Carski rez na zahtev – Koje su dobre strane i koji su rizici?

Carski rez na zahtev

Carski rez na zahtev, koje su dobre strane planiranog carskog reza u odnosu na prirodni  porođaj, a koje su lošije strane? Koji su rizici carskog reza na zahtev?

Carski rez na zahtev
Carski rez na zahtev – porođaj  carskim rezom po želji  trudnice, a da pri tom nema medicinskih indikacija za isti.

Po želji trudnice – Carski rez na zahtev

Carski rez na zahtev, CDMR (od engl. “Caesarean Delivery on Maternal Request”) termin je kojim se označava porođaj  carskim rezom po želji  trudnice. A da, pri tome nema medicinskih indikacija za isti, dakle nema razloga za carski rez ni od strane majke ni od strane fetusa. Carski rez je ozbiljna operacija, sa svim mogućim rizicima i komplikacijama koje prate abdominalne operacije. Zato se smatra kako za njega, kao i za svaki medicinski postupak, mora postojati jasna indikacija, kako bi se moguće komplikacije svele na najmanju moguću meru. O tome se priča, o tome se vode rasprave, a takođe i trudnice neretko izraze želju za porođajem na carski rez iako nemaju medicinske indikacije za takav porođaj.

Carski rez na zahtev
U razgovoru s nadležnim ginekologom treba razjasniti dobre i loše strane takve odluke.

Američki “National Institutes of Health“, NIH, uspoređivao je carski rez  na zahtev s planiranim vaginalnim porođajem (u slučajevima bez poznate i predvidljive patologije od strane majke i od strane fetusa) i zaključci su sledeći:

Koje su dobre strane carskog reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj?

  • Smanjeni rizik od posleporođajnog (is)krvarenja i potrebe za transfuzijom.
  • Manje ozbiljnih hirurških komplikacija.
  • Manja mogućnost razvoja stresne urinarne inkontinencije tokom prve godine iza porođaja; kasniji (2-5 godina iza porođaja) eventualni razvoj stresne urinarne inkontinencije nije povezan s načinom porođaja.
  • Dobrobiti carskog reza na zahtev su veće kod porodilja više životne dobi (iznad 39 godina) i veće telesne mase.

Dobre strane carskog reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj: niža smrtnost fetusa, manje novorođenačkih infekcija, niža incidencija intrakranijalnog krvarenja i encefalopatije u fetusa.

Dobre strane planiranog vaginalnog porođaja u odnosu na carski rez  na zahtev

  • Kraći boravak u bolnici iza porođaja.
  • Manja mogućnost razvoja infekcija.
  • Manje anestezioloških komplikacija.

Dobre strane planiranog vaginalnog porođaja u odnosu na carski rez  na zahtev: manje respiratornih komplikacija i drugih poremećaja prilagođavanja, kraći boravak u bolnici iza porođaja.

Carski rez na zahtev
Carski rez je ozbiljna operacija, sa svim mogućim rizicima i komplikacijama koje prate abdominalne operacije.

Koji su mogući rizici carskog reza na zahtev?

Mogući rizici carskog reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođajrespiratorne komplikacije (od tahipneje, respiratornog distres sindroma, pa do letalnih), nezrelost, a s tim u vezi i respiratorne smetnje i drugi poremećaji prilagođavanja (hipotermija, hipoglikemija, češća potreba za intenzivnom neonatološkom negom).

Mogući rizici carskog  reza na zahtev u odnosu na planirani vaginalni porođaj su i: Više mogućih komplikacija u sledećim trudnoćama (npr. ruptura maternice, placenta previja, placenta akreta, ozlede mokraćne bešike  i creva, veća verovatnoća za (hitnom) histerektomijom).

Iako su podaci za upoređivanje  carskog reza na zahtev i planiranog vaginalnog porođaja nedovoljni , NIH preporučuje sledeće: U nedostatku medicinskih indikacija za operativno dovršenje porođaja (bilo od strane majke bilo od strane fetusa) prednost bi trebalo dati planiranom vaginalnom porođaju.

OPORAVAK OD CARSKOG REZA PROČITAJTE OVDE

KAKO OLAKŠATI I UBRZATI OPORAVAK OD CARSKOG REZA PROČITAJTE OVDE

Posle carskog reza sledi dugotrajniji oporavak, dan-dva u jedinici intenzivnog lečenja, kasnije na odeljenju porodilišta a zatim u kućnim uslovima.

Carski rez na zahtev
Važno je imati kvalitetne informacije od strane izabranog ginekologa. Često se trudnice odlučuju na Carski rez na zahtev iz straha od prirodnog porođaja. Svaku odluku trudnice treba poštovati.

Važna je dobra informisanost trudnice

U razgovoru s nadležnim ginekologom treba razjasniti dobre i loše stranetakve odluke. Trudnice se često ne obaveste dovoljno od strane lekara.

Radi u Porodilištu Opšte bolnice „Sveti Luka“ u Smederevu. Učesnik brojnih stručnih skupova.
Preporučujemo vam...