Anestezija na porođaju, spinalna i intravenska (paranteralna)

Anestezija na porodjaju spinalna i intravenska (paranteralna)

Anestezija na porođaju, za ublažavanje boli, spinalna i intravenska (paranteralna) primenjuju se dugi niz godina.  Koje su prednosti a koje moguće nuspojave.

Spinalna anestezija

Pred kraj porođaja, kada je dete već pri samom izlasku, porodilji se može dati mala količina anestetika i analgetika u spinalni kanal. To osigurava dobru analgeziju (anesteziju) bez motornog ispada, no spinalna anestezija ima ograničeno trajanje od dva do tri sata i veća je učestalost glavobolje.

Parentalna – Intravenska anestezija

Najveća prednost parenteralne anestezija je u jednostavnosti primene, ali potpunu anesteziju  je nemoguće postići bez pojave nuspojava kod majke ili deteta.

Ako se daju previsoke doze kako bi se postigla što bolja anestezija, može doći do ozbiljnih nuspojava kao što su respiratorna  depresija, pad pritiska, niskog Apgar skora deteta.

Anestezija na porodjaju spinalna i intravenska (paranteralna)

Apgar skor

Apgar skor je zbir ocena pet parametara: Boja kože, srčana radnja, disanje, mišićni tonus i odgovor na stimulaciju.

Svaki od ovih parametara ocenjuje se ocenom od 0-2, pa je najbolja moguća zbirna ocena 10, a najlošija 0. Ocenu daje ginekolog ili pedijatar u porodilištu). Svaki parametar skora može se oceniti ocenom 0, 1 ili 2, tako da skor može imati vrednost 0-10. Apgar skor određuje se 60 sekundi posle kompletnog rođenja deteta, kao i nakon 5 minuta. Vrednosti skora 8-10 označavaju da je novorođenče u odličnoj kondiciji i da mu je potrebno samo rutinsko zbrinjavanje u porođajnoj sali. Vrednosti 5-7 označavaju blažu depresiju novorođenčeta, dok vrednosti 0-4 znače da je novorođenčetu potrebna neodložna pomoć. Ukoliko i pored preduzetih reanimaconih mera skor ostaje nizak, odnosno beba se ne oporavlja, nastavlja se njegovo određivanje nakon 10, 15 i 20 minuta, paralelno sa primenom potrebnih reanimacionih postupaka.

Anestezija na porođaju, spinalna i intravenska (paranteralna)

Intravenska anestezija

Intravenski analgetici mogu se davati u pojedinačnim dozama, ali  tada je anestezija neujednačena  ili se davati  kontinuirano infuzijom što baš i nije pogodno s obzirom na prirodu bola u toku porodjaja. Najpogodniji način anestezije bio bi tzv. PCIA (Patient Controlled Intravenous Analgesia), odnosno da porodilja sama sebi prema subjektivnom osećaju bola dodaje doze.

Radi u Porodilištu Opšte bolnice „Sveti Luka“ u Smederevu. Učesnik brojnih stručnih skupova.
Preporučujemo vam...