Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Sadržaj

Kako teče razvoj govora dece od 5. do 6. godine? Petogodišnjaci imaju razvijenu vezu mišljenja i govora, javlja se jaka potreba za znanjem i istinom i polje dečijeg interesovanja se svakodnevno uvećava. Šta sa decom raditi za njihov bolji razvoj?

Kako teče razvoj govora dece od 5. do 6. godine?

Jezički razvojje na vrhuncu i dete ima potrebu da klasifikuje predmete, uopštava i svrstava reči u kategorije, shvata koje su to zajedničke karakteristike za jedan predmet. U periodu razvoja deteta od pete do šeste godine,dete još uvek nije u potpunosti usvojilo razumevanje kada je pomeranje mišljenja u pitanju npr. detetu je tesko da zaključi čega ima više ako se pitanje odnosi na dva kvaliteta – boja i materijal. Npr. kada pitamo čega ima više i zahtevamo samo boju dete bez problema daje odgovor ali ako zahtevamo i boju i materijal npr. da li ima više žutih gumenih lopti ili plavih staklenih lopti dete može da se zbuni, što neće biti problem u nekom od narednih perioda.

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Kako dete u  ovom periodu najviše uči?

Posmatranja odraslih, igre sa drugom decom, čitanja pričica sa roditeljima, objašnjenja, zaključivanja, istraživanja, uviđanja.

Šta se očekuje u ovom uzrastu?

Petogodišnjaci imaju kontrolu nad svojim emocijama i razvijenu vezu mišljenja i govora. Kada posmatraju svet oko sebe imenuju čak i nijanse pojedinih boja. Mogu da kažu koliko  će imati godina sledećeg leta. Znaju dane u godini i razlikuju pojmove jutro/veče. Mogu da zapamte čak 5 brojeva i rečnik je izuzetno razvijen, oko 2500 reči kada posmatramo aktivan rečnik. Mogu da pronađu čak 15 sinonima za glagol “ići”.

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Dete recituje pesmice od 5. do 6. godine

Dete u ovom uzrastu može da recituje kraće pesmice. Rečenice sadrže do 5 reči koje su gramtički uklopljene i preneose informaciju sagovorniku. Mogu da razgovaraju druži vremenski period na razne teme i pažnja se bez problema zadržava i do 25 min. Opisuje predmet na osnovu upotrebe kategorije kojoj pripada npr. to je voće, zelene je boje, raste na drvetu, od toga pravimo pitu. Može da pogodi na osnovu opisa o kom voću je  reč a i može samostalno da pravi ovakve zagonetke za nas. Sa pet godina dete nauči da gleda na sat a sa šest već zna da rimuje pojedine reči, interesuje se za slova, razlikuje velika i mala slova.

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Igre u uzrastu od 5 do 6 godina

U ovom uzrastu deteta se razvijaju recepcijske igre: gledanje filmova, predstava, slušanje priča, gledanje slika, modeliranja drugih pri izradi zadatih predmeta. Prisutne su i stvaralačke igre: crtanje, građenje od raznih materijala po modelu, pevanje, pričanje, slaganje celine iz delova.

Govor petogodišnjaka – Dete od pete do šeste godine, ima potpuno usvojenu normu onoga što se smatra dobrim govorom.

Govor između 5. i 6. godine

  1. osmišljenost-kada je u osnovi govora dobro verbalno mišljenje.
  2. svrsishodnost-govor je usmeren ka određenom cilju.
  3. pravilnost-govor je razumljiv i gramatički ispravan iskaz
  4. govorna norma-pravilan izgovor svih glasova izuzev glasa r koji se usvaja do polovine pete godine, u izgovoru su prisutna 4 akcenta, 2 dužine i melodija koja je u duhu našeg jezika.
  5. živahnost pri govoru-u trenutku govora učestvuje preko 500 mišića i oni jednim delom prenose poruku i čine ga razumljivijim.
  6. glasnost govora- pravilno korišćenje glasnica daje prijatnost i ubedljivost  dečijeg govora.

