Dete je progutalo strano telo guši se! 4 Tehnike za izbacivanje stranog tela

Dete je progutalo strano telo guši se! 4 Tehnike za izbacivanje stranog tela

Dete je progutalo strano telo, gušenje stranim telom najčešće je kod male dece, uzrasta do godinu dana, i kasnije, a retko je posle pete godine života.

Šta sve dete može da proguta?

Malo dete ima neprekidnu potrebu da istražuje. Sa novim predmetima se najčešće upoznaje tako što ih stavlja u usta; ukoliko se radi o sitnim predmetima postoji opasnost da oni dospeju u disajne puteve i zatvore ih! Do gušenja može doći i dok dete jede, kada zalogaj ili neka tečnost, umesto u jednjak stignu u disajne puteve. Veća strana tela (koštice voća, delovi igraćaka,  bombone) obično se zaustavljaju na ulasku u disajne puteve, u grkljanu ili na početku dušnika, dok sitna mogu dospeti dublje.

Dete je progutalo strano telo guši se! 4 Tehnike za izbacivanje stranog tela

Koji su simptomi – kako prepoznati da je dete progutalo strano telo?

Simtomi zavise od veličine i prirode stranog tela, a najviše od mesta gde se ono zaustavilo u disajnim putevima. Čim strano telo stigne u disajne puteve nastaje vrlo dramatična slika: disanje iznenada postaje otežano, dete se guši, kašlje, lice i vrat su crveni. Koliko god to delovalo dramatično, dok dete kašlje ono se ne nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti. Međutim, ako kašalj postaje slabiji, a disanje otežano, naporno, uz čujno šištanje, ako lice postane modro, a dete gubi svest, onda je strano telo zatvorilo disajni put i onemogućava disanje!

Šta da radite ako je dete progutalo predmet i guši se?

  • Hrabrite dete da kašlje! Spontani kašalj predstavlja najbolji način za uklanjanje stranih tela iz gornjih disajnih puteva
  • Ako dete nije u stanju da kašlje, ako ne diše, primenite neku od tehnika za izbacivanje stranog tela iz disajnih puteva i započnite reanimaciju. Strano telo možete izvući prstima samo ako je pristupačno i vidljivo; u suprotnom postoji rizik da strano telo gurnete još dublje i pogoršate stanje deteta.
  • Ako posle ovih postupaka strano telo postane vidljivo uklonite ga i nastavite sa veštačkim disanjem
  • Ukoliko veštačko disanje ne dovodi do podizanja grudnog koša ponovite postupak za izbacivanje stranog tela ili pokušajte neki drugiPozovite hitnu pomoć!

4 Tehnike za izbacivanje stranog tela

  1. Udarac po leđima i pritisci na grudni koš za odojče

Odojče stavite na podlakticu nedominantne ruke, sa glavom okrenutom naglavačke i licem prema podu; glavu pridržavajte šakom te ruke. Drugom rukom, korenom šake, pet puta udarite snažno u predeo između lopatica.
Zatim okrenite dete na leđa; šakom pridržavajte glavu, a ruku oslonite na svoje noge. Glava deteta i dalje nek bude niža od tela. Slično kao kod masaže srca, pet puta uzastopno pritisnite na grudnu kost, snažnije i sporije (jedan pritisak treba da traje oko 3 sekunde). Ako posle ovih postupaka strano telo bude vidljivo u ustima izvucite ga.

        2. Udarac po leđima i pritisci na grudni koš kod malog deteta

Izvode se na stolici. Dete postaviti preko kolena, sa glavom niže od tela i licem prema podu. Korenom šake pet puta ga snažno udarite u predeo između lopatica.

        3. Udarac po leđima i pritisci na grudni koš kod starijeg deteta

Izvodi se u stojećem stavu. Recite detetu da se zakašlje iz sve snage; savijte ga unapred i pet puta udarite snažno korenom šake između lopatica. Posle toga obuhvatite grudni koš obema rukama, šake postavite na donji deo grudne kosti i pritisnite na grudnu kost do 5 puta.

Dete je Progutalo Strano Telo Guši Se

        4. Hajmlihov zahvat

Izvodi se kod dece starije od godinu dana. Ako dete sedi ili stoji priđite mu s leđa i obema rukama obuhvatite grudni koš ispod pazuha. Jednu ruku, stisnutu u pesnicu, stavite na sredinu stomaka, malo iznad pupka, a drugom obuhvatite stisnutu pesnicu. Zatim 5 puta uzastopno pritisnite nagore, pazeći da ne pritiskate vrh grudne kosti ni ivicu rebara. Dete možete podići, postaviti na stolicu ili kleknuti iza njega.
Ako dete leži bez svesti, Hajlmlihov zahvat izvodi se tako što se dete postavi da leži na leđima, a glava se ispravi tako da lice gleda nagore. Opkoračite noge deteta, koren jedne šake stavite na detetov stomak, malo iznad pupka, ali niže od vrha grudne kosti, dgugu šaku stavite na prvu i pritisnite nagore uzastopno 5 puta.

Roditelji neprekidno moraju voditi računa da maloj deci ne budu dostupni sitni delovi igračaka ni drugi sitni predmeti u kući. Pri izboru namirnica vodite računa o uzrastu deteta. Gušenje mogu izazvati krupniji komadi čvrste hrane. Kao što je šargarepa, tvrde bombone, kikiriki, kokice, ali i mekana hrana kao što je zrno grožđa. Nikada ne ostavljajte malo dete bez nadzora dok jede. Deca se često zadave hranom dok se smeju. Ne dozvolite da trče okolo dok jedu. I nemojte ih hraniti dok se igraju. Naučite dete da jede za stolom.

Dugogodišnji šef Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta i spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.
Preporučujemo vam...
Prijateljstva
Prijateljstva koja ne sklapamo kao odrasli ljudi
Prijateljstva, da, ali odraslim ljudima nedostaju prijatelji. Odrasli ljudi imaju poznanike. Ali kao da ne znamo šta treba da se uradi pa da nam od tih poznanika neko postane prijatelj. Šta je sa nekada jakim prijateljstvima? Prijateljstva u mlađem periodu Većina odraslih ljudi pati za pravim prijateljstvom, ali o tome…
dečije igračke
Zašto su dečije igračke važne za decu i kako odabrati najbolje?
Deca su po prirodi znatiželjna i radoznala, a igra je jedan od načina na koji istražuju svet oko sebe. Igračke su stoga neizostavni deo dečijeg sveta i omogućuju deci da razvijaju motoričke, kognitivne i socijalne veštine kroz igru. Međutim, s tako velikim izborom igračaka koje su dostupne na tržištu, odabrati…