Moja Beba Puzi – Razvoj

0

Često se insistira na tome da se stavlja dete u položaj na stomak. Jedan od razloga za to je i taj, što boravkom na stomaku, vremenom,  kod bebe dolazi do razvoja puzanja.

Opis novorođenčeta u položaju na stomaku:

Naglašena savijenost ruku i nogu, zbog čega je karlica odignuta od podloge, a težina tela na obrazu, grudima i podlakticama, bočno od tela. Da bi oslobodilo disajne puteve, kratko okreće glavu na jednu ili drugu stranu. Ukoliko pasivno savijemo nogu u kuku i kolenu, izazvaćemo okretanje glave na stranu savijene noge. Ukoliko mi pasivno opružimo ruke pored trupa, one će se ponovo saviti.

Beba puzi! (2)

Već od trećeg meseca i u četvrtom

Dete počinje da održava ravnotežu u položaju na stomaku, preduslov za to je da je jaka fleksija u karlici popustila i da se težina tela pomerila sa grudi ka stomaku, zbog okretanja podignute glave levo-desno, trup pokazuje prve znake uvrtanja (torzije). Oba lakta su ispred linije ramena i ovu faza u motornom razvoju zovemo «oslonac: lakat-karlica». Javljaju se i pokreti «plivanja», a čitavo telo se u četvrtom mesecu ljulja na trbuhu, kao upijač.

Peti i šesti mesec

Karakteriše sve više odizanja, tako da sa šest meseci potpuno opruži laktove i oslanja se na otvorene šake, a težina tela premešta se sa stomaka ka karlici, takozvana faza «oslonac: šaka-karlica».

Sa punih sedam meseci

Dete može da sedi na petama, ali nema još razvijene reakcije ravnoteže u četvoronožnom položaju. Funkcija oslonca na šake je toliko dobra da se dete pomera unazad a težinu nose šake i bedra. Bočno pomeranje se postiže «osloncem: jedna šaka-karlica».

U osmom mesecu

Dete uspeva da odigne karlicu od podloge i tako otkriva «oslonac: šaka-koleno». Međutim, još uvek ne može da puže jer mu nedostaje pomeranje težine na bok. Baulja i uvežbava unakrsne pokrete: potrbušno se povlači unazad i ukrug, okreće se oko pupka udesno i ulevo. Kada savlada pomeranje težine na bok, stvoreni su uslovi za kretanje napred (deveti i deseti mesec).

Beba puzi! (4)

Sa devet meseci može da zauzme četvoronožni položaj i da se ljulja napred-nazad, sa osloncem na šakama i kolenima. Potrbušno puže unapred i više koristi ruke nego noge u tom kretanju.

Sa deset meseci  se uvežbava ravnoteža u četvoronožnom položaju i tek kad se usvoje reakcije ravnoteže u ovom položaju moći će da dobro i koordinisano puže. Iz puzanja lako prelazi u kosi sedeći i opet iz sedećeg u puzeći položaj.

 

Onog trenutnka kad oseti da je dovoljno stabilno i sigurno, može da se podigne i otkrije «oslonac: šaka-stopalo» ili «medveđi hod».

Dok sa jedanaest meseci puže sa reciprocitetom, u dvanaestom mesecu će biti sigurno, spretno i neumorno dete.

Iz četvoronožnog položaja očekuje se ustajanje u stojeći položaj sa 10 ili 11 meseci.  Naravno, podsećamo da je svaki rast i razvoj  bebe individualan i da ne treba upoređivati decu!

Takođe, nema potrebe za žurbom… Dajte detetu dovoljno vremena da se pripremi za sve ono što ga čeka. Put koji ono pređe je vrlo kompleksan i svakome je potrebno različito vreme za savlađivanje prepreka.

Share.

About Author

Comments are closed.