Dobrim Bakterijama Protiv Loših

Dobrim bakterijama protiv loših, o probioticima i prebioticima

Dobrim bakterijama protiv loših, treba da bude naš moto. Da bi se neki mikroorganizam mogao koristiti u zdravstveno korisne svrhe, mora zadovoljiti rigoroznu izbornu probiotičku strategiju.

Dobrim bakterijama protiv loših!

Hrana i nauka o ishrani danas imaju potpuno nove dimenzije i koncepte. U prošlosti je glavna uloga hrane bila preživljavanje i malo se pažnje se posvećivalo negativnom, odnosno pozitivnom efektu na zdravlje. Danas se sve više govori o funkcionalnoj hrani, koja sadrži sastojke koji pozitivno deluju na jednu ili više ciljanih funkcija u telu. Radi poboljšanja zdravlja, sve više potrošača zainteresovano je za njena potencijalna svojstva. Dobrim izborom se može smanjiti rizik od nastajanja bolesti, a samim tim i upotrebu antibiotika i razvoj rezistencije na njih.

Šta je učinjeno protiv rezistencije na antibiotike?

Upravo iz zdravstvenih razloga, svetska naučna zajednica se uključila u borbu protiv rezistencije na antibiotike, nudeći, između ostalog, koncept funkcionalne hrane, kao i probiotički i prebiotički koncept s ciljnim mestom delovanja – na crevnu mikrofloru.

Probiotik Bio Kult

Minimalno 2 milijarde živih mikroorganizama po kapsuli

Šta su probiotički i prebiotički koncept?

Probiotički koncept podrazumeva oralno uzimanje živih, korisnih mikroorganizama, nazvanih probiotici, a prebiotički koncept predstavlja selektovane supstance za ishranu dobrih bakterija. Sinbiotički koncept je kombinovana primena probiotika i prebiotika radi postizanja pojačanog korisnog rezultata na zdravlje.

Neke su poželjne, a neke baš i ne?

Crevna mikroflora uglavnom se može kategorisati u dve grupe: za zdravlje poželjne mikroorganizme, s korisnim efektima, i potencijalno patogene, sa štetnim efektima na zdravlje domaćina. Što se tiče nepoželjnih svojstava, crevne bakterije mogu uzrokovati sistemske infekcije, stvaranje toksina i proizvodnju mutagenih i kancerogenih supstanci. Drugi mikroorganizmi, pre svega bakterije mlečne kiseline, imaju poželjne karakteristike za zdravlje domaćina, kao što su proizvodnja vitamina i kratkolančanih masnih kiselina, stimulacija imunog sistema, smanjenje koncentracije triglicerida i holesterola, inhibicija rasta nepoželjnih mikroorganizama.

 

 

 

Probiotici, za bolji imunitet u trudnoći.
Za bolji imunitet u trudnoći

Spolja i interno indukovane promene

Iako je kod zdravih osoba sastav crevne mikroflore najčešće stabilan, do njenog poremećaja može doći pod uticajem različitih endogenih (svarljivost hranjivih sastojaka, vrsta hrane, proliv…) i egzogenih (terapija antibioticima, stres, starenje, putovanje, oboljenje imunog sistema) faktora.

Dva različita pristupa

Postoje dva različita pristupa za povećanje broja korisnih mikroorganizama u probavnom sistemu. Prvi je oralno uzimanje živih, korisnih mikroorganizama. Ti mikroorganizmi, nazvani probiotici, uglavnom su bakterije mlečne kiseline i bifidobakterije koje i inače čine zdravu crevnu mikrofloru.
Uveden je i drugi pristup za povećanje broja korisnih mikroorganizama u crevima. Selektivne hranjive materije nazvane prebioticima. Definisane su kao „neprobavljivi sastojci hrane koji korisno deluju na domaćina putem selektivne stimulacije rasta i/ili aktivnosti jedne bakterijske vrste ili ograničenog broja bakterijskih vrsta u debelom crevu, pa tako poboljšavaju zdravlje ljudi“. Prebiotički supstrati (oligofruktoza, inulin, rezistentni škrob i dr.) su ugljeni hidrati otporni na dejstvo digestivnih enzima gornjeg dela probavnog sistema, zbog čega neprobavljivi dospevaju u debelo crevo, gde služe kao supstrat (hrana) korisnim, autohtono prisutnim ili unesenim probiotičkim bakterijama.

 

Za uspostavljanje normalne crevne mikroflore kod terapije antibioticima, probiotici.
Za uspostavljanje normalne crevne mikroflore kod terapije antibioticima.

Šta kažu stručni radovi?

Nekoliko naučnih radova detaljno opisuje fiziološku aktivnost i mehanizam delovanja probiotika. Takođe i rezultate izvršenih kliničkih istraživanja koja potvrđuju njihove korisne zdravstvene efekte. Na temelju rezultata naučnih i kliničkih istraživanja može se reći, da probiotici mogu biti vrlo delotvorni u sprečavanju različitih vrsta crevnih i urogenitalnih infekcija. A posebno za uspostavljanje normalne crevne mikroflore nakon terapije antibioticima.

 

PROMO ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Preporučujemo vam...
roditeljstvo za detetov i licni razvoj
Roditeljstvo za Detetov i Lični Razvoj
Biti roditelj, roditeljevati, može se izjednačiti sa biti umetnik života. Na putu roditeljstva ima mnogo zamki i izazova. Koliko izazova toliko prilika da se razvijamo kao ličnosti, da pravimo lične promene. Time i da postajemo bolji ljudi.Roditeljstvo prilika za lični razvoj?Svako naše dete, daje nam novu šansu da napravimo novu…
vezbe za hipotonus bebe
Pogledajte Video – Vežbe za Hipotonus Bebe
Za psihomotorni razvoj deteta, bitno je da se što pre prepozna hipotonus, i počne sa radom kako bi se otklonio problem.Potrebno je što ranije otkriti Hipotonus kod bebe?Mišićni tonus je otpor pasivnim pokretima ekstremiteta. Može da bude smanjen (hipotonus) ili povećan (hipertonus).Ako se poremećaji u mišićnom tonusu  ne prepoznaju na vreme dete počinje…
Šta je FertilityAid MD for women?
Fertility AID MD Woman – Preparat u Tretiranju Infertiliteta
Šta je FertilityAid MD for women?Patentirana i klinički proverena formula stvorena od strane vrhunskih eksperata za infertilitet koja je namenjena pripremi žene za začeće.Pripremate se i želite da ostvarite roditeljstvo? Preporučićemo vam najefikasniji preparat u tretiranju infertiliteta poslednjih 10 godina u USA.Pruža potporu zdravom hormonskom balansu, štiti jajnu ćeliju u…