Posebno zvučno disanje u vežbama balansa

Posebno zvučno disanje u vežbama balansa

Posebno zvučno disanje u vežbama balansa je specifična yoga vežba. Sve vežbe balansa pomažu da dođemo do unutrašnjeg mira.

Pomažu da dođemo do povećanja koncentracije, boljeg mentalnog usredsređivanja. Do harmonije duhovne i fizičke ravnoteže, formiranja pozitivnog stava i duboke relaksacije.

Posebno zvučno disanje u vežbama balansa

Vežba se radi u stojećem položaju.

Leđa su prava. Ruke lagano spuštene pored tela.

Opustite se. Osvestite disanje.

Dišite na nos provlačeći vazduh kroz zadnji zid grla i dok udišete i dok izdišete, normalnim ritmom (u svom ritmu disanja), tako da čujete sebe kao šum okeana. Opustite se. Osvestite disanje. Nađite fokus, najbolje u visini očiju ili malo iznad.

Posebno zvučno disanje u vežbama balansa

Osnivač studija Yoga Friends, yogom bavi dugi niz godina kao instruktor, stekla je zvanje Yogi Siromani. Svoju obuku za instruktora yoge završila je u SAD.
Preporučujemo vam...