Rizična i Visoko Rizična Trudnoća

rizična i visokorizična trudnoća

U kojim slučajevima za trudnoću kažemo da je rizična ili visoko rizična? Kako normalna trudnoća postaje rizična? Treba da razjasnimo da od samog početka, trudnoće  može biti rizična i visoko rizična. A može i započeti kao svaka normalna trudnoća, i u bilo kom periodu postati rizična i visoko rizična.

Godine trudnice utiču na to da li je trudnoća rizična? 

I godine starosti u momentu kada žena ostane trudna utiču na način vodjenja i praćenja trudnoće. Smatra se da ako žena ostane trudna pre navršene 35 godine života i nema prateće bolesti od kojih se leči i kontroliše, da je  to normalna trudnoća, i tako se kontroliše.

Ako žena u momentu kada sazna da je trudna ima navršenih 35 godina starosti smatra se starijom trudnicom. Ali se ne vodi kao rizična trudnoće, već je potrebno da se zbog veće šanse za genetskim anomalijama radi preporučena prenatalna dijagnostika. Na osnovu koje se, ako je uredan nalaz, dalje praćenje trudnoće radi kao i kod normalne trudnoće.

U slučaju da se prenatalnom dijagnostikom kod starije trudnice otkrije neka genetska anomalije upućuje se na Konzilijum za fetalne anomalije. Konzilijum će odlučiti o daljem tretmanu. Ako se nastavi trudnoća, ona zahteva dopunsku dijagnostiku i češće kontrole i prelazi u rizičnu trudnoću.rizicna i visokorizicna trudnoca

Hronične bolesti, prethodne operacije, prethodni Carski rez, višeplodne trudnoće, i drugo, kao faktor rizika?

Mnogo češće kažemo da je rizična trudnoća kada žena pre ostajanja u drugom stanju ima neku najčešće hroničnu bolest i uzima terapiju. Često su to bolesti štitaste žlezde, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, razni psihički poremećaji pri čemu su na terapiji, epilepsija, hematološki pormećaji  i druge.

Takodje u rizične trudnoće spadaju i trudnoće kod žena koje su imale ginekološke operacije. Kao što su  konizaciju, miomektomiju, vanmateričnu trudnoću, cistu na jajaniku, deformitete materice, kao i prethodni Carski rezi slično. U svim ovim slučajevima je dolazilo pri operaciji do otvaranja male karlice ( izuzev kod konizacije), a u nekima i materice.  Postoji verovatnoća za postojem priraslica,  kao i pitanje stanja ožiljka nakon operacije. Ovde spadaiju i sve višeplodne trudnoćebez obzira da li su nastale spontano ili nakon nekog od postupaka vantelesne oplodnje. Smatra se da je materica normalno predvidjena za jednoplodnu trudnoću.

Kada normalna trudnoća prelaze u rizičnu?

Postoje i normalne trudnoće gde je tokom praćenja došlo do pojave razloga da se nastavi vodjenje trudnoće, kao rizična trudnoća.  To može biti: pojava kontrakcija, krvarenja, nisko usadjene posteljice, smanjene Ili povećane količine plodove vode, pojave povišenog krvnog pritiska, povišenog nivoa šećera u krvii drugo.

Vrlo je važno kod rizičnih trudnoća žena koje imaju neku hroničnu bolest, što ranije ustanoviti vitalnu trudnoću.  To znači da je registrovana srčana radnja – obavezno u prvih tri meseca.  I uputiti  je na kontrolu kod lekara koji je inače kontroliše radi korigovanja terapije ako je potrebno. Primer- kod obolenja štitaste žlezde  u prvih tri meseca trudnoće se mora korigovati terapija. Nakon prve kontrole kod lekara koji prati hronično obolenje, lekar zakazuje  potrebne laboratorijske analize i kontrole.

Kolika je učestalost kontrola?

Zavisi od starosti trudnoće, stanja hroničnog obolenja u trenutku konstatovanja trudnoće, kao i razvoja same trudnoće. Ne može se unapred kazati šta će sve biti potrebno i kojom učestalošću. To će na svakoj kontroli odrediti ginekolog.

Vrlo često u takvoj trudnoći je potreban  bolnički nadzor na odredjen vremenski period.  Na taj način je omogućen brz i neposredan timski rad stručnjaka koji su potrebni u svakom pojedinačnom sučaju. Obično je to u većim kliničko-bolničkim centrima, gde postoje stručnjaci svih grana medicine.  Oni odredjuju dalju učestalost kontrola.

Kada rizične trudnoće prelaze u visokorizične?

Kada se konstatuje da je u  rizičnoj trudnoći  došlo do pogoršanja postojeće hronične bolesti od pre trudnoće.  Ili trudnoća ne ide očekivanim tokom. U tom slučaju govorimo o visoko rizičnoj  trudnoći  i tu je potreban intenzivniji i dugotrajniji bolnički nadzor. Kada su u pitanju prethodne ginekološke operacije vodjenje trudnoće radi ginekolog i isto tako ako se konstatuje pogoršanje nalaza prelazi u visoko rizinu trudnoću. U slučaju višeplodnih trudnoćaone su od samog starta rizične. U zavisnosti od daljeg toka i one mogu preći u visoko rizične trudnoće. Normalne trudnoće kod kojih je došlo do pojave kontrakcija, krvarenja, ili se iz nekog razloga tada vode kao rizična trudnoća, zahtevaju  intenzivniji nadzor.  I najčešće, korišćenje lekova kao što su : utrogestan, progesterone, niskomolekularni heparini ( fraxiparin, fragmin, klexan) i dr…

Kada ima više faktora rizika?

Takodje može postojati kombinacija navedenih primera rizičnih trudnoća u kojima postoji dva i više karakteristika za rizičnu trunoću.  Takva trudnoća se vodi kao visoko rizična.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Specijalista ginekologije i akušerstva. Raradi UZ-nu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, UZ-ni pregled dojki, završila je kurs iz citologije i citodijagnostike. Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena DZ Stari Grad. Učesnik brojnih stručnih skupova.
Preporučujemo vam...
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Rešite se pelenskog ojeda u 2 koraka
Pelenski ojed bebe je čest problem sa kojim se majke susreću. Koža bebe je osetljiva i nežna, a imunski sistem nezreo, tako da se svaka lezija kože mora ozbiljno shvatiti. Za potpuno funkcionalno i strukturno sazrevanje kože potrebne su i dve do tri godine.Šta je to pelenski ojed?Pelenski ojed (osip…
Olakšajte prirodni porođaj – Dianatal akušerski gel za lakši porođaj
Trudnice o izboru načina porođaja razmišljaju većinom u drugoj polovini trudnoće, najčešće u trećem trimestru. Predstavićemo vam podršku na porođaju. Informišite se o svim mogućnostima koje mogu olakšati i obezboliti porođaj, skratiti trajanje porođaja, obilazite porodilišta, ukoliko ima tih mogućnosti, gledajte uslove, raspitajte se… Ukoliko ste se opredelili za vaginalni…