Karate u najranijem uzrastu dece od 4. godine

Karate u Najranijem Uzrastu Dece

Karate u najranijem uzrastu dece od 4. godine. Karate je dostupan tokom cele godine, praktikuje se u različitim ambijentima, pa je kao takav izuzetno pristupačan sport.

Karate u najranijem uzrastu dece, još od 4. godine?

Sa karateom se  može  početi od četvrte godine života deteta. Kontinuiranim vežbanjem ove veštine dobija se veliki učinak u psihomotornom  razvoju dece.

Karate – pokret i aktivnost za zdravlje

U nekom ranijem periodu, sva igrališta, parkovi i tereni su bili prepuni dece,  što danas nije slučaj. Uglavnom, deca slobodno vreme provode na globalnim mrežama, gde pored štetnog uticaja po zdravlje (u nekom dužem periodu),  ne retko pribegavaju i traženju uzora u imaginarnim likovima, što  pedredstavlja dodatni problem. Roditelji nemaju dovoljno vremena da im odlazak u park na 30 minuta ili sat vremena, bude dnevna rutina,  što inače i nije dovoljna fizička aktivnost za dete..Svedoci smo sve većeg broja deformiteta kako kičmenog stuba tako i stopala pa karate zbog prirode pokreta koji ga čine, možda i najuspešnije vrši prevenciju i korekciju tih deformiteta.

Karate u Najranijem Uzrastu Dece

Šta je hipokinezija?

Hipokinezija- savremena bolest,  je nedostatak kretanja, ili nedovoljna količina aktivnosti koja je potrebna organizmu da bi održao neophodan nivo koji mu je potreban za normalno funkcionisanje i zdravlje.

Svakako pored odsustva kretanja, bolesti koje su prisute u najranijim uzrastima su gojaznost, astma i dijabetes te kao kontra sprega ovim problemima, primarnu ulogu preuzima organizovana fizička aktivnost a kao jedan od najboljih i najjednostavnijih odgovora se javlja karate.

Karate umetnost veština i sport

Imajući u vidi definiciju, oko koje postoji usaglašen stav o vrednostima karatea kao umetnosti, veštini i sportu (Jovanović 1992) karate  izdvajamo, jer mu se i pored ovih značajnih atributa može pripisati još jedan, koji ga pored plivanja, gimnastike i atletike svrstava u bazičan sport.
Karate je jedan od najmasovnijih i napopularnijih opšteprihvaćenih sportova kod nas i u svetu. Početak vežbanja je sve raniji, pa se može primetiti trend da su prvi susreti trenera sa vežbačima rezervisani već od njihove 4 godine. Fokus programa je na zdravom rastu i razvoju vežbača i naravno u nekom kasnijem periodu ostvarivanje zapaženih rezultata kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni

Širok je dijapazon uticaja koji karate pruža, svakako zdravstveni je najizraženiji, tu su i intelektualni, sociološki, vaspitni i obrazovni.

Karate u Najranijem Uzrastu Dece

Karate utiče na razvoj duha i tela

  • Razvija: poštovanje, disciplinu, samopuzdanje, koncentraciju, kreativnost, motivaciju, kontroliše agresivnost.
  • Telo karatiste ima: dobru koordinaciju pokreta, motoričke sposobnosti, brzinu i snagu, okretnost, fleksibilnost i pravilno držanje!

Za najmlađi uzrast 4 – 7 godina

Program vežbanja je prilagođen uzrastu vežbača, kada je reč o najmlađim,  zastupljene su vežbe oblikovanja, razne igre kojima se podiže nivo pripremljenosti organizma za glavni deo treninga u kojem se praktikuje karate, takođe su prisutne i korektivne vežbe, različite vrste poligona i metoda vežbanja po stanicama, takođe vežbe za razvoj motoričkih sposobnosti kojima podstičemo povećanje snage, gipkosti, brzine i koordinacije.
Pokreti koji su zastupljeni u karateu su raznovrsni u svim pravcima, smerovima i u sve tri ravni, kako u mestu tako i u kretanju kroz različite stavove, blokove i udarce.
Pored fizičkog zastupljeno je i izraženo emocionalno pražnjenje i svakako kontrola istih, neretko je dobro raspoloženje prisutno na svakom treningu, osmeh je svakodnevnica.

Pozitivan transfer koji karate ostvaruje na centralni nervni sistem je veoma značajan za razvoj mladog organizma. Vežbanjem se povećava i ubrzava protok krvi kroz celokupno telo, dopremanje kiseonika, šećera i drugih hranljivih nutrijenata. Znatno je povećana potrošnja i eliminacija štetnih produkata metabolizma.
Nakon nekog vremena podstiče se i dodatno koriguje takmičarski duh, neguje se fer plej i na pravilan način se vrši interakcija sa drugim vežbačima, protivnicima, trenerom, sudijom i svakako publikom.

Druženja u prirodi i u kampovima ostaju nezaboravno iskustvo Druženja u prirodi i u kampovima ostaju nezaboravno iskustvo
Druženja u prirodi i u kampovima ostaju nezaboravno iskustvo

Sport je osnovna delatnost kojom bi mladi u najvećoj meri trebalo da se bave

Važno je znati da se dete, nakoh gubitka interesovanja koje se ponekada i desi, dosta lako upušta u bavljenje nekom drugom sportskom aktivnošću jer se sve dobre navike usvoje i disciplinuju kroz treninge ove istočnjačke veštine, sada već i olimpijskog sporta.

Master profesor sporta i fizičkog vaspitanja i karate trener. Član je karate kluba „Kolos“ Beograd, nosilac crnog pojasa i karate sudija. Karate trener koji predano radi sa polaznicima karate škole i takmičarima u borbama.
Preporučujemo vam...
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića
Kineziotejping u rehabilitaciji dijastaze trušnih mišića može biti dobro pomoćno sredstvo. Primenjuje se u prvoj fazi rešavanja problema dijastaze. Dijastaza trbušnih mišića Dijastaza (razdvojenost) pravog trbušnog mišića predstavlja normalnu pojavu u trudnoći. Ona se dešava kako beba raste. Na taj način se proširuje prostor za rast bebe. Nakon porođaja razdvojenost…
Prirodno lečenje ureaplazme
Prirodno lečenje ureaplazme je preporučeno pored antibiotika
Zašto je prirodno lečenje ureaplazme preporučeno pored antibiotika? Upotreba antibiotika je neophodna. Ali poželjno je u lečenju vaginalnih bakterijskih infekcija uključiti i prirodne preparate na biljnoj bazi. Prirodno lečenje ureaplazme Koja je uloga eteričnih ulјa aromatičnih bilјaka sa antibakterijskim, antifungalnim, antivirusnim i citotoksičnim svojstvima? Vaša terapija kod prirodnog lečenja ureaplazme…