Šta je Papanikolaou test i zašto je važan?

Šta je Papanikolaou test i zašto je važan?

Šta je Papanikolaou test i zašto je važan? Na skrining karcinoma grlica materice (Papanikolaou test) svaka žena treba da odlazi redovno. Ovo je jedan od retkih testova kojim možemo otkriti najranije promene, koje sigurno vode karcinomu grlica materice, kod nas posle karcinoma dojke drugog po učestalosti.

Šta obuhvata sistematski ginekološki pregled?

Prvi odlazak i pregled kod ginekologa je potrebno učiniti nakon stupanja u seksualne odnose, a najkasnije u 21. godini života.  Tada se radi sistematski ginekološki pregled koji obuhvata: PAPANIKOLAOU test, kolposkopiju, pregled vaginalnog sekreta, bimanuelni ( rucni ) pregled, po potrebi pregled dojki, UZ pregled. Ovakav pregled, kada su nalazi uredni se radi jednom godišnje.

Šta je Papanikolaou test i zašto je važan?

PAPANIKOLAOU bris je bris koji se uzima sa grlica materice, sadržan je u okviru sistematskog ginekološkog pregleda, a i u skriningu na karcinom grlica materice, sto ukazuje ne njegovu veliku važnost. Bris se vrlo jednostavno uzima, pacijentkinji nije bolan, a daje nam izuzetno važne podatke o ćelijama grlica materice. Otkrio ga je Grčki lekar Georgios Nikolaou PAPANIKOLAOU još davne 1920. god., što dovoljno govori, kada se zna da je i dalje posle vise od 100 godina ostao nezamenljiv.  Može se naći u literaturi kao PAP test, PAP smear kao i cervikalni skrining test, predstavlja metod detekcije prekanceroznih i kanceroznih promena grlica materice. To je skrining metod kojim se analiziraju ćelije koje deskvamiraju ( ljušte se), osetljivost mu varira da li se radi prvi put kod žene, ili drugi i neki naredni put, kao i da li se radi zajedno sa kolposkopijom.

sta je Papanikolaou test i zasto je vazan
Preventivnim pregledima čuvamo naše zdravlje

Kako se uzima Papanikolaou bris i kada je najoptimalnije uraditi test?

Uzimaju se dva brisa, jedan iz cervikalno kanala-endocervikalnom četkicom, drugi sa površine grlica materice-drvenom špatulom. Nakon toga se razmazuje na pločice, fiksira, farba, suši i gleda pod mikroskopom. Najoptimalniji period za uzimanje brisa je od 8.-12.dana računajući od prvog dana menstrualnog ciklusa, mada može u bilo kom periodu ciklusa kada nema krvarenja, izuzetno se uzima i kada je krvarenje.

Koliko često se radi Papa test?

Osetljivost  testa je veća svaki naredni put, kao i kada se radi sa kolposkopijom, može dostići i do 90%, a sam Papa test ima osetljivost od 75%-80%. Preporuke razvijenih zemalja su da ako su dva Papa testa u razmaku od godinu dana kod žena od 25.-64. godine starosti uredna, test se radi svake treće godine, kao i da kod žena starijih od 65. godina se vise ne radi.

Obzirom da naša zemlja spada u zemlje sa velikom incidencom karcinoma grlica materice, i dalje se radi na godinu dana sve do kraja života, a o započinjanju smo na početku već rekli.

Moram da napomenem koliko je važno da žene urade Papa test, ne manje je važno da dodju za rezultat, kod nas još uvek nije obaveza obavestavanja loših nalaza.

Ko tumači Papa test?

Test tumači ginekolog, postoji pet grupa po nomenklaturi PAPANIKOLAOU, normalni nalazi su I i II grupa, dok vise od toga su nalazi koji zahtevaju dalju dijagnostiku. Od 2010god je u upotrebi i nomenklatura po Bethesdi cervikalnog brisa, tako da se može često sresti nalaz sa obe nomenklature.

Šta pokazuje Papa test?

Papaninolaou bris nam može ukazati na promene koje su premaligne, i na taj način možemo ženi uraditi otklanjanje tog dela grlica, bez opsežnijeg operativnog zahvata, čime je omogućena generativna funkcija (može da iznese trudnoću).

Da napomenem da su 95% karcinoma grlica poreklom sa spoljašnje površine, gde nam Papa test u potpunosti može ukazati na abnormalnosti, dok je 5% karcionoma poreklom iz cervikalnog kanala, tu je nešto manja osetljivost Papa testa.

sta je Papanikolaou test i zasto je vazan
Treba otići po rezultat Papa testa

Preventivni pregledi čuvaju naše zdravlje

Mnogo se priča o važnosti redovnog odlaska na preventivne preglede kod ginekologa. Šta se podrazumjeva pod redovnim odlascima, i šta je obuhvaćeno preventivnim pregledima kada se ode kod ginekologa?  Kada je potrebno započeti sa pregledima? Ovu su pitanja na koja treba svaka devojka i žena da zna da odgovor, kako bi mogla odgovorno da se odnosi prema očuvanju svog zdravlja, a samim tim i očuvanju svoje porodice.

Poruka koju treba upamtiti, jednom godišnje otići kod ginekologa na pregled, kao i po rezultat Papa testa. Vrlo jednostavnim, bezbolnim pregledom mogu se na vreme otkriti promene koje sigurno vode karcinomu grlica materice koji je kod nas posle karcinoma dojke drugi po učestalosti.

Specijalista ginekologije i akušerstva. Radi UZ-nu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, UZ-ni pregled dojki, završila je kurs iz citologije i citodijagnostike. Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena DZ Stari Grad. Učesnik brojnih stručnih skupova.
Preporučujemo vam...
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…