Razvoj Govora od Četvrte do Pete Godine Deteta – Kako Kroz Igru i Maštu Stimulisati Razvoj – Trudnoća i Zdravlje

0

Šta dete u petoj godini sve zna da ispriča, razume i opiše, kako možete da ga   kroz igru i maštu učite svemu, na njemu prijemčiv, zabavan i kreativan način?…

Kako sam samo veliki imam svoje mišljenje o raznim stvarima!

Uviđanje perspektive durgih je ključno za uspešnu komunikaciju i socijalnu interakciju, a ova veština se razvija u uzrastu između četvrte i pete godine.  Vaše dete slobodno, bez straha razgovara sa drugarima, odraslima, prepričava događaje, gde, šta, kako,  takva pitanja za njega ne predstavljaju problem. Prisutnost socijalne responzivnosti je ključ za razvijanje harmoničnih odnosa sa drugima i na ovu veštinu treba obratiti pažnju.

U ovom uzrstu se dešava da Vaše dete imenuje svoje emocije, emocije drugih, razlikuje realnost od fantazije, i ono što ono misli je jedino tačno verovanje za razliku od onoga što drugi misle-pogrešno verovanje.

Razvoj govora dece od četvrte do pete godine i kako stimulisati razvoja deteta.

Mali testić

Kako bi proverili da li Vaše dete ima razvoj mišljenja adekvatan uzrastu možete koristiti jedan testić-ali se obavezno posavetuje sa logpedom-ako sumnjate na sposbnost zaključivanja.

Testić se zove  Sanja i Ana. Ispričajte i pokažite detetu priču kako su se igrale Sanja i Ana. Njih dve su imale lopticu koju je Sanja ubacila u košaru a Anina kutija je ostala prazna.  Sanja je izašla napolje i Ana je prebacila lopticu u kutiju. Pitajte dete gde će Sanja tražiti lopticu kada se vrati u sobu. Ako dete pokaže da će Sanja tražiti u košari iako je loptica u kutiju, ali ona to nije videla,  to je u redu i u skladu sa uzrastom.

Ta provera je Teorija uma prvog reda koja procenjuje sposobnost deteta da pripisuje mentalna stanja sebi i drugima kako bi predvidelo i objasnilo neko ponašanje. Ova sposobnost je vežna u uzrastu između četvrte i pete godine, kada se razvija i podstiče razvoj socijalne responzivnosti.

Deca u ovom uzrastu znaju čemu služi kašika, lutka, jakna i mogu bez problema da Vam daju odgovore a rečenica je uveliko složena i može da sadrži i do 20 slogova.

Razvoj govora dece od četvrte do pete godine i kako stimulisati razvoja deteta.

Za grupu potreban je podsticaj odraslih

Kada posmatrate četvorogodišnje dete možete primetiti pravog graditelja. Osmišlja igru i pri tome priča šta radi, šta mu je potrebno, opisuje šta želi da napravi kako će to da uradi, govor je već toliko razvijen da bez problema prati svaku aktivnost. Kako bi ovakav jedan graditelj prihvatio grupu i mogao da uskladi svoje aktivnosti sa aktivnostima drugih potreban je podsticaj odraslih. Četvorogodišnjaci su u stanju da govore između sebe o tome šta rade, žele, ali je neophodno vođenje kako bi izveli neku zajedničku aktivnost u grupi i to je sasvim u redu.

Pažnja se usmerava dosta duže i dete može da se zaigra od 15 do 20 min. i da bude usmereno, bavi se, samo jednom igračkom i do 12 min. Potrebna mu je pomoć kako bi naveo funkciju, oblik, boju, namenu i opisao navedeći sve karakteristike nekog predmeta. Može da opisuje i pogađa kada neko drugi opisuje predmet navodeći funkciju, boju i oblik npr. do 3 karakteristike ali se njegov rečinik još uvek širi kao i razvoj mišljenja i na ovoj veštini je potrebno raditi podsticanjem da dete zamišlja i opisuje to šta je zamislilo. Zainteresovano je za slikovni materijal i može da posmatra priču u slikama i priča je a da pri tome izgovara rečenicu i do 5 reči.

Kako bi razvijali govor i bogatili rečnik u ovom uzrastu možete osmisliti igre u kojima će dete osmišljati priče i prizivati u sećanje što više reči:

  • Šta nam je potrebno za mešanje, navedi mi drvene predmete, platične predmete, šta je sve providno, navedi mi pokretne predmete, šta spaja dve stvari: rajsfešlus, dugme, ekseri…, šta je glatko, meko, tvrdo…
  • Razvoj analogije suprotnosti: šta je teško a šta lako, bučno/tiho, dugo/kratko, debelo/tanko, staro/novo, mlado/staro, usko/široko, otkopčano/zakopčano…
  • Skretati pažnju na imenovanje predmeta i navođenje delova tih predmeta, čemu služe ko ih koristi, zanimanja.
  • Imenovanje predmeta po zvuku, mirisu, ukusu..
  • Opisivanje predmeta: Ja sam deo kuće, vi gledate kroz mene. Ja imam grane, lišće i stablo…ko sam ja.
  • Pogađanje radnje na osnovu pokazivanja: šutiranje, jelo, pisanje, preskakanje konopca, oblačenja.
  • Upoznavanje i širenje rečnika putem čula: Šta sve možemo raditi rukama, očima, ušima…
  • Smišljanje priče na osnovu prve dve rečenice, na osnovu nekoliko reči.
  • Prepričavanje nečije igre na osnovu posmatranja, izrade kolača koji je mama pravila: šta sam prvo uradila, pa i na kraju.

Razvoj govora dece od četvrte do pete godine i kako stimulisati razvoja deteta.

Kada potražiti pomoć logopeda?

Glasovi koji se mogu tolerisati na ovom uzrastu su: frikativi: ž, r, z, afrikati: đ i dž-kada su u višesložnim rečima, težim kombinacijama u sredini i na kraju reči, lateral: l- u težim pozicijama. Ukoliko postoje anatomske nepravilnosti, nizak nivo fonemske svesnoti-razlikovanje pojedinih glasova, loše postavljeni glasovi-loš govorni model, motorika jezika nije dovoljno razvijena-postoji slaba pokretljivost i imitacija jezikom u različitim pravcima, svakako se treba posavetovati sa najbližim logopedom. Navedeni glasovi su sa navršenih pet godina prisutni automatizovani u svim pozicijama. U petoj godini se može tolerisati samo glas R.

Kada posmatramo razvoj reči,  dete  ovog uzrasta zna imena boja, koristi zamenice u svakodnevnom govoru, razlikuje delove dana i imenuje ih, u govoru koristi sve vrste reči, može da navede ko skače, leti, kokodače, navodi sinonime za pojedine glagole npr. hoda, ide, šeta…koristi predloge: ispred, iza, pored, iznad, u, i ima raspon aktivnog rečnika od 1500 do 2100 reči.

Dete će uživati da zajedno maštate!

Ovo je perod kada, intenzivno, sa Vašim detetom možete da maštate i učite ga svemu na zabavan i kreativan način, verujte da će uživati. Zainteresovan je za svoje okruženje, slova, brojeve, može Vam pomagati da pravite kolače, spremate stan i da pri tom brojite i opisujete predmete uživajući u zajedničkim aktivnostimo. Dete u ovom uzrastu kreće da se zanima i za slova, te na kraju pete može da napiše i svoje ime…

Razvoj govora dece od četvrte do pete godine i kako stimulisati razvoja deteta.

Sipajte u njega kao u bunar jer se Vaše dete pretvara u sud koji nema dno.

 

Share.

About Author

Comments are closed.