Nespušteni i šetajući testis – 2 Razloga za lečenje

2 Razloga za lecenje, nespusteni i šetajuci testis kod beba

Nespušteni i šetajući testis  je potrebno lečiti. Testisi se razvijaju u lumbalnom delu abdomena, a u poslednja tri meseca trudnoće, usled niza hormonalnih i anatomskih uticaja, testisi se spuštaju prema mošnicama.

Šta je to nespušteni i šetajući testis kod beba i dece?

Retencija testisa (lat. Retentio testis)  ili nespušteni testis je urođena anomalija kod koje u toku trudnoće kod muškog ploda – dečaka nije došlo do spuštanja testisa u njihov prirodni položaj – u mošnice (skrotum), samo sa jedne strane ili obostrano.

Koliko često se javlja problem nespuštenog testisa?

Kod manje od 4 % muške novorođenčadi, ne dolazi do kompletnog spuštanja testisa u adekvatni hemiskrotum – testikularnu vrećicu, jer se može zaustaviti bilo gde na putu od stomaka do mošnica – (u stomaku, pred ulazom u preponski kanal, u preponskom kanalu, na izlasku iz ingvinalnog kanala, epifascijalno-potkožno, te na ulazu u mošnice).

Još ređe su visoke pozicije u mošnicama, a da ne leže slobodno na dnu hemiskrotuma. Razlog tome najčešće je kratka (nedovoljno razvijena) vaskularna peteljka koja hrani testise. Najčešće se nespušteni testis nalazi u džepu ispod potkožnog masnog tkiva, nakon što je izašao iz preponskog kanala. Kod zdravih dečaka, rođenih u terminu, učestalost javljanja nespuštenih testisa je od 1% do 2%, zavisno od studije i praćene populacije. Kod  prevremeno rođenih dečaka učestalost nespuštenih testisa pri rođenju nešto je veća, ali u dobi od godinu dana to se praktično izjednačava.

2 Razloga za lecenje, nespusteni i šetajuci testis kod beba

Kada kod urologa?

Ako roditelji u šestom mesecu bebinog života vide da testis nije spušten, treba da se jave dečjem hirurgu ili urologu,  kako bi se na vreme počelo s praćenjem i eventualnim planiranjem operacije koja se izvodi izmedju 12-24 meseca. U nekim literaturama je preporuka za termin hirurške intervencije oslobađanja ili spuštanja testisa 9-18 meseci, ali je u tom uzrastu neophodna izuzetna hirurška tehnika i precizan rad kako ne bi došlo do komplikacija.

Nespušteni testis se obavezno mora lečiti (I to najčešće hirurški) iz dva razloga

1)   (Ne)plodnost muškaraca. Naime, testis koji se ne nalazi u mošnicama izložen je temperaturi višoj nego što bi trebalo, te dolazi do promena u njegovom tkivu, usled čega se remeti stvaranje semena (spermija).

2)   Kod nespuštenih testisa češća je maligna alteracija. Kada se razvije tumorski proces, testis koji se ne nalazi u mošnicama nije dostupan kontroli, tako da se zloćudna bolest nespuštenog testisa po pravilu otkrije sa značajnim zakašnjenjem.

Iako se oko 4% zdravih dečaka rođenih u terminu rodi sa jednim ili oba nespuštena testisa, nakon 6 meseci taj procenat je oko 2%, a do starosti od godinu dana se smanji za još 0,2-0,5%.Kod 10% muškaraca kod kojih je testis spušten u trećoj godini života, nema mogućnosti za potomstvom, a taj procenat je 20% kod onih kod kojih je testis spušten u četvrtoj godini života, 30% u onih u kojih je testis spušten u petoj godini života.

Operacija nespuštenog testisa kod dece

Operacija se sastoji od dva dela. Pronađe se nespušteni testis  i oslobodi priraslica, kao i krvni sudovi i oplodna vrpca , eventualno ukloni preponska kila ako je ima,  a zatim se kreira tunel prema istostranoj mošnici,  testis se spusti kroz taj tunel i fiksira na dnu  mošnice, kako se ne bi ponovo povukao prema gore.

Oporavak je za dan ili dva , brz je i lak. Dete je već posle 48h aktivno. Dečak se vraća normalnim aktivnostima za otprilike 10-15 dana, a vožnja bicikla, klackalice i drveni konjići, kao i kontaktni sportovi ne preporučuju se u razdoblju od tri meseca.

