Kakve su potrebe za vitaminom C u trudnoći?

0

U trudnoći se potrebe za vitaminom C povećavaju za oko 10 mg/dan i smatra se da se dnevne potrebe od 85 mg vitamina C u trudnoći mogu postići unosom pet porcija voća i povrća. Rezultati nekoliko studija ukazuju na vezu između niske koncentracije vitamina C u krvi i rizika pojave preenklampsije. Koristi od suplementacije vitaminom C mogu imati trudnice koje puše, kao i trudnice koja nose više od jednog ploda, te trudnice kod kojih postoji nedovoljna zastupljenosti voća i povrća u ishrani. Bogati izvori vitamina C: plodovi citrusa, zeleno povrće, paradajz…

Share.

About Author

Comments are closed.