Beba

Beba je stigla kući! Nega, odgoj, ishrana bebe do 6 meseci i ishrana od 6. do 12. meseca,  dojenje, zdravlje bebe, razvoj po mesecima, stimulacija razvoja bebe.

razvoj deteta

Razvoj Deteta od Rođenja do 3. Godine

Razvoj deteta od rođenja do 3. godine teče ubrzano. Rano detinjstvo je doba izuzetnog fizičkog, kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Kako teče razvoj deteta od rođenja do 3. godine? Najnovija istraživanja pokazuju da je razvoj u prvim godinama života deteta od nemerljivog značaja za zdravlje, učenje i postignuća za ceo…
Urinarne infekcije kod beba i dece

Urinarne infekcije kod beba i dece – vaš urolog

Urinarne infekcije bebe i deteta predstavljaju raznovrsnu grupu stanja, kojima su zajedničke karakteristike smetnje na urotraktu zbog  bakterija u urinu. Urinarne infekcije bebe i deteta su relativno česte. U prvih 6 meseci bebe češće oboljevaju muška deca. Nakon toga infekcija preovladava kod devojčica. Urinarne infekcije kod beba i dece Urinarne infekcije…