Beba puzi – Puzanje bebe i kako se razvija

Moja beba puzi - Puzanje bebe i kako se razvija

Moja beba puzi – Puzanje bebe i kako se razvija?  Često se insistira na tome da se stavlja dete u položaj na stomak. Jedan od razloga za to je i taj, što boravkom na stomaku, vremenom,  kod bebe dolazi do razvoja puzanja.

Beba u položaju na stomaku

Naglašena savijenost ruku i nogu, zbog čega je karlica odignuta od podloge, a težina tela na obrazu, grudima i podlakticama, bočno od tela. Da bi oslobodilo disajne puteve, kratko okreće glavu na jednu ili drugu stranu. Ukoliko pasivno savijemo nogu u kuku i kolenu, izazvaćemo okretanje glave na stranu savijene noge. Ukoliko mi pasivno opružimo ruke pored trupa, one će se ponovo saviti.

Moja beba puzi - Puzanje bebe i kako se razvija

Već od trećeg meseca i u četvrtom

Dete počinje da održava ravnotežu u položaju na stomaku, preduslov za to je da je jaka fleksija u karlici popustila i da se težina tela pomerila sa grudi ka stomaku, zbog okretanja podignute glave levo-desno, trup pokazuje prve znake uvrtanja (torzije). Oba lakta su ispred linije ramena i ovu faza u motornom razvoju zovemo «oslonac: lakat-karlica». Javljaju se i pokreti «plivanja», a čitavo telo se u četvrtom mesecu ljulja na trbuhu, kao upijač.

Peti i šesti mesec bebe

Karakteriše sve više odizanja, tako da sa šest meseci potpuno opruži laktove i oslanja se na otvorene šake, a težina tela premešta se sa stomaka ka karlici, takozvana faza «oslonac: šaka-karlica».

Sa punih sedam meseci

Dete može da sedi na petama, ali nema još razvijene reakcije ravnoteže u četvoronožnom položaju. Funkcija oslonca na šake je toliko dobra da se dete pomera unazad a težinu nose šake i bedra. Bočno pomeranje se postiže «osloncem: jedna šaka-karlica».

Moja beba puzi - Puzanje bebe i kako se razvija

U osmom mesecu bebe

Dete uspeva da odigne karlicu od podloge i tako otkriva «oslonac: šaka-koleno». Međutim, još uvek ne može da puže jer mu nedostaje pomeranje težine na bok. Baulja i uvežbava unakrsne pokrete: potrbušno se povlači unazad i ukrug, okreće se oko pupka udesno i ulevo. Kada savlada pomeranje težine na bok, stvoreni su uslovi za kretanje napred (deveti i deseti mesec).

Sa devet meseci beba

Može da zauzme četvoronožni položaj i da se ljulja napred-nazad, sa osloncem na šakama i kolenima. Potrbušno puže unapred i više koristi ruke nego noge u tom kretanju.

Sa deset meseci beba koordinisano beba puzi 

Sada se uvežbava ravnoteža u četvoronožnom položaju i tek kad se usvoje reakcije ravnoteže u ovom položaju moći će da dobro i koordinisano puže. Iz puzanja lako prelazi u kosi sedeći i opet iz sedećeg u puzeći položaj. Onog trenutnka kad oseti da je dovoljno stabilno i sigurno, može da se podigne i otkrije «oslonac: šaka-stopalo» ili «medveđi hod».

Dok sa jedanaest meseci puže sa reciprocitetom, u dvanaestom mesecu će biti sigurno, spretno i neumorno dete.

Moja beba puzi

Iz četvoronožnog položaja bebe u stojeći

Iz četvoronožnog položaja očekuje se ustajanje u stojeći položajsa 10 ili 11 meseci.  Naravno, podsećamo da je svaki rast i razvoj  bebe individualani da ne treba upoređivati decu! Takođe, nema potrebe za žurbom… Dajte detetu dovoljno vremena da se pripremi za sve ono što ga čeka. Put koji ono pređe je vrlo kompleksan i svakome je potrebno različito vreme za savlađivanje prepreka.

Dipl. fizioterapeut Svoj rad je usmerila na edukaciju roditelja u školama roditeljstva, on line predavanjima za roditelje i na drugim mestima okupljanja roditelja male dece.
Preporučujemo vam...
razvoj dece
Šta pokreće razvoj dece – 4 ključne radnje!
Šta pokreće i maksimalno stimuliše razvoj dece?  Roditelji najčešće misle da im treba veliki broj igračaka kako bi podstakli razvoj. Da bi ispunile svoju ulogu igračke moraju biti prilagođene uzrastu deteta. Igračke nisu najvažnije niti ključne za razvoj. Naročito nije presudan broj igračaka! Presudno je nešto drugo!Šta pokreće razvoj dece?Razvoj…
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…