Spinalna i Intravenska Anestezija

Spinalna i intravenska anestezija na porođaju

Spinalna i paranteralna (intravenska) anestezija, se primenjuju pri porođaju za ublažavanje boli. Koje su prednosti a koje moguće nuspojave.

Spinalna i intravenska anestezija, šta treba znati?

SPINALNA ANESTEZIJA

Pred kraj porođaja, kada je dete već pri samom izlasku, porodilji se može dati mala količina anestetika i analgetika u spinalni kanal. To osigurava dobru analgeziju (anesteziju) bez motornog ispada, no spinalna anestezija ima ograničeno trajanje od dva do tri sata i veća je učestalost glavobolje.

Spinalna i intravenska anestezija

PARENTERALNA – INTRAVENSKA ANESTEZIJA

Najveća prednost parenteralne anestezija je u jednostavnosti primene, ali potpunu anesteziju  je nemoguće postići bez pojave nuspojava kod majke ili deteta.

Ako se daju previsoke doze kako bi se postigla što bolja anestezija, može doći do ozbiljnih nuspojava kao što su respiratorna  depresija, pad pritiska, niskog Apgar skora deteta.

Apgar skor je zbir ocena pet parametara:

boja kože, srčana radnja, disanje, mišićni tonus i odgovor na stimulaciju. Svaki od ovih parametara ocenjuje se ocenom od 0-2, pa je najbolja moguća zbirna ocena 10, a najlošija 0. Ocenu daje ginekolog ili pedijatar u porodilištu). Svaki parametar skora može se oceniti ocenom 0, 1 ili 2, tako da skor može imati vrednost 0-10. Apgar skor određuje se 60 sekundi posle kompletnog rođenja deteta, kao i nakon 5 minuta. Vrednosti skora 8-10 označavaju da je novorođenče u odličnoj kondiciji i da mu je potrebno samo rutinsko zbrinjavanje u porođajnoj sali. Vrednosti 5-7 označavaju blažu depresiju novorođenčeta, dok vrednosti 0-4 znače da je novorođenčetu potrebna neodložna pomoć. Ukoliko i pored preduzetih reanimaconih mera skor ostaje nizak, odnosno beba se ne oporavlja, nastavlja se njegovo određivanje nakon 10, 15 i 20 minuta, paralelno sa primenom potrebnih reanimacionih postupaka.

INTRAVENSKA ANESTEZIJA

Intravenski analgetici mogu se davati u pojedinačnim dozama, ali  tada je anestezija neujednačena  ili se davati  kontinuirano infuzijom što baš i nije pogodno s obzirom na prirodu bola u toku porodjaja. Najpogodniji način anestezije bio bi tzv. PCIA (Patient Controlled Intravenous Analgesia), odnosno da porodilja sama sebi prema subjektivnom osećaju bola dodaje doze.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Specijalista ginekologije i akušerstva Radi u Porodilištu Opšte bolnice „Sveti Luka“ u Smederevu. Učesnik brojnih stručnih skupova.
Preporučujemo vam...
Opadanje kose zbog Corona virusa
Opadanje Kose i Corona Virus
Svakim danom se broj ranih i kasnih simptoma Corona virusa povećava, između ostalog Corona virus zahvata i kožu i kosu.Opadanje kose zbog Corona virusa  je učestalo?Značajno, difuzno opadanje kose nakon infekcije Corona virusom se beleži kod oko 30% pacijenata, to su uglavnom pacijenti koji su razvili srednje tešku i tešku…