Stimulacija Razvoja Grube Motorike

1

Dolaskom na svet dete je motorički nezrelo. Motorički razvoj deteta prati paralelno sazrevanje nervnog sistema.

Dete upoznaje svet oko sebe kretanjem i senzomotornim razvojem na čemu se zasniva razvoj ostalih funkcija i sposobnosti čoveka. I dečaci i devojčice pokazuju potrebu za redovnom fizičkom aktivnošću, i moraju im  se obezbediti mogućnosti i uslovi  za to svakodnevno.

Vežbe za razvoj grube motorike (3)

Koje su individualne razlike u motoričkim sposobnostima?

Individualne razlike u motoričkim sposobnostima ispoljavaju se razlikama u koordinaciji, snazi, brzini pokreta, ravnoteži, gipkosti, spoljašnjim faktorima i fukcionisanju CNS-a. Nivo ispoljavanja motoričkih sposobnosti zavisi od niza faktora kao što su nasleđe, pol, uzrast, treniranost. To je senzitivni period kada vežbanje treba da obavi značajnu ulogu. Počnite od prve godine života deteta !

 

Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen. Motoričke sposobnosti i navike se najviše razvijaju od 3. do 10.  godine života, s tim da se na njih naročito može izvršiti uticaj u predškolskom periodu tj. od 4. do 7. godine.

Grube motoričke sposobnosti  obuhvataju sposobnost održavanja ravnoteže, koordinaciju pokreta, izvođenje elementarnih pokreta ekstremitetima, mogućnost kontrole motorike tela i statomotorne sposobnosti. Utvrđivanje teškoća u sposobnostima hodanja, skakanja, preskakanja, bacanja, hvatanja, generalne nespretnosti i smanjene sposobnosti održavanja ravnoteže su pokazatelji usporenog razvoja grube motorike.

Šta je podsticajno?

Vestibularna stimulacija, unapređuje ravnotežu i orijentaciju u prostoru, može se sprovoditi kod beba u najranijem uzrastu i kod dece u periodu ranog razvoja. Zajednička integracija informacija iz čula  dodira, proprioceptivnog  i vestibularnog  sistema, kao i čula vida, sluha, mirisa i ukusa, omogućavaju uspešno funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima. 

Roditelji se pitaju  kako da  izaberu  pravu  sportsku  aktivnost za dete, kada je pravo vreme za početak ovih aktivnosti i kako prepoznati da li je dete talentovano i za koji sport?  Postoje brojne školice – “Sportići za decu” uzrasta od 3 do 6 godina. Deca mogu da se opredele za igru sa loptom. Aktivnosti sa loptom razvijaju vizuelno-motoričku koordinaciju. Još u uzrastu od 4 meseca možete ići na plivanje sa bebom, a kasnije je upisati u školu plivanja…

Bitno je, da dete dnevno ima dovoljno fizičke aktivnosti, u prirodi, bavi se nekim sportskim aktivnostima i tako podstiče motorni razvoj.

Share.

About Author