Prekretnice u razvoju trogodišnjaka koje treba pratiti

Prekretnice u razvoju trogodišnjaka

Sadržaj

Prekretnice u razvoju trogodišnjaka treba pratiti. Kada razmišljamo o prekretnicama najčešće su to ključni momenti u razvoju koji su roditeljima povratna informacija da je sve u redu. Veštine koje se usvajaju u okviru različitih oblasti (motorika, govor, kognicija…) se mogu posmatrati kao prekretnice za datu oblast.

Šta su prekretnice u razvoju  trogodišnjaka?

Na primer, ako posmatramo motorički razvoj prekretnica za razvoj je trenutak kada dete stabilizuje pokrete glave, druga bi bila sedenje, treća puzanje, četvrata: hodanje i tako dalje. Dakle sve ove motorne veštine mogu biti kritični trenutci razvoja jednog deteta. Postoje brojni pokazatelji koji nam daju mogućnost predviđanja da će se to zaista desiti.

Prekretnice u razvoju trogodišnjaka

Šta su prekretnice u govorno jezičkom razvoju dece?

U govorno jezičkom razvoju prva prekretnica može biti vokalizacija (ona nam ukazuje da dete ima sposobnost vokalnog izražavanja i može vazduh da pretvori u glas pri ekspirijumu, tačnije izdahu).

Druga prekretnica bi bila udvajanje slogova oko 6. meseca i ranije. Moramo imati na umu da je za svako dete razvoj individuan i da usvajanje veština uvek može da varira +-6 meseci bez dizanja panike.

Sledeća i najvažnija prekretnica je pojava prve reči sa godinu dana.

Pored ovih prekretnica za govorni razvoj, postoje takođe važni trenutci razvoja neverbalne komunikacije i razumevanja. Mora se takođe naglasiti da su sve razvojne veštine u međuodnosu i nikada se ne posmatraju izlovano te zbog toga možemo na osnovu pojedinih veština predviđati da li će se razviti prvi slog, reč ili da li će dete razumeti verbalno obraćanje. Taj aspekt opet zahteva dublju analizu stručnjaka.

Prekretnice u razvoju trogodišnjaka

Najvažnija prekretnica je kod trogodišnjaka?

U ovom tekstu bi govorila o najvažnijoj prekretnici a to je trenutak kada dete napuni 3 godine. Zašto je ovaj momenat važan? Dete na ovom uzrastu može da govori u rečenicama, sluša,  zaigra se i razume vaš govor.

Svako dete ima svoj individualni razvoj ali kada se dete približava 4.godini i ne uspeva da uradi većinu dole navedenih aktivnosti  treba tražiti uzrok i pružiti podršku detetu.

Fizičke prekretnice kod trogodišnjaka se mogu uočiti preko sl. veština: deca trče, hodaju bez spoticanja svojih stopala, mogu da skaču, penju se stepenicama i silaze, bacaju i hvataju loptu, šutiraju loptu, mogu da voze tricikl.

Kada posmatramo fine motorne veštine, uočavamo da mogu da nacrtaju krug, igraju se lego kockicama i prstićima pokušavaju da sklope delove, listaju jednu po jednu stranicu knjige, prave kulu od 6 i više kockica, mogu da otvore flašu.

Posmatrajući trogodišnjake koji se približavaju četvrtoj uočavamo da:  imenuju bar 2 boje do navršene 3.godine (sa 5 godina dete imenuje 4 osnovne boje)  broje do 10, imaju količinu broja 3 ( na zahtev dodaju 1,2,3 predmeta),  shvataju da je nešto bilo jutros i da ćemo neku aktivnost ostaviti za sutra, vole da slušaju priče, pokušavaju da ispričaju svoju omiljenu priču, uče pesmice, uočavaju iste i različitite stvari, prate uputstva od 3 koraka npr. uzmi auto, donesi garažu a meni daj policajca, pri ogranizovanju igre.

