VBAC – Kada je moguć prirodni porođaj posle carskog reza?

VBAC

Sadržaj

VBAC – termin, tj. skraćenica dolazi od engleskih reči Vaginal Birth After Cesarean, a označava uspešan vaginalni porođaj kod žene koja je prethodno rodila carskim rezom. Može li, odnosno sme li svaka trudnica vaginalno  da rodi nakon carskog reza?  Odgovor na najčešće postavljano pitanje je  – NE ! Od čega sve zavisi da li je moguć VBAC?

Može li svaka trudnica na prirodni porođaj posle carskog reza VBAC?

Štaviše, sam termin VBAC je novijeg datuma, jer su nekada sve trudnice koje su jednom rodile na carski svaki sledeći put rodile takođe na carski. Pokazalo se, međutim, kako to nije nužno, odnosno kako se u razmatranju o načinu porođaja iza prethodnog porođaja carskim rezom treba uzeti u obzir više momenata. Sama želja trudnice za prirodnim porođajem nikako nije od presudne važnosti, ali se treba uzeti u obzir.

Do 1988. godine bilo je samo do 3% vaginalnih porođaja u slučajevima kad je žena imala prvi porođaj pomoću carskoga reza. Pošto je u Americi u to vreme bilo čak 25 % dece rođeno carskim rezom, američki Nacionalni institut za zdravlje zajedno s američkim ginekolozima počeo je da podstiče  dokore da majkama dozvole prirodni porođaj uprkos tome što su već imale carski rez. Da se ginekolog odluči pokušati  to, zavisi od mnoštva različitih faktora. Ako je s takvim odlukama imao uglavnom loša iskustva, može se dogoditi da neće majci preporučiti takav način porođaja. Na odluku   će uticati  i razlog zbog koga je kod prvog porođaja odbačen vaginalni način i bio potreban carski rez.

VBAC - Kada je moguć prirodni porođaj posle carskog reza?

Način porođaja odrediće lekar?

O tome kakav način porođaja će se dogoditi još uvek odlučuje doktor nakon što je analizirao tok prethodnihih porođaja pacijentkinje i na temelju toga zaključio koliki je njen rizik u slučaju da se sada izvede vaginalni porođaj.

Od čega sve zavisi da li je moguć VBAC?

Doktor će pretpostavljati da će vaginalni porođaj po svojoj  verovatnoći biti manje uspešan za žene koje imaju više od 90 kg, kao i za žene starije od 35 godina. Uspešnost vaginalnoga porodjaja  zavisi i od veličine i težine deteta. Kod veće novorođenčadi vaginalni porodjaj nakon carskog reza predstavlja veći rizik i ne preporučuje se.

Ukoliko je žena imala jednom pre vaginalni porođaj, verovatnoća za uspešnost još jednoga vaginalnog porođaja nakon carskoga reza iznosi 89 %. U slučaju da je nakon carskog reza sledio vaginalni porođaj, verovatnost uspešnoga ponovnog  vaginalnog porođaja iznosi 93 % .

Ustaljena praksa – probni vaginalni porođaj?

Sada važi već dosta ustaljena praksa da svakoj trudnici doktori pod određenim uslovima dozvole probni vaginalni porođaj (TOLAC – trial of labor after cesarean). A tek u slučaju ako pri tome dođe do komplikacija, ponovo se izvede carski rez. Uz adekvatnu pripremu i edukaciju veliki broj onih koje se odluče za VBAC, uspevaju da ga i ostvare.  Čak 70 % žena, koje za sobom imaju porođaj pomoću carskog reza, a pri sledećem porođaju požele vaginalni porođaj, takav porođaj obave s uspehom.

Brojne mame žele nakon carskog reza kod prvog deteta da drugi porodjaj  bude potpuno prirodan. Ovo je u suštini moguće jer često se dešava da mame rode drugo dete vaginalno nakon carskog reza, ali postoje važni preduslovi koji moraju biti ispunjeni.

VBAC - Kada je moguć prirodni porođaj posle carskog reza?

VBAC može biti siguran mogući način porođaja kod trudnica:

 • Kod kojih je prethodni carski rez učinjen poprečnim rezom na bazi uterusa (engl. „low transverse incision“, što je ujedno i najčešći način izvođenja carskog reza).
 • Da je vremenski period između porođaja bar 2 do 2,5 godine.
 • Ako ste vi i beba  zdrave i trudnoća napreduje normalno.
 • Razlog  za pređašnji  carski rez nije faktor koji se ponavlja u ovoj trudnoći.
 • Kod kojih  porođaj  počinje  na ili pre očekivanog datuma porođaja.
 • Koje su  prethodno imale uspešan  vaginalni porođaj.
 • Kod kojih ne postoji suženje karlice ili njen izmenjen oblik.
 • Kod kojih nije bilo operacija na materici.
 • Kod kojih ne postoje bolesti ili stanja koja povećavaju opasnost od vaginalnog porođaja.
 • Kod kojih ne postoje stanja koja sada ugrožavaju.

Šanse za uspešan VBAC su niže ako  :

 • Vaša se trudnoća nastavi i nakon očekivanog datuma porođaja.
 • Imate neobično veliku bebu – sumnja  na fetalnu makrosomiju.
 • Vi ste imali dva ili više carskih rezova.

Kada nije preporučenVBAC?

Vi niste kandidat za VBAC ako ste imali  rupturu materice tokom prethodne trudnoće.

Trebali biste što ranije stupiti u kontakt sa klinikom u kojoj planirate porođaj i sa njima dogovoriti detalje i mogućnosti I  ispitati fizičku spremnost. Tokom razgovora je potrebno razmotriti sve mogućnosti i sve ono što je važno zbog ranijeg carskog reza. Posebno je bitno dogovoriti eventualne indukcije i anestezije.

