Prehlada i Dete

0

Ono što često nazivamo prehladom, je zapravo akutna infekcija gornjih disajnih puteva izazvana virusima.

Respiratorni sincicijjalni virus (RSV) je glavni virusni uzročnik infekcija respiratornih puteva odojčadi i dece do  druge godine, bronhiolitisa  i pneumonije. U sve široj upotrebi  su  i brzi  testovi  na respiratorni  sincicijalni  virus (RSV) iz brisa nosa (RSV Ag).

Kod dece posle 2.godine, zdrave  dece,  adolescenata, i odraslih RSV infekcija je najčešće manje ozbiljna, sa simptomima prehlade, uz izuzetak imunokompromitovanih i  sa teškim hroničnim oboljenjima. Ali, kod mlađe dece do 2 godine, RSV može uzrokovati bronhiolitis (upala sitnih disajnih  puteva u plućima) i upalu pluća .

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je procenila u  2017toj godini  je RSV infekcija uzročnik 33 miliona ozbiljnih respiratornih infekcija godišnje. Od toga 3 miliona hospitalizacija i  60hiljada smrtnih ishoda  kod dece mlađe od pet godina zbog ove infekcije. Polovina ovih hospitalizacija i smrtnih ishoda je kod dece mlađe od 6 meseci. Odojčad koja su  hospitalizovana najčešće su  prethodno  zdrava i ona kasnije u životu, pokazuju  veću  sklonost ka razvoju  bronhoopstrukcija.

prehlada

Najveći  broj slučajeva bronhiolitisa je blag i  dovoljna je kućna nega i  potporna terapija.
Kako se prenosi? Bolest se prenosi kapljičnim putem, vrlo  se lako i  brzo  prenosi, dugo se zadrzava na površinama, garderobi, rukama, kvakama, igračkama, virus preživljava više sati  u  spoljašnjoj sredini. Prenosi se sa osobe na osobu kontaktom. Javlja se i  kao  infekcija u  bolničom okruženju, naročito  na pedijatrijskim odeljenjima. RSV infekcija je sezonska. Obično se događa od kasne  jeseni do proleća a vrhunac je u hladnim zimskim mesecima. Sezone su oktobar-mart  i  novembar- april. RSV obično javlja kao epidemija. Smatra se da su sva deca  prokužena  RSV-om . Da su  sva deca imala infekciju, do  druge godine, ali samo mali broj  njih ima i ozbiljnu infekciju.

Inkubacija i simptomi

Inkubacija bolesti je kratka tri do pet  dana. Klinička slika može biti u  rasponu od blage infekcije gornjih respiratornih puteva do teških pneumonija. Ovu infekciju često prati i upala uha.

Simptomi RSV infekcije slični su  drugim  vrstama  respiratornih infekcija  kašalj, curenje nosa i  kijanje, kod osetljivih javlja se teško i otežano disanje “ sviranje “ u  grudima, povišena temperatura. Dijagnoza se postavlja klinički, rtg snimak pluća, kad je indikovan, pokaziuje karakteristične promene a za dokazivanje prisustva virusa koriste  se serološkim pregledi  ili kultivacija uzoraka.

Medu serološkim metodama, najviše se koriste brzi testovi za detekciju virusnih antigena imunofluorescencija ili ELISA testovi.

Respiratorni sinicijalni virus, prehlada (1)

U sve široj upotrebi  su  i brzi  testovi  na respiratorni  sincicijalni  virus (RSV) iz brisa nosa (RSV Ag). Uzorkuje se bris nosa ili  nazofaringealni  aspirat. Važno  je dostaviti  uzorak laboratoriji gde se test vrši u  što  kraćem vremenskom periodu, zato  što  osetljivot testa zavisi  od vremena proteklog od uzimanja brisa  do  izvođenja testa u  laboratoriji. U  upotrebi  su  brzi  imunohromatografski  kvalitativni  testovi za detekciju prisustva respiratornog sincicijalnog virusa u  nazofaringealnom brisu.

Najugroženija populacija sa rizikom da imaju  težu/ tešku  kliničku  sliku  bronhiolitisa i/ili  upale pluća   su   prevremeno  rođena deca, deca mlađa od dve godine  sa urođenim bolestima srca , hroničnim plućnim bolestima ili bolesti imunološkog sistema/imunokompromitovani.

Prevencija i Lečenje

Terapija je uglavnom nespecifična, simptomatska, potporna . Za lečenje RSV infekcije, u  određenim posebnim indikacijama, ponekad, koristi se antivirusni lek Ribavirin. Pasivna profilaksa RSV-IGIV (hiperimiuni specifični RSV imunoglobulin) i monoklonalno antitelo.

Prevencija infekcije RSV–om pasivnom imunoprofilaksom monoklonskim antitelom protiv RSV–a (palivizumab) smanjuje učestalost ozbiljnijih infekcija i  hospitalizacija, daje se deci  do  dve godine  ali je i indikovana samo  u grupi navedene  visoko rizične dece.

Za sada je nekoliko  vakcina u  poslednjim fazama istraživanja i  očekuje se odobrenje dozvola za njihovu  upotrebu. Vakcina za prevenciju bolesti izazvane respiratornim sincicijalnim virusom  značajno  bi  sačuvala zdravlje dece, smanjile broj obolelih naročito  u  grupi  sa visokim rizikom za teški oblik bolesti  i smanjila troškove lečenja, naročito  hospitalne.

Share.

About Author

Comments are closed.