Razvoj govora od 4. do 5. godine deteta – Mali test razvoja govora

Razvoj govora od 4. do 5. godine deteta

Sadržaj

Kako teče razvoj govora od 4. do 5. godine deteta? Šta dete od četvrte do pete godine sve zna da ispriča, razume i opiše? Dete ovog uzrasta  ima raspon aktivnog rečnika od 1500 do 3000 reči.

Kako sam samo veliki imam svoje mišljenje o raznim stvarima!

Uviđanje perspektive durgih je ključno za uspešnu komunikaciju i socijalnu interakciju. Ova veština se razvija u uzrastu između četvrte i pete godine.  Vaše dete slobodno, bez straha razgovara sa drugarima, odraslima, prepričava događaje, gde, šta, kako,  takva pitanja za njega ne predstavljaju problem. Prisutnost socijalne responzivnosti je ključ za razvijanje harmoničnih odnosa sa drugima i na ovu veštinu treba obratiti pažnju.

Razvoj govora od 4. do 5. godine deteta

Četvorogodišnjak zna da imenuje svoje emocije

U ovom uzrstu se dešava da Vaše dete imenuje svoje emocije, emocije drugih, razlikuje realnost od fantazije, i ono što ono misli je jedino tačno verovanje za razliku od onoga što drugi misle-pogrešno verovanje.

Mali testić razvoja govora

Kako bi proverili da li Vaše dete ima razvoj mišljenja adekvatan uzrastu možete koristiti jedan testić-ali se obavezno posavetuje sa logpedom-ako sumnjate na sposbnost zaključivanja.

Testić se zove  Sanja i Ana. Ispričajte i pokažite detetu priču kako su se igrale Sanja i Ana. Njih dve su imale lopticu koju je Sanja ubacila u košaru a Anina kutija je ostala prazna.  Sanja je izašla napolje i Ana je prebacila lopticu u kutiju. Pitajte dete gde će Sanja tražiti lopticu kada se vrati u sobu. Ako dete pokaže da će Sanja tražiti u košari iako je loptica u kutiju, ali ona to nije videla,  to je u redu i u skladu sa uzrastom.

Ta provera je Teorija uma prvog reda koja procenjuje sposobnost deteta da pripisuje mentalna stanja sebi i drugima kako bi predvidelo i objasnilo neko ponašanje. Ova sposobnost je vežna u uzrastu između četvrte i pete godine, kada se razvija i podstiče razvoj socijalne responzivnosti.

Razvoj govora od 4. do 5. godine deteta

Šta znaju deca ovog uzrasta

Deca u ovom uzrastu znaju čemu služi kašika, lutka, jakna i mogu bez problema da Vam daju odgovore a rečenica je uveliko složena i može da sadrži i do 20 slogova.

Razvoj govora od 4. do 5. godine deteta – Kako da podstaknemo razvoj govora?

Kada posmatrate četvorogodišnje dete možete primetiti pravog graditelja. Osmišlja igru i pri tome priča šta radi, šta mu je potrebno, opisuje šta želi da napravi kako će to da uradi, govor je već toliko razvijen da bez problema prati svaku aktivnost. Kako bi ovakav jedan graditelj prihvatio grupu i mogao da uskladi svoje aktivnosti sa aktivnostima drugih potreban je podsticaj odraslih. Četvorogodišnjaci su u stanju da govore između sebe o tome šta rade, žele, ali je neophodno vođenje kako bi izveli neku zajedničku aktivnost u grupi i to je sasvim u redu.

Pažnja se usmerava dosta duže i dete može da se zaigra od 15 do 20 min. i da bude usmereno, bavi se, samo jednom igračkom i do 12 min. Potrebna mu je pomoć kako bi naveo funkciju, oblik, boju, namenu i opisao navedeći sve karakteristike nekog predmeta. Može da opisuje i pogađa kada neko drugi opisuje predmet navodeći funkciju, boju i oblik npr. do 3 karakteristike ali se njegov rečinik još uvek širi kao i razvoj mišljenja i na ovoj veštini je potrebno raditi podsticanjem da dete zamišlja i opisuje to šta je zamislilo. Zainteresovano je za slikovni materijal i može da posmatra priču u slikama i priča je a da pri tome izgovara rečenicu i do 5 reči.

Kako bi razvijali govor i bogatili rečnik u ovom uzrastu možete osmisliti igre u kojima će dete osmišljati priče i prizivati u sećanje što više reči.

Razvoj govora od 4. do 5. godine deteta

Dete će uživati da zajedno maštate!

Ovo je perod kada, intenzivno, sa Vašim detetom možete da maštate i učite ga svemu na zabavan i kreativan način, verujte da će uživati. Zainteresovan je za svoje okruženje, slova, brojeve, može Vam pomagati da pravite kolače, spremate stan i da pri tom brojite i opisujete predmete uživajući u zajedničkim aktivnostimo. Dete u ovom uzrastu kreće da se zanima i za slova, te na kraju pete može da napiše i svoje ime…

“Sipajte u njega kao u bunar” jer se Vaše dete pretvara u sud koji nema dno!

avatar
Predsednik je “LOGO-centra za razvoj i igru” i član Udruženja logopeda Srbije.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa DevitinD3k1
Esensa Propomint
Gasimenti
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Femibion
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Jezički razvoj dece i kategorizacija

Emocije i promene raspoloženja u trudnoći – 5 pomoći

Kako biti deo detetove igre a ne prekidati samostalnu igru

Anksioznost i depresija u trudnoći – Simptomi i faktori rizika

Nadutost u trudnoći i kako je rešiti

Preporučujemo vam...

Jezički razvoj dece zavisi i od sposobnosti dece za kategorizacijom.  Sposobnošću kategorizacije dete razvija način da grupiše misli, obradi informacije i opiše pojmove. Radom na kategorizaciji, podstičemo razvoj jezičkih veština....

Kako biti deo detetove igre a da ne prekidate samostalnu igru? Uvek govorim o tome koliko je samostalna igra deteta važna. Sa druge strane stalno ističem i koliko je roditeljska...

Kad kažemo roditeljstvo nekad i sad ne moramo da idemo mnogo daleko u prošlost kako bismo uočili bitne razlike. Dovoljno je da uporedimo period kad smo mi bili deca i...

Greške u vaspitavanju deteta su česte. Koliko puta smo čuli ovu roditeljsku “vaspitnu” poštapalicu. Ako budeš dobar mama/tata će ti kupiti to što voliš … Ako ne budeš dobar …...