu da ostanu jednostavne formule koje će dete ponavljati i koristiti da bi vas razveseliloili da bi dete izbeglo grdnju ili kaznu, ali one mogu postati reči sa dubokim značenjem, ponavljane zato što je dete razumelo njihovu vrednost.

Detetu treba  objasniti da reči “Dobar dan”, ‘Molim”, “Hvala”, “Izvolite” znače uvažavanje i poštovanje drugih ljudi, a u isto vreme na jednostavan način pokazuju i pravo na to da i mi sami budemo poštovani.

Lepi maniri i kultura govora malog deteta (2)

Doslednost je važna!

Za decu vi ste model ponašanja, ne zbog onoga šta kažete već zbog onoga šta radite, posebno onda kada mislite da nemate detetovu pažnju…

Pravila, objašnjenja i male edukativne igre neće vredeti ništa ukoliko ne budu dosledno primenjivana u Vašem svakodnevnom ponašanju. Teško je naučiti dete da kaže “Dobar dan” ukoliko ni Vi sami ne pozdravljate Vaše komšije, prodavačicu u obližnjoj prodavnici i druge kada ih sretnete.

Da podsetimo i na lepo ponašanje za trpezom!

Usvajanje pravila lepog ponašanja za stolom je dugotrajni projekt i ulaganje u budućnost. Hvala, molim, prijatno, će dete usvojiti ako ih i vi koristite. Za vreme porodičnog obroka se lepo sedi za stolom. Naučite ga da ne govori punim ustima kao i da se sa hranom ne igra. Ustrajte da se pri jelu koristi pribor a ne ruke.

Share.

About Author

Comments are closed.