Govorno jezički razvoj na datom uzrastu je zaista napravio ozbiljan skok.  Stalno pričaju ali bolje razumeju govor. Koriste osnovna pravila gramatike pri građenju rečenice ali i dalje prave neke greške npr. mišovi, automobilovi… Njihov govor je razumljiv za okruženje, mogu da vode razgovor od 2-3 rečenice pri igrovnim aktivnostima. Često koriste rečenicu i do 6 reči, mogu da kažu kako se zovu i kako se zove njihova mama, drugarica iz vrtića, mogu da razumeju predloge: u,na, iza, pored. Postavljaju pitanja ko, gde, zašto, kako bi dobili informacije u okvirima svog interesovanja.

Prekretnice u razvoju trogodišnjaka

Socio-emocionalni razvoj

Na kraju kao kruna veština koja im omogućava uključivanje sa drugom decom posmatramo socio-emocionalni razvoj. Trogodišnjaci oklevaju ali su zainteresovani da probaju nove stvari. Polako se javlja strah za nepoznate aktivnosti, mesta, osobe, počinju da se igraju sa drugom decom, mogu da uteše svog druga koji je pao, prisutna je naizmeničnost u igri.  Prisutna je simbolička igra koja se razvija do kraja treće (igra kuhinjice, frizera…), pokušavaju da nađu načina da izbegnu aktivnosti koje im se ne dopadaju.  Govorom ne “bacanjem “ i vrištanjem. Polako uviđaju svoja emotivna stanja i daju im imena; ljuta sam.

prekretnice u razvoju togodisnjaka

Zašto je važan naš odnos sa detetom do treće godine?

Tomislav Kuljuš priča o implicitnoj (nesvesnoj, automatskoj memoriji) i eksplicitonoj dugotrajnoj memoriji. Implicitna memorija je odgovorna za stvari koje radimo svakodnevno automatski. Tomislav priča o tome da je period do treće godine zadužen za naše nesvesne reakcije u pojedinim situacijama . Ali se često nesećamo tog razdoblja odrastanja koje je ključno za naše automatko ponašanje u kasnijem životu. Dakle, treba obratiti pažnju na razvoj do treće godine.  I naše odnos sa našim velikim ljudima kako bi od njih izgradili stabilne i zrele ličnosti koje žive svesno, svoj život.

Ovaj period je očito najveća prekretnica jer se pred nama nalaze mali/veliki ljudi koji uče o svetu koji ih okružuje, neposrednom interakcijom. Ponašajući se kao mali istraživači koji vrše ozbiljne oglede. Uživajte u njihovom najdivnijem razdoblju, velike prekretnice.

avatar
Predsednik je “LOGO-centra za razvoj i igru” i član Udruženja logopeda Srbije.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Femibion
Femibion 2
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion 1 i 2
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Zdravlje roditelja utiče na zdravlje deteta – Koji roditelj ima veću ulogu u tome?

6 popularnih dijeta – Koje su prednosti i koji nedostaci – Šta kaže nauka

Zašto su trudnice posebno privlačne komarcima i 5 preporuka

Šta deca pamte tokom letovanja? – Šta najviše vole?

Električni bicikli i 9 prednosti u savremenom načinu života

Preporučujemo vam...

Deca ne vole mnogo toga tokom odrastanja i razvoja. Odgoj dece može biti izazovan, a ponekad se čini da deca ne vole ništa od onoga što radimo. Šta deca ne...

Dete priča svojim jezikom, da li da se zabrinemo? Koliko detetov govor treba da bude razumljiv prema uzrastu? Kako podržati dete? Ponekad dete govori ali toliko „drugačije“ da stičemo utisak...

Razvoj govora deteta, ako je redovan, teče svojim ustaljenim i poznatim tokom. Važno je da svaki roditelj razume kako treba da izgleda razvoj jezičkih i govornih veština deteta. Prepoznajte prve...

Često su roditeljska očekivanja u odnosu na dete nerealna. Koja roditeljska očekivanja su realna i potrebna a koja ne? Kako da postignemo cilj a da izbegnemo naredbe i samim tim...