2 Razloga za lecenje, nespusteni i šetajuci testis kod beba

Šta je ektopija testis – šetajući testis kod dece?

Poseban entitet je ektopija testis, gde je testis u toku prirodnog spuštanja skrenuo sa prirodne uobičajene “rute” , npr. ( nije ušao u preponski kanal, već jer “skrenuo” na okolne površine trbušne maramice oko unutrašnjeg otvora preponskog kanala). Sledeće mesto ektopične pozicije je posle prolaska kroz preponaki kanal-   testis se ne spusti u skrotalnu kesicu, već sa tog puta skrene potkožno epifascijalno ka unutra , ka korenu falusa ili ka femoralnoj jami.

Hirurški tretman je identičan kao i kod nespuštenog testisa.  Testis se pronađe, I zajedno sa krvnim sudovima I oplodnom vrpcom spusti kroz tunel koji se prethodno kreira, I na kraju fiksira, kako se ne bi vratio u prethodnu poziciju.
Migrirajući ili Testis migrans

Migrirajući testis ili šetajući testis je testis koji se pomera između preponskog kanala i mošnica. To su svi testisi koji se mogu spontano ili manipulativno spustiti iz preponskog kanala u mošnice.

Šta je uzrok šetajućeg testisa?

Uzrok za nastanak šetajućeg testisa je hiperaktivni mišić kremaster (m.cremaster), čija tanka membrane obuhvata testis i njegovu peteljku i koji je odgovoran za povlačenje testisa. Ovaj mišić kod dečaka u ranom uzrastu do predškolskog doba može koristan jer u stresnim situacijama i kod povreda te regije, refleksno “povlači” testis u preponski kanal, pa čak i u abdomen . Kod nekih dečaka ovaj reflex je više izražen i zove se kremasterični reflex, pa upravo on uzrokuje pojavu šetajućeg testisa.

Treba razlikovati šetajući testis od nespuštenog . Šetajuči testis se uglavnom spušta u mošnice kada je toplo , pri manipulaciji rukama, pri turskom sedu deteta i slično, a kada je hladno, ostaje u preponskom kanalu. Nespušteni testis ni u jednim uslovima ne silazi u dno mošnice, osim nakon hirurške intervencije.

Lečenje šetajućeg testisa

U većini slučajeva ne zahteva nikakvu terapiju i do spontanog spuštanja i  fiksacije testis dolazi u pubertetu. Ne dovodi do oštećenja testisa, ali su neophodne godišnje kontrole deteta.

Testis migrans retractilis  je testis koji se spontano zaustavlja na nivou od ulaska u ingvinalni kanal do ulaska u hemiskrotum, ali se posle svake manipulacije i pokušaja spuštanja na dno mošnice vraća u prvobitnu poziciju – često opisuju kao “praćka”.

Ako kod ovih testisa dolazi do fiksacije testisa u visokom položaju, indikovana je hirurška korekcija, kao i kod klasičnog nespuštenog testisa.

Kod izuzetno kratke testikularne peteljke nekad je heophodno hiruršku intervenciju spuštanja i fiksiranja testisa u mošnice uraditi u dva akta ( iz dva puta). Izuzetno je retko da se testis ne može spustiti na dno mošnica i to je obično neka od hipoplastičnih formi.

Kod dečaka koji su gojazni, tj. imaju problem sa viškom kilograma neophodno je pre operacije redukovati masne naslage u saradnji sa nutricionistom – dijetetičarem ili ređe sa pedijatrom – endokrinologom.

Magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku genitalnu operaciju kod dece na Balkanu koristeći tada novi i inovativni hirurški trend u svetu. Izvršio prvu mikrohiruršku ortopedsku operaciju kod novorođenih beba na Balkanu, na urodjeno deformisanim stopalima. Prvi na Balkanu izvršio transplantaciju koštne srži kod dece.
Preporučujemo vam...
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića može biti dobro pomoćno sredstvo. Primenjuje se u prvoj fazi rešavanja problema dijastaze. Dijastaza trbušnih mišića Dijastaza (razdvojenost) pravog trbušnog mišića predstavlja normalnu pojavu u trudnoći. Ona se dešava kako beba raste. Na taj način se proširuje prostor za rast bebe. Nakon porođaja razdvojenost…
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…