Baby Friendly – Bolnica Prijatelj Beba

Baby friendly bolnica prijatelj beba i mama

Zašto je Baby frienldy inicijativa važna, kakvu podršku daje majkama za uspešno dojenje beba, šta sve omogućava trudnicama i majkama?

Baby Friendly je bolnica prijatelj beba, koja promoviše dojenje bebe?

Kreiran je od strane SZO i UNICEF-a sa željom da pomogne porodilištima širom sveta da usvoje i sprovode optimalnu politiku i praksu za uspešan početak dojenja, kroz DESET KORAKA ZA USPEŠNO DOJENJE. Bolnice koje  dosledno sprovode ovaj program su Baby friendly bolnice, odnosno Bolnice prijatelji beba. Kod nas se često pod pojmom baby friendly  podrazumeva zajednički smeštaj majke i bebe, ali to je samo jedan od koraka neophodnih za uspešno dojenje.

Baby friendly - Bolnica Prijatelj Beba

Kada je nastao?

Program je nastao 1991.godine, i bio je prvi veliki svetski projekat za unapređenje zdravlja. Ove godine proslavlja 25 godina; za to vreme 25% svih porodilišta u svetu započelo je BFHI program, a danas se on sprovodi u 29% porodilišta globalno i 36% porodilišta u Evropi. Tokom godina program je, sledeći potrebe majki i beba, doživeo više dopuna, od kojih je najvažniji program BFHI plus, koji podrazumeva neophodne korake da bi se obezbedilo  dojenje i ishrana majčinim mlekom i za bolesnu novorođenčad, prevremeno rođenu decu i novorođenčad  u odeljenjima intenzivne nege. U 2017.godini očekuje se revizija Programa, a jedno od važnih unapređenja biće uvođenje standarda Bolnica prijatelj majke.

ZAŠTO JE BABY FRIENDLY INICIJATIVA  VAŽNA?

Važna je zato što je dojenje važno! O prednostima dojenja za dete i majku možete pročitati na https://trudnocaizdravlje.rs/prednosti-majcinoghumanog-mleka/ , https://trudnocaizdravlje.rs/prednosti-dojenja-za-bebu/ , https://trudnocaizdravlje.rs/prednost-dojenja-za-majku/ I drugim našim člancima u podmeniju DOJENJE.

Prava deteta

Ono što treba dodati je da je pravo na optimalnu ishranu jedno od osnovnih prava deteta i da je dojenje jedna od ključnih komponenti Globalne strategije za zdravlje žena, dece i adolescenata  2016-2030, kao važan korak  u borbi protiv gojaznosti.  Činjenica je da je isključivo dojenje više zastupljeno u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju, nego u najrazvijenijim. Ali je činjenica i da u najbogatijim zemljama najviše doje najobrazovanije majke!!! Za svako dete najbolja hrana je mleko njegove majke, za koje se danas zna da je zapravo primer personalizovane medicine, sa dugoročnim pozitivnim efektima na doživotno zdravlje deteta.

DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA

KORAK 1.

Pripremi i vidno istakne svoju politiku dojenja i da o tome informiše svo osoblje.

KORAK 2.

Obuči svo osoblje  za veštine neophodne za primenu ovog programa.

KORAK 3.

Upozna  sve trudnice sa prednostima dojenja i načinima uspešnog uspstavljanja i održavanja laktacije.

KORAK 4

. Omogući svakom novorođenčetu kontakt koža-na-kožu neposredno po rođenju i prvi podoj pola sata, najkasnije dva sata po rođenju, odnosno najkasnije 6 sati posle porođaja carskim rezom.

KORAK 5.

Pokaže majkama kako da doje i kako da održe laktaciju kada su majka i novorođenče razdvojeni.

KORAK 6.

Ne daje novorođenoj deci nikakv hranu ili tečnost osim majčinog mleka, osim kada je to medicinski indikovano. KORAK 7. Obezbeđuj zajednički boravak majke i deteta 24 sata dnevno.

KORAK 8.

Podstiče dojenje na zahtev, danju i noću, bez uobročavanja.

KORAK 9.

Ne daje cucle varalice bebama koje su na prirodnoj ishrani.

KORAK 10.

