Razvoj deteta

Lekari specijalisti, defektolozi, logopedi, fizioterapeuti i drugi stručnjaci daju savete i smernice za pravilan psihomotorni rani razvoj deteta od jedne do sedme godine i drugo.

Koji znaci Ukazuju da se Treba Obratiti Pedijatru, Zbog Mogućeg Kašnjenja u Razvoju, za decu u petoj godini

Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta do 5 godina

Znaci mogućeg kašnjenja u razvoju deteta do 5 godina roditeljima pomažu da se obrate stručnjacima.  Svako dete razvija se na  individualni i jedinstven način. Nemoguće je tačno predvideti kada i kako će usavršiti neku pojedinačnu veštinu.Važno je sagledati detetov celokupni razvoj?Dete ima svoj tempo; u  nekom trenutku može da prednjači…
Stimulacija razvoja govora petogodišnjaka

Stimulacija Razvoja Govora Deteta (4 – 5 godina)

Šta dete od četvrte do pete godine sve zna da ispriča, razume i opiše, kako možete da ga   kroz igru i maštu učite svemu, na zabavan i kreativan način?Šta petogodišnjak zna kada posmatramo razvoj govora?Kada posmatramo razvoj reči, petogodišnjak zna imena boja, koristi zamenice u svakodnevnom govoru, razlikuje delove dana i…
Psihomotorni razvoj dece od 3 - 4 godine

Psihomotorni razvoj dece od 3 – 4 godine

Psihomotorni razvoj dece od 3 – 4 godine ide svojim tempom, a podsticaj psihomotornog razvoja četvorogodišnjacima je dobrodošao. Razvoj se odvija se spontano, predvidivim koracima, i roditelji zapažaju napredak u različitim oblastima.Svako dete rastei stiče nove veštine svojim tempom. U nekom trenutku dete može da prednjači u odnosu na vršnjake…
Dnevni raspored aktivnosti deteta

Dnevni raspored aktivnosti deteta od 1. do 5. godine

Dnevni raspored aktivnosti deteta  ima veliki značaj za rast, razvoj i zdravlje deteta. Svetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila preporuke za fizičku aktivnost, vreme ispred ekrana  i spavanje za decu od rođenja do 5.godine života. Prenećemo vam preporuke za dete od 1. do 5. godine.Dnevni raspored aktivnosti i rutine su…
Zašto je Dete Tvrdoglavo

Tvrdoglavost okoTreće Godine – Zašto je Dete Tvrdoglavo?

Zašto je dete tvrdoglavo, pitaju se mnogi roditelji male dece… Malo dete dosta vremena provodi u pobuni, naročito oko treće godine(faza prkosa). Tada nastaje period slatkih svađa i tvrdoglavosti!Zašto je dete tvrdoglavo, i kada će faza tvrdoglavosti proći?Tek nakon osvojene autonomije dete ulazi u mirniju fazu, postaje društveno i saradljivo.…
Auto sediste za dete, o čemu voditi racuna pri izboru

Auto sedište za dete, o čemu voditi računa pri izboru?

Auto sedište za dete, treba da bude u vrhu liste za nabavku bebinih  stvari, jer se radi o bezbednosti i životu vaše bebe i deteta.Kako se kupuju auto sedišta za dete? Roditeljske ruke  i krilo nisu adekvatna zaštita za dete! Pravilno korišćeno auto-sedište  je atestirano,  ono  odgovara fizičkom uzrastu deteta,…
Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece

Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece

Vežbe za stimulaciju i razvoj grube motorike kod dece, ustvari znači da deca kroz igru mogu stimulisati i pravilno razviti grubu motoriku.  Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen. Stimulaciju razvoja mogu sprovoditi kroz…
Praćenje Rasta Dece i Novi Standardi

Praćenje Rasta Dece i Novi Standardi

Praćenje rasta dece je važno. Rast i razvoj dece prati se na sistematskim pregledima  od prvog meseca do polaska u školu, a roditeljima se preporučuje praćenje rasta dece pomoću karti rasta.Kalendar praćenja rasta Prvo merenje na rođenju;U prvoj godini u uzrastu od 1, 3, 6, 9 i 12 meseci;U drugoj godini…
Šta utiče na rast deteta Koja je očekivana visina deteta

Šta utiče na rast deteta? Koja je očekivana visina deteta?

Optimalni rast detetaje jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, odgovarajuće ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja.Genetski činioci utiču na rast deteta?Nasledni činioci, uključujući i etničku pripadnost, uslovljavaju velike razlike u visini zdrave dece istog uzrasta i pola, a takođe i velike razlike početka polnog sazrevanja. Uticaj genetskih faktora postaje…