Karate u najranijem uzrastu dece od 4. godine

Karate u Najranijem Uzrastu Dece

Sadržaj

Karate u najranijem uzrastu dece od 4. godine. Karate je dostupan tokom cele godine, praktikuje se u različitim ambijentima, pa je  izuzetno pristupačan sport.

Karate u najranijem uzrastu dece, još od 4. godine?

Sa karateom se  može  početi od četvrte godine života deteta. Kontinuiranim vežbanjem ove veštine dobija se veliki učinak u psihomotornom  razvoju dece.

Karate kao pokret i aktivnost za zdravlje

U nekom ranijem periodu, sva igrališta, parkovi i tereni su bili prepuni dece,  što danas nije slučaj. Uglavnom, deca slobodno vreme provode na globalnim mrežama, gde pored štetnog uticaja po zdravlje (u nekom dužem periodu),  ne retko pribegavaju i traženju uzora u imaginarnim likovima, što  pedredstavlja dodatni problem. Roditelji nemaju dovoljno vremena da im odlazak u park na 30 minuta ili sat vremena, bude dnevna rutina,  što inače i nije dovoljna fizička aktivnost za dete..Svedoci smo sve većeg broja deformiteta kako kičmenog stuba tako i stopala pa karate zbog prirode pokreta koji ga čine, možda i najuspešnije vrši prevenciju i korekciju tih deformiteta.

Karate u najranijem uzrastu

Šta je hipokinezija?

Hipokinezija- savremena bolest,  je nedostatak kretanja, ili nedovoljna količina aktivnosti koja je potrebna organizmu da bi održao neophodan nivo koji mu je potreban za normalno funkcionisanje i zdravlje.

Svakako pored odsustva kretanja, bolesti koje su prisute u najranijim uzrastima su gojaznost, astma i dijabetes te kao kontra sprega ovim problemima, primarnu ulogu preuzima organizovana fizička aktivnost a kao jedan od najboljih i najjednostavnijih odgovora se javlja karate.

Karate umetnost veština i sport

Imajući u vidi definiciju, oko koje postoji usaglašen stav o vrednostima karatea kao umetnosti, veštini i sportu (Jovanović 1992) karate  izdvajamo, jer mu se i pored ovih značajnih atributa može pripisati još jedan, koji ga pored plivanja, gimnastike i atletike svrstava u bazičan sport.
Karate je jedan od najmasovnijih i napopularnijih opšteprihvaćenih sportova kod nas i u svetu. Početak vežbanja je sve raniji, pa se može primetiti trend da su prvi susreti trenera sa vežbačima rezervisani već od njihove 4 godine. Fokus programa je na zdravom rastu i razvoju vežbača i naravno u nekom kasnijem periodu ostvarivanje zapaženih rezultata kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni

Širok je dijapazon uticaja koji karate pruža, svakako zdravstveni je najizraženiji, tu su i intelektualni, sociološki, vaspitni i obrazovni.

Karate u Najranijem Uzrastu Dece

Šta razvija karate kod dece – Karate utiče na razvoj duha i tela

  • Razvija: poštovanje, disciplinu, samopuzdanje, koncentraciju, kreativnost, motivaciju, kontroliše agresivnost.
  • Telo karatiste ima: dobru koordinaciju pokreta, motoričke sposobnosti, brzinu i snagu, okretnost, fleksibilnost i pravilno držanje!

Program karatea za najmlađi uzrast 4 – 7 godina

Program vežbanja je prilagođen uzrastu vežbača, kada je reč o najmlađim,  zastupljene su vežbe oblikovanja, razne igre kojima se podiže nivo pripremljenosti organizma za glavni deo treninga u kojem se praktikuje karate, takođe su prisutne i korektivne vežbe, različite vrste poligona i metoda vežbanja po stanicama, takođe vežbe za razvoj motoričkih sposobnosti kojima podstičemo povećanje snage, gipkosti, brzine i koordinacije.
Pokreti koji su zastupljeni u karateu su raznovrsni u svim pravcima, smerovima i u sve tri ravni, kako u mestu tako i u kretanju kroz različite stavove, blokove i udarce.
Pored fizičkog zastupljeno je i izraženo emocionalno pražnjenje i svakako kontrola istih, neretko je dobro raspoloženje prisutno na svakom treningu, osmeh je svakodnevnica.

Karate kao pokret i aktivnost za zdravlje

Pozitivan transfer koji karate ostvaruje na centralni nervni sistem je veoma značajan za razvoj mladog organizma. Vežbanjem se povećava i ubrzava protok krvi kroz celokupno telo, dopremanje kiseonika, šećera i drugih hranljivih nutrijenata. Znatno je povećana potrošnja i eliminacija štetnih produkata metabolizma.
Nakon nekog vremena podstiče se i dodatno koriguje takmičarski duh, neguje se fer plej i na pravilan način se vrši interakcija sa drugim vežbačima, protivnicima, trenerom, sudijom i svakako publikom.

Druženja u prirodi i u kampovima ostaju nezaboravno iskustvo Druženja u prirodi i u kampovima ostaju nezaboravno iskustvo
Druženja u prirodi i u kampovima ostaju nezaboravno iskustvo

Sport je osnovna delatnost kojom bi mladi u najvećoj meri trebalo da se bave

Važno je znati da se dete, nakoh gubitka interesovanja koje se ponekada i desi, dosta lako upušta u bavljenje nekom drugom sportskom aktivnošću jer se sve dobre navike usvoje i disciplinuju kroz treninge ove istočnjačke veštine, sada već i olimpijskog sporta.

avatar
Član je karate kluba “Kolos” Beograd, nosilac crnog pojasa i karate sudija. Karate trener koji predano radi sa polaznicima karate škole i takmičarima u borbama.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa Propomint
Esensa DevitinD3k1
Gasimenti
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Jezički razvoj dece i kategorizacija

Emocije i promene raspoloženja u trudnoći – 5 pomoći

Kako biti deo detetove igre a ne prekidati samostalnu igru

Anksioznost i depresija u trudnoći – Simptomi i faktori rizika

Nadutost u trudnoći i kako je rešiti

Preporučujemo vam...

Jezički razvoj dece zavisi i od sposobnosti dece za kategorizacijom.  Sposobnošću kategorizacije dete razvija način da grupiše misli, obradi informacije i opiše pojmove. Radom na kategorizaciji, podstičemo razvoj jezičkih veština....

Kako biti deo detetove igre a da ne prekidate samostalnu igru? Uvek govorim o tome koliko je samostalna igra deteta važna. Sa druge strane stalno ističem i koliko je roditeljska...

Kad kažemo roditeljstvo nekad i sad ne moramo da idemo mnogo daleko u prošlost kako bismo uočili bitne razlike. Dovoljno je da uporedimo period kad smo mi bili deca i...

Greške u vaspitavanju deteta su česte. Koliko puta smo čuli ovu roditeljsku “vaspitnu” poštapalicu. Ako budeš dobar mama/tata će ti kupiti to što voliš … Ako ne budeš dobar …...