Novo o Primeni Probiotika u Trudnoći

Novo o Primeni Probiotika u Trudnoći

Novo o primeni probiotika u trudnoći, najnovija saznanja o značaju primene probiotika u očuvanju zdravlja trudnice i potomstva kao i  u prevenciji nekih od mogućih komplikacija u trudnoći?

Probiotici ne samo uz primenu antibiotika – već i kao prevencija

Tokom trudnoće su ustanovljene  promene u sastavu GI i vaginalne mikrobiote, koje mogu imati uticaj na metabolički profil majke, kao i na metabolički i imunološki status potomstva. Otkriveno je da se mikrobna populacija značajno menja kako trudnoća napreduje, i to pre svega u smeru smanjenja raznovrsnosti zastupljenih  bakterijskih vrsta. Takođe, ustanovljeno je i da GI mikrobiota žene koja se nalazi u trećem tromesečja normalne trudnoće pokazuje sličnu metaboličku aktivnost kao i mikrobiota kod osoba koja ima prekomernu težinu.

Novo o Primeni Probiotika u Trudnoći

Zaključak autora sprovedene studije je i da pored toga što se takav profil mikrobiote viđa kod osoba sa metaboličkim oboljenjima, da ove promene u mogu biti korisne u kontekstu normalne trudnoće, ali da su i neophodna dodatna ispitivanja. Međutim, najnovije istraživanja ukazuju na značajnu ulogu GI mikrobiote u razvoju dijabetesa u trudnoći (gestacijski dijabetes), odnosno da poremećaj sastava Gi mikrobiote može biti odgovorna za poremećaja regulacije glukoze u trudnoći. Zbog svega navedenog predloženo je da manipulacija GI mikrobiote primenom probiotika može preventivno delovati na razvoj nekih od komplikacija u trudnoći.

Novo o Primeni Probiotika u Trudnoći

Šta su probiotici?

Vrste koje pripadaju nabrojanimrodovima bakterija se mogu naći u namirnicama dobijenim postupkom fermentacije (probiotske bakterije, pre svega BMK, se koriste hiljadama godina u proizvodnji fermentisanih proizvoda u kojima vrše fermentaciju šećera do mlečne kiseline, po čemu su i dobile naziv, a prvi put su i izolovane iz mleka), ali su i sastavni deo mikrobiote na mukoznim membrana gastrointestinalnog trakta, usta, kože i urogenitalnog trakta ljudi i životinja. Bakterije sa probiotskom aktivnošću su uglavnom, ali ne i obavezno, sastavni deo intestinalne mikrobiote, a najčešće korišćeni sojevi pripadaju vrstama iz rodova Lactobacillus i Bifidobacterium .

Stimulacija imunog sistema i prevencija probioticima

Rezultati sprovedenih studija ukazuju da suplementacija probioticima može imati povoljne efekte na više aspekta u trudnoći, uključujući  vraćanje balansu kod poremećaja sastava u GI  mikrobioti, stimulacija imunskog sistem,  tretman urogenitalnih infekcija. Najveći broj ovih studija je pratio efekte probiotika na prevenciju i tretman gestacijskog dijabetesa, sprečavanje porasta u telesnoj masi, prevenciji prevremenog porođaja i pojave preenklampsije.

Studija objavljena 2015. godine u kojoj su trudnice sa gestacijskim dijabetesom suplementirane kombinacijom 4 probiotska soja (Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12, Streptococcus thermophilus STY-31 Lact obacillus delbrueckii bulgaricus LBY-27) u dozi većoj od 4×109 CFU u toku  8 nedelja je pokazala pozitivno dejstvo na metabolizam glukoze i telesnu masu. Naime, u grupi trudnica sa gestacijskim dijabetesom koje su suplementirane ovom kombinacijom probiotika je zapažen manji porast u telesnoj masi, kao i niže vrednosti serumskih nivoa glukoze natašte u odnosu na  grupu koja je uzimala placebo.

Novo o Primeni Probiotika u Trudnoći

Studije – Novo o primeni probiotika u trudnoći

U literaturi se mogu naći i studije koje su pratile efekte suplementacije probioticima u trudnoći na zdravlje i razvoj novorođenčadi , uključujući i postnatalni efekat na razvoj alergijskih oboljenja kod odojčadi.

Tako su 2017. godine objavljeni rezultati studije u kojoj je dugoročno praćen efekat  suplementacijeprobioticima kod trudnica (u periodu od 1997-2012) na razvoj alergija kod dece. Zaključak ove studije je bio da je u dugoročnom praćenju primena probiotika u trudnoći bezbedna, kao i da primena soja L. rhamnosus GG, pojedinačno  ili u kombinaciji sa drugim probiotskim sojevima može dovesti do smanjenja rizika za razvoj alergijskih oboljenja  (nutritivne alergije, atopijski dermatitis, alergijski rinitis ili astma).

Šta je učinjeno protiv rezistencije na antibiotike?

Upravo iz zdravstvenih razloga, svetska naučna zajednica se uključila u borbu protiv rezistencije na antibiotike. Nudeći, između ostalog, koncept funkcionalne hrane, kao i probiotički i prebiotički koncept s ciljnim mestom delovanja – na crevnu mikrofloru.

Bromatolog Radi na katedri za ishranu i hemiju hrane Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet. Objavila je kao autor ili koautor više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Preporučujemo vam...
Petar Đokić kreativni tata
Petar Đokić kreativni tata inspiriše svesnim roditeljstvom
Petar Đokić kreativni tata je naša inspiracija! Ako pogledate instagram nalog s_petrom, videćete i zašto! On je nova generacija očeva, koji su angažovani oko svoje dece mnogo više nego što su to bile ranije generacije. Zainteresovan za psihološki razvoj deteta i spreman da uči. Očinstvo mu je zadovoljstvo a svoja…
9 saveta za uspešno uspavljivanje bebe
U prvim mesecima roditeljstva imate utisak da nikada više nećete spavati i da ćete narednih x godina bauljati svetom umorni, sa šansom da zadremate čim zastanete na duže od pet minuta.Ipak, ne mora biti tako. Donosimo vam 10 saveta za uspavljivanje bebe uz pomoć kojih će ona mirno spavati, baš…
dete od 3 godine
Dete od 3 godine prolazi kroz važan razvojni period
Dete od 3 godine prolazi kroz važan razvojni proces. Između druge i treće godine razvojni proces deteta je često za roditelja veoma zahtevan. Poželjan pristup je –  svesno roditeljstvo.Dete od 3 godine prvi put za sebe kaže JAMnogima je poznata treća godina kao vreme dečije tvrdoglavosti, neposlušnosti, stalnih ubeđivanja i…
Vaške u kosi
Vaške u kosi – Nitolic prevencija i lečenje
Vaške u kosi su jedna od najčešćih parazitskih bolesti kod ljudi  (Pediculus humanus capitis). Vaške napadaju prvenstveno decu u uzrastu od 3 godine do 11 godina. U ređim slučajevima i mlađu decu od 3 godine. Vaške mogu zapatiti i odrasli, tako da svi članovi domaćinstva mogu da pate od ove…