Šta sa decom raditi za njihov bolji razvoj? 

– predviđanja/pretpostavki šta se deslilo sa pojednim likovima iz priče pre nego što se pročita priča, slikovnica.

– opisivanja puta, npr. “izgubio sam se” kako bi se koristile sve gramatičke kategorije…kao stići do tetke ako se nalazim npr. kod  pumpe pored Maxija.

– davanje uputstva: prostorni odnosi na papiru npr. nacrtaj klupu, iznad nje zvezdu, pored zvezde Mesec, ispod Meseca…komplikujte zahteve. Prvo Vi nacrtate sliku a zatim dajete instukcije i upoređujete ta dva.

-definišite pojmove sa što većim brojem reči uz upotrebu klase, funkcije tj. namene, oblika, boje…i tražite od deteta da samo pogađa šta opisujete i da samo zatim opisuje a da Vi pogodite o čemu je reč.

-igrajte se pamćenja brojeva do 5 na osnovu kojih će dete prateći uputstva naći skriveni predmet koji se nalazi u kući uz upotrebu prostornih relacija npr. imamo brojeve: 4,7,8,1, i 3 sakrili smo ih u stanu. Broj 1 je ispod lustera, broj 4 i kupatilu….i dete treba da ponovi koje brojeve treba da nađe i gde su sakriveni.

-opisujete ljude i situacije i navodite kako se neko osećao posle neke situacije i zbog čega.

-čitajete priče i prepričavajete  ih zajedno pre spavanja.

-posećujte pozorišne predstave i nakon toga pričajte o likovima iz predstave, podelite ih na pozitivne i negativne likove, dajte objašnjenja ili tražite objašnjenja zašto tako misle.

-igrajte se dovršetka započete priče npr. Vi počnte priču a dete je završi ili obrnuto.

-uključite društvene igre u Vaš život i učite ih da je u redu i da izgube ali i da pobede.

-crtajte, bojite, učite slova ali sve na zabavan i kreativan način, putem igre.

Razvoj Govora Dece od 5. do 6. Godine

Da li petogodišnjak razlikuje realnost od mašte?

Što je svakodnevnica našeg deteta raznovrsnija to su složenije veze i umrežavanja u njegovom mozgiću a to će ga bolje pripremiti za predstojeće ozbiljne školske obaveze. Do šeste godine dete nauči da razlikuje realnost i maštu. Vrlo je spretno u razumevanju brojeva i zna koji broj ide pre a koji posle nekog broja, zna da broji do 20, gleda na sat i polako ali sigurno ulazi u svet ozbiljnog znanja koračajuću ka životno važnim saznanjima.

avatar
Predsednik je “LOGO-centra za razvoj i igru” i član Udruženja logopeda Srbije.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Krevetac za bebe: Siguran, udoban i neophodan

Šta je važno da mama zna prvih 30 dana sa novorođenčetom

10 roditeljskih briga za novorođenče za koje ne postoje razlozi

Znaci prevremenog porođaja – 5 znakova i šta se tada čini

Preporučujemo vam...

Pesmice za decu po predlogu logopeda mogu vam dati orijentir pri izboru pesmica. Pesmice za decu mogu pomoći u govoru i izgovoru deteta. Dajem vam i primere pesmica uz koje...

Koji je značaj pesmica u ranom detinjstvu iz ugla logopeda? Pesmice za bolji govor i izgovor su od velikog značaja, složiće se logopedi. Pesmice za bolji govor i izgovor Pesmice...

Koje su to – top 5 igara za decu, za koje smatram iz ugla psihologa, da bi i danas trebalo da se igraju? Evo i zašto su sjajne za psihomotorni...

Nije tako davno bilo kada je bilo nezamislivo da dete udari odraslu osobu. Svog roditelja, još dodatno nezamislivo. Danas viđamo te scene u vrtiću, u prodavnici, u kafeima, igraonicama… Otkuda...