Lea Lilić Dipl. Menadžer bezbednosti

Mama i autor knjige „Bebin prvi meni“ koji je kreirala uz iskustvo uvođenja nemlečne hrane zajedno sa pedijatrom svog deteta i suprugom.