Novo o Primeni Probiotika u Trudnoći

0

Koja su najnovija saznanja o značaju primene probiotika u očuvanju zdravlja trudnice i potomstva kao i  u prevenciji nekih od mogućih komplikacija u trudnoći?

 

Primena probiotika u trudnoći, nova saznanja (3)

Probiotici ne samo uz primenu antibiotika – već i kao prevencija

Tokom trudnoće su ustanovljene  promene u sastavu GI i vaginalne mikrobiote, koje mogu imati uticaj na metabolički profil majke, kao i na metabolički i imunološki status potomstva. Otkriveno je da se mikrobna populacija značajno menja kako trudnoća napreduje, i to pre svega u smeru smanjenja raznovrsnosti zastupljenih  bakterijskih vrsta. Takođe, ustanovljeno je i da GI mikrobiota žene koja se nalazi u trećem tromesečja normalne trudnoće pokazuje sličnu metaboličku aktivnost kao i mikrobiota kod osoba koja ima prekomernu težinu.

Zaključak autora sprovedene studije je i da pored toga što se takav profil mikrobiote viđa kod osoba sa metaboličkim oboljenjima, da ove promene u mogu biti korisne u kontekstu normalne trudnoće, ali da su i neophodna dodatna ispitivanja. Međutim, najnovije istraživanja ukazuju na značajnu ulogu GI mikrobiote u razvoju dijabetesa u trudnoći (gestacijski dijabetes), odnosno da poremećaj sastava Gi mikrobiote može biti odgovorna za poremećaja regulacije glukoze u trudnoći. Zbog svega navedenog predloženo je da manipulacija GI mikrobiote primenom probiotika može preventivno delovati na razvoj nekih od komplikacija u trudnoći.

Primena probiotika u trudnoći, nova saznanja (4)

Šta su probiotici? 

Vrste koje pripadaju nabrojanim rodovima bakterija se mogu naći u namirnicama dobijenim postupkom fermentacije (probiotske bakterije, pre svega BMK, se koriste hiljadama godina u proizvodnji fermentisanih proizvoda u kojima vrše fermentaciju šećera do mlečne kiseline, po čemu su i dobile naziv, a prvi put su i izolovane iz mleka), ali su i sastavni deo mikrobiote na mukoznim membrana gastrointestinalnog trakta, usta, kože i urogenitalnog trakta ljudi i životinja. Bakterije sa probiotskom aktivnošću su uglavnom, ali ne i obavezno, sastavni deo intestinalne mikrobiote, a najčešće korišćeni sojevi pripadaju vrstama iz rodova Lactobacillus i Bifidobacterium .

Stimulacija imunog sistema i prevencija

Rezultati sprovedenih studija ukazuju da suplementacija probioticima može imati povoljne efekte na više aspekta u trudnoći, uključujući  vraćanje balansu kod poremećaja sastava u GI  mikrobioti, stimulacija imunskog sistem,  tretman urogenitalnih infekcija. Najveći broj ovih studija je pratio efekte probiotika na prevenciju i tretman gestacijskog dijabetesa, sprečavanje porasta u telesnoj masi, prevenciji prevremenog porođaja i pojave preenklampsije.

Studija objavljena 2015. godine u kojoj su trudnice sa gestacijskim dijabetesom suplementirane kombinacijom 4 probiotska soja (Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12, Streptococcus thermophilus STY-31 Lact obacillus delbrueckii bulgaricus LBY-27) u dozi većoj od 4×109 CFU u toku  8 nedelja je pokazala pozitivno dejstvo na metabolizam glukoze i telesnu masu. Naime, u grupi trudnica sa gestacijskim dijabetesom koje su suplementirane ovom kombinacijom probiotika je zapažen manji porast u telesnoj masi, kao i niže vrednosti serumskih nivoa glukoze natašte u odnosu na  grupu koja je uzimala placebo.

Primena probiotika u trudnoći, nova saznanja (2)

Studije

U literaturi se mogu naći i studije koje su pratile efekte suplementacije probioticima u trudnoći na zdravlje i razvoj novorođenčadi , uključujući i postnatalni efekat na razvoj alergijskih oboljenja kod odojčadi.

Tako su 2017. godine objavljeni rezultati studije u kojoj je dugoročno praćen efekat  suplementacijeprobioticima kod trudnica (u periodu od 1997-2012) na razvoj alergija kod dece. Zaključak ove studije je bio da je u dugoročnom praćenju primena probiotika u trudnoći bezbedna, kao i da primena soja L. rhamnosus GG, pojedinačno  ili u kombinaciji sa drugim probiotskim sojevima može dovesti do smanjenja rizika za razvoj alergijskih oboljenja  (nutritivne alergije, atopijski dermatitis, alergijski rinitis ili astma).

Share.

About Author

Comments are closed.