Varikočela kod dece – Kako prepoznati varikočelu?

Varikočela kod dece, kada na prvi preventivni pregled kod urologa

Varikočela se retko javlja u u periodu do polaska u školu, ali kada god da se javi, način lečenja ne zavisi od godina nego od stepena proširenosti vena.

Kada na preventivni pregled kod urologa  za dečake

Dečake treba voditi na preventivni pregled kod urologa do polaska u skolu svakako, a ranije zbog kožice, nespustenih testisa, preponskih i vodenih kila i svih ostalih urodjenih anomalija koje se mogu otkriti u ranom detinjstvu i tada se i rešavaju.

Varikočela kod dece - Kako prepoznati varikočelu

Šta je Varikočela?

Varikocela predstavlja patološko proširenje vena pampiniformnog pleksusa, jednog od nekoliko venskih sistema koji odvode krv iz testisa. Najčešće je levostrano. Zastoj, tj. otežana drenaža neoksigenisane venske krvi sprečava normalan protok i ishranu testisa, pa je često prisutno, u početnoj fazi,  prividno uvećanje testisa-otok, a u kasnijim fazama dolazi do smanjenja (atrofije) testisa, što se najčešće i registruje upoređenjem  sa suprotnim testisom.

Varikocele prema  nastanku možemo podeliti na primarne i sekundarne. Češće su primarne varikocele. Kao mogući uzroci navodi se nedostatak, tj. poremećaj funkcije venskih valvula. Ove valvule sprečavaju retrogradni protok krvi. Nedostatak ili neadekvatna funkcija navedenih valvula dovodi povećanja pritiska u spermatičnim venama i posledično nastaje varikocela.

Varikočela kod dece - Kako prepoznati varikočelu

Kako prepoznati varikočelu?

Klinički se manifestuje mekanim venskim klupkom koje se nalazi iznad i oko, najčešće levog testisa (u oko 92%), mada retko može biti desna strana ili obostrano. Pacijenti najčešće osećaju nelagodu ili tup umeren bol pri fizičkom naporu i dužem stajanju. Zbog dilatacije ovih vena, krv se u njima zadržava duže i time greje testis, a toplota utiče na smanjenje pokretljivosti spermatozoida, kao i na proizvodnju ćelija od koji nastaju spermatozoidi (spermatogonija).

Negativni uticaj varikocele povećava se vremenom. Nakon podvezivanja vena pampiniformnog pleksusa (ligacije) se uočava poboljšanje spermatogeneze i sazrevanje spermatozoida. Varikocela je obično asimptomatska, retko uzrokuje bol u mlađem uzrastu. Najčešće je otkrivaju roditelji ili pedijatri.

Dijagnoza varikočela

Dijagnoza i klasifikacija zavise od fizikalnog pregleda i nalaza ultrazvuka bez koga se ne može pristupiti hirurškoj intervenciji. Pozitivan test povećanja intraabdominalnog pritiska je jedna od indikacija za hirurško rešavanje i taj test se zove test po Valslavi (Valslavin efekat).

Tokom adolescencije veličina testisa i prisustvo proširenih vena se proverava godišnje. Nakon adolescencije preporučuju se kontrolni spermogrami najmanje jedanput godišnje. Fizikalni pregled treba obaviti i u ležećem i u stojećem položaju.

Operacija ili ne?

Sama operacija se radi najčešće u opštoj ili lokalnoj anesteziji (kod adolescenata i odraslih) i pacijent ide istog dana kući. Ultrazvučna dijagnostika podrazumeva poređenje promera proširenih vena u miru i pri Valslavinom efektu. Promer testikularnih vena od 3,4 mm – 3,6 mm u mirnom stanju je nivo proširenja koji ne zahteva hiruršku intervenciju, dok promer od 4,2 mm i više pri povišenom intraabdominalnom pritisku zahteva hirurško lečenje. Tako da nije dovoljno samo napraviti ultrazvuk nego i egzaktno dati promer venskih krvnih sudova ove regije.

Sekundarne varikočele

Sekundarne varikocele nastaju kao posledica hroničnih upala na nivou skrotuma i testisa, ožiljaka na nivou venske drenaže kao i neke urođene anomalije i pojava tumora na putu pružanja krvnih sudova ove regije.

Magistar medicinskih nauka iz oblasti dečije hirurgije, asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađao brojna usavršavanja u Evropi i svetu.
Preporučujemo vam...
Kakve igre vole trogodišnjaci
Kakve igre vole trogodišnjaci i 12 predloga igara
Kakve igre vole trogodišnjaci? Koje igre su pri tome stimulativne za njihov razvoj? Šta mozete da ocekujete od vaseg trogodisnjeg deteta? Kakve igre vole trogodišnjaci? Sva deca su jedinstvena i različito se razvijaju. Ali postoje određene karakteristike koje su uobičajene i tipične za većinu dece određene starosne grupe. U ovom…