Dr Vesna Veković Pedijatar, pulmolog

Pedijatar, pulmolog Radi u KBC Dr Dragiša Mišović, učesnik brojnih stručnih skupova. Doprinos je dala u prevenciji i lečenju alergijskih pulmoloških problema dece.
Respiratorni sincicijjalni virus (RSV)

Prehlada i dete – Respiratorni sincicijjalni virus (RSV)

Prehlada i dete, ustvari  respiratorni sincicijjalni virus (RSV). Ono što često nazivamo prehladom, je zapravo akutna infekcija gornjih disajnih puteva izazvana virusima. Respiratorni sincicijjalni virus (RSV) Respiratorni sincicijjalni virus (RSV) je glavni virusni uzročnik infekcija respiratornih puteva odojčadi i dece do  druge godine, bronhiolitisa  i pneumonije. U sve široj upotrebi …
Alergija kod dece i odraslih

Alergija kod dece i odraslih – Alergen specifična imunoterapija

Zašto je alergija kod dece i odraslih u porastu? Alergen specifična imunoterapija Alergen specifična imunoterapijaje danas jedina terapija alergijskih bolesti, IgE posredovanih alergija, koja deluje na sam uzrok bolesti. Alergije kod dece i odraslih su u porastu? Alergen Specifičnom imunoterapijom, umanjuje se reakcija imunološkog sistema (hiposenzibilizacija, desenzibilizacija). Davanjem malih doza…