Učestalost Poseta Ginekologu u Prvoj Godini Nakon Porođaja

0

Posle jednog divnog i nezaboravnog dogadjaja, kao što je rodjenje  deteta, žene najčešće nemaju vremena da posete svog ginekolga, koji im je do tada vodio trudnoću.

Vrlo je važno da se jave na redovne kontrole kako bi mogle zdrave da neguju novorodjenče.

Iznećemo učestalost i vrste poseta ginekologu u prvoj godini posle porodjaja.

  • Prva kontrola se obavlja 6 nedelja ( 40 dana ) posle porodjaja, ako je porodjaj vaginalni i protekao bez komplikacija a žena se dobro oseća i nema nikakvih tegoba.

U slučaju da je porođaj završen Carskim rezom prva kontrola u istim okolnistima je mesec dana nakon Carskog reza.

Na prvoj redovnoj kontoli se pogleda rana (ako je ima), uradi ginekološki pregled , da uput za laboratorijske analize ( kompletnu krvnu sliku,biohemiju i celokupan urin),pregledaju se grudi  ako porodilja  doji. Potrebno je da se laborotorijske analize urade što pre i da se porodilja javi sa nalazima kako bi se videlo da li je potrebna terapija.

AUTOR:
specijalista ginekologije i akušerstva

Share.

About Author

Comments are closed.