Obezbedi  podršku za dojenje majkama posle izlaska iz porodilišta.

ZAŠTO JE DESET KORAKA DO USPEŠNOG DOJENJA VAŽNO

Iako je boravak majke i novorođenčeta u porodilištu kratak, praksa je pokazala da je sprovođenje ovih koraka, naročito 4., 6., 7. I 8. od presudnog značaja za uspeh dojenja. Najbolje bi bilo da na porođaj dođete sa znanjem o prednostima dojenja, uspostavljanju laktacije, pa i o najčešćim problemima koji se mogu javiti. U prvim trenucima posle porođaja, ispunjenim emocijama, upoznavanjem sa bebom i savladavanjem nove uloge, ima malo vremena i treba ga iskoristiti na najbolji način, za savladavanje veštine dojenja uz pomoć osoblja porodilišta.

PREPREKE ZA SPROVOĐENJE BFHI U SRBIJI

Program promocije i podrške dojenju – Bolnica prijatej beba u našoj zemlji počeo je još 1994.g. i sprovođen je sa promenljivim uspehom. U porodilištima postoje različiti problemi koji otežavaju realizaciju ovog programa. Najveći problem je nedostatak kadrova, pre svega medicinskih sestara, koji ponegde onemogućava majkama da budu sa svojim bebama na način koji BFHI podrazumeva. Problem je i neodgovarajući prostor, nedovoljna obuka osoblja, kao i nedostatak podrške institucija, tako da se program uglavnom sprovodi  samo delimično.

Prepreke su i subjektivne, nerazumevanje šta program Bolnica prijetelj beba zaista znači i koliko je koristan za majku i novorođenče. Porodilje se često boje da u prvim danima budu smeštene sa svojim novorođenčetom, dali će biti u stanju da se o njemu brinu, kako će se snaći, da li će umeti…

Budite uz novorođenče

Upravo  ova bojazan treba da bude glavni razlog da budete uz svoje novorođenče, da ga već u prvim danima upoznate, da naučite kako da ga uzmete, prepovijete, umirite, pravilno namestite da sisa, koristeći pomoć i podršku obučenog osoblja. U bolnici koja je prijatelj bebe novorođenče je baš tamo gde treba da bude: od prvog trenutka života pored svoje majke, od koje dobija neophodnu toplotu,hranu, ljubav i stimulaciju na jedinstven način.

BOLNICA PRIJATELJ MAJKE   

Poslednjih godina sagledava se potreba da porodilište bude mesto gde će se žena dobro osećati, gde se, ukoliko ne nastupe neke komplikacije ili se radi o rizičnoj trudnoći, neće osećati kao bolesnik, gde će dobiti pomoć i podršku osoblja i svojih najbližih.

Bolnica prijatelj majki omogućava trudnicama i porodiljama:

  • Obilazak porodilišta pre porođaja, zajedno sa budućim ocem
  • Prisustvo bliske osobe na porođaju
  • Informacije o toku porođaja i potrebi za preduzimanjem različitih postupaka (prokidanje vodenjaka, stimulacija, epizotomija, primena vakuma, hitan carski rez) i uvažavaje njenih stavova kad god je moguće
  • Izbegavanje carskog reza ukoliko to nije medicinski indikovano, jer operativno dovršavenja porođaja izlaže majku i dete većem riziku, usporava oporavak porodilje i odlaže, a često i kompromituje dojenje
  • Da ne budu nepotrebno dugo lišene hrane i tečnosti tokom porođaja
  • Epiduralnu analgeziju
  • Posete na postporođajnom odeljenju

Važno je naglasiti da je glavna briga osoblja zdravlje i bezbednost majke i deteta i da je to uvek na prvom mestu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Pedijatar Šef je Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta i spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.
Preporučujemo vam...
Opadanje kose zbog Corona virusa
Opadanje Kose i Corona Virus
Svakim danom se broj ranih i kasnih simptoma Corona virusa povećava, između ostalog Corona virus zahvata i kožu i kosu.Opadanje kose zbog Corona virusa  je učestalo?Značajno, difuzno opadanje kose nakon infekcije Corona virusom se beleži kod oko 30% pacijenata, to su uglavnom pacijenti koji su razvili srednje tešku i tešku…