Bitno je naglasiti da bi se VBAC porođaj, kako bi se izbegli potencijalni rizici, idealno trebao odvijati potpuno spontano i prirodno, bez uplitanja medikamenata.

Prednosti vaginalnog porođaja pred ponovljenim carskim rezom su medicinske i psihičke, kako za majku, tako i za dete.

U medicinske prednosti ubrajamo:

 • smanjenje mortaliteta majki (ponovljeni carski rez je rizičniji od VBAC-a, nema traume za organizam koja ide uz abdominalnu operaciju);
 • prevencije infekcija i krvarenja (manja je mogućnost krvarenja i infekcije u odnosu na carski rez);
 • prevencije povreda urotrakta i unutarnjih organa (manja je mogućnost daljih komplikacija koje su češće uz carski rez, ozlede creva i/ili mokraćne bešike i drugo);
 • prevencija histerektomije;
 • brži je oporavak iza porođaja i
 • veća je mogućnost ostvarivanja više trudnoća u budućnosti.

VBAC Kada je moguc prirodni porodjaj posle carskog reza (1)

Psihičke prednosti VBAC-a 

 • izbegavanju psihičkih komplikacija kod majki (nesanica, zabrinutost, osjećaj nemoći, krivice  zbog nemogućnosti vaginalnog prođaja),
 • mogućnost kontakta s novorođenčetom tek nakon porođaja (bonding),
 • manja verovatnoća posle porođajne depresije  i posttraumatskog stresa koji može dovesti do kliničke depresije,
 • mogućnost prisustvovanja partnera na porođaju što ženi daje osećaj sigurnosti,
 • smanjena verovatnoća seksualnih problema nakon porođaja.

Kakvi su procenti?

Pokazalo se kako se VBAC ostvari kod 60 % – 80 % trudnica  kod  kojih se i razmišlja o ovom načinu porođaja.  Kod ostalih 15% trudnica koje su kandidati za VBAC pojavi se potreba za hitnim operativnom dovršetkom porođaja, zbog  zdravstvenih situacija.

Ne indukovati porođaj!

Danas se smatra da ukoliko je trudnica imala prethodni carski rez, ne indukuje se porođaj, a treba biti veoma obazriv sa stimulacijom sintocinonom u vaginalnom porođaju. Novije studije ukazuju da je bolje uraditi planirani carski rez kod prethodnog porođaja carskim rezom, nego dočekati da se trudnica izdilatira preko 6-7 cm, te da se onda ide na hitan carski rez.

O svemu rečenom sa trudnicom treba razgovarati (koliko god je puta potrebno) i dogovorno se odlučiti za način porođaja. Naravno, ako nema drugih momenata koji apsolutno diktiraju tačno određeni način porođaja, što takođe trudnici treba razumljivo objasniti.

Kod VBAC-a je vrlo bitna adekvatna priprema porodilje u trudnoći

Majke koje žele roditi vaginalno nakon prethodnog carskog reza, obično imaju snažan osećaj da nisu sposobne roditi svoje dete, da je priroda kod njih “zakazala”, a često se javlja i osećaj da nisu “dovoljno dobre majke” jer su rodile carskim rezom, javlja se niz komplikacija sa dojenjem jer mleko u nekim slučajevima dođe nešto kasnije itd.

U takvim situacijama, potrebno je razviti vezu i dobru komunikaciju s majkom kako bi ostavila iskustvo prethodnog porođaja iza sebe i krenula u pripremu za nadolazeći porođaj koji će biti sasvim novo i drugačije iskustvo. Porodilja pre svega mora osećati da ona to može, da je njeno telo sposobno roditi vaginalno, uprkos  suprotnom iskustvu prethodnog porođaja.

VBAC Kada je moguc prirodni porodjaj posle carskog reza (1)

Ako ste izabrali VBAC

Vaš prenatalni nadzor će biti isto kao briga koju bi primili tokom bilo koje  druge zdrave trudnoće. Kad krene porođaj,  sledi  isti postupak kao i  za svaku ženu koja očekuje da se porodi vaginalno – iako će vas i vašu beba češće  pratiti tokom porođaja. Vaš ginekolog će biti spreman  da učini  carski rez ponovo ako bude potrebno.

avatar
Radi u Porodilištu Opšte bolnice „Sveti Luka“ u Smederevu. Učesnik brojnih stručnih skupova.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa DevitinD3k1
Esensa Propomint
Gasimenti
Femibion 1 i 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion
Femibion 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Jezički razvoj dece i kategorizacija

Emocije i promene raspoloženja u trudnoći – 5 pomoći

Kako biti deo detetove igre a ne prekidati samostalnu igru

Anksioznost i depresija u trudnoći – Simptomi i faktori rizika

Nadutost u trudnoći i kako je rešiti

Preporučujemo vam...

Bezbroj je pitanja trudnica pre porođaja, iako se o porođaju informišu tokom cele trudnoće. Ovo su tri najčešća pitanja i na njih vam dajemo odgovor. 3 pitanja trudnica pre porođaja...

Plašite se da će se dogoditi pucanje međice na porođaju? Evo zašto se perinealno kidanje dešava i šta možete da uradite u vezi sa tim. O određenim aspektima porođaja se...

Kakve su sve mogućnosti drugog porođaja, ako je prvi porođaj završen carskim rezom? Ako ste ranije imali carski rez, možete imati vaginalni porođaj nakon carskog reza. Vaginal birth after a...

Dobra komunikacija sa babicom u porodilištu je veoma značajna. Većina trudnica kada dođe u porodilište ima strah od nepoznatog. A to je strah od porođaja, komunikacije sa osobljem, procedurama u...