Kada je Trudnoća Rizična i Visoko Rizična

0

U kojim slučajevima za trudnoću kažemo da je rizična ili visoko rizična , i da li je od samog početka rizična ili je bila normalna i postala  rizična trudnoća

Treba da razjasnimo da od samog početka trudnoće ona može biti rizična i visoko rizična, a može i započeti kao svaka normalna trudnoća i u bilo kom periodu postati rizična i visoko rizična.

rizična i visokorizična trudnoća (2)

Godine mogu i ne moraju  biti faktor rizika 

I godine starosti u momentu kada žena ostane trudna utiču na način vodjenja i praćenja trudnoće. Smatra se da ako žena ostane trudna pre navršene 35 godine života i nema prateće bolesti od kojih se leči i kontroliše, (bez obzira i ako su u fazi remisije), da je  to normalna trudnoća, i tako se kontroliše.

Ako žena u momentu kada sazna da je trudna ima navršenih 35 godina starosti smatra se starijom trudnicom ali se ne vodi kao rizična trudnoće, već je potrebno da se zbog veće šanse za genetskim anomalijama radi preporučena prenatalna dijagnostika, na osnovu koje se ako je uredan nalaz dalje praćenje trudnoće radi kao i kod normalne trudnoće.

U slučaju da se prenatalnom dijagnostikom kod starije trudnice otkrije neka genetska anomalije upućuje se na Konzilijum za fetalne anomalije koji će odlučiti o daljem tretmanu, ako se nastavi trudnoća ona zahteva dopunsku dijagnostiku i češće kontrole i prelazi u rizičnu trudnoću (to je jedan deo rizičnih trudnoća).

 

Hronične bolesti, prethodne operacije, prethodni Carski rez, višeplodne trudnoće, i drugo, kao faktor rizika

Mnogo češće kažemo da je rizična trudnoća kada žena pre ostajanja u drugom stanju ima neku najčešće hroničnu bolest i uzima terapiju, često su to bolesti štitaste žlezde, šećerna bolest, povišen krvni pritisak, razni psihički poremećaji pri čemu su na terapiji, epilepsija, hematološki pormećaji  i druge.

Takodje u rizične trudnoće spadaju i trudnoće kod žena koje su imale ginekološke operacije: konizaciju, miomektomiju, vanmateričnu trudnoću, cistu na jajaniku, deformitete materice, kao i prethodni Carski rez i slično.

U svim ovim slučajevima je dolazilo pri operaciji do otvaranja male karlice ( izuzev kod konizacije), a u nekima i materice i verovatnoća za postojem priraslica,  kao i pitanje stanja ožiljka nakon operacije. Ovde spadaiju i sve višeplodne trudnoće bez obzira da li su nastale spontano ili nakon nekog od postupaka vantelesne oplodnje, jer se smatra da je materica normalno predvidjena za jednoplodnu trudnoću.

Postoje i normalne trudnoće gde je tokom praćenja došlo do pojave razloga da se nastavi vodjenje kao rizična trudnoća, a to može biti: pojava kontrakcija, krvarenja, nisko usadjene posteljice, smanjene Ili povećane količine plodove vode, pojave povišenog krvnog pritiska, povišenog nivoa šećera u krvi i drugo.

Vrlo je važno kod rizičnih trudnoća žena koje imaju neku hroničnu bolest što ranije ustanoviti vitalnu trudnoću ( znači da je registrovana srčana radnja) , obavezno u prvih tri meseca i uputiti  je na kontrolu kod lekara koji je inače kontroliše radi korigovanja terapije ako je potrebno. Primer- kod obolenja štitaste žlezde  u prvih tri meseca trudnoće se mora korigovati terapija. Nakon prve kontrole kod lekara koji prati hronično obolenje, učestalost kontrola on zakazuje kao i potrebnu laboratorijsku  pretragu.

Učestalost kontrola

Što se tiče učastalosti kontrola kod ginekologa, to zavisi od starosti trudnoće, stanja hroničnog obolenja u trenutku konstatovanja trudnoće kao i razvoja same trudnoće i nalaza ginekologa i ne može se unapred kazati šta će sve biti potrebno i kojom učestalošću, to će na svakoj kontroli odrediti ginekolog.

Vrlo često u takvoj trudnoći je potreban  bolnički nadzor na odredjen vremenski period u kratkom vremenskom intervalu, kada su nalazi u granicama normale, na taj način je omogućen brz i neposredan timski rad stručnjaka koji su potrebni u svakom pojedinačnom sučaju. Obično je to u većim kliničko-bolničkim centrima gde postoje stručnjaci svih grana medicine, i oni odredjuju dalju učestalost kontrola.

Kada rizične trudnoće prelaze u visokorizične?

Kada se konstatuje da je u  rizičnoj trudnoći  došlo do pogoršanja postojeće hronične bolesti od pre trudnoće ili trudnoća ne ide očekivanim tokom u tom slučaju govorimo o visoko rizičnoj  trudnoći  i tu je potreban intenzivniji i dugotrajniji bolnički nadzor.

Trudnoća nakon vantelesne oplodnje

Kada su u pitanju prethodne ginekološke operacije vodjenje trudnoće radi ginekolog i isto tako ako se konstatuje pogoršanje nalaza prelazi u visoko rizinu trudnoću . U slučaju višeplodnih trudnoća one su od samog starata rizične a u zavisnosti od daljeg toka i one mogu preći u visoko rizične trudnoće, ili ako su u pitanju trudnoće sa više od dva ploda istovremeno. Normalne trudnoće kod kojih je došlo do pojave kontrakcija, krvarenja, ili nekog razloga da se nastavi vodjenje kao rizična trudnoća zahtevaju  intenzivniji nadzor i najčešće korišćenje lekova kao što su : utrogestan, progesterone, niskomolekularni heparini ( fraxiparin, fragmin, klexan) i dr…

Kada ima više faktora rizika

Takodje može postojati kombinacija navedenih primera rizičnih trudnoća u kojima postoji dva i više karakteristika za rizičnu trunoću  i takva trudnoća se vodi kao visoko rizična.

Share.

About Author

Comments are closed.