Mr sc. dr Zoran Vujnović

Specijalista pedijatar, gastroenterolog Dugogodišnje iskustvo u oblasti dečije gastroenterologije i poremećaja ishrane kod dece. UNICEF-ov je konsultant iz oblasti ishrane u pedijatriji. Član je Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, a u svojstvu autora i koautora objavio je više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima.
Povraćanje i proliv kod odojčeta i male dece do tri godine.

Povraćanje i Dijareja / Odojče i Deca

Povraćanje i proliv su dva najčešća znaka poremećenog „rada“ sistema za varenje kod dece. Koja terapija se primenjuje? Šta je još važno da znate?Povraćanje i dijareja, kod odočeta i dece čest problem?Oni se kod dece najmlađih uzrasta javljaju u sklopu skoro svakog gastrointestinalnog  oboljenja. Do povraćanja dolazi zbog naglog spuštanja…
redosled uvođenja novih namirnica u ishranu bebe

Redosled Uvođenja Namirnica

Ranije se smatralo da će se kasnijim uvođenjem nemlečnih namirnica u ishranu beba smanjiti rizik za pojavu alergija na hranu i glutenske enteropatije.Naročito je postojala bojazan da će se ranijim uvođenjem namirnica koje su najčešći nutritivni alergeni (jaje, kikiriki, kravlje mleko, riba, soja, pšenično brašno), zapravo „podstaći“ taj „nepravilan“ imunski…
Rehidracija odojčeta i male dece

Rehidracija Odojčeta i Male Dece

Kako da pravilno  rehidriramo odojče ili malo dete?  Rehidracija čistom vodom se ne preporučuje, već rastvorima za oralnu rehidraciju, koji u sebi sadrže sve neophodne elektrolite koji se gube povraćanjem i prolivom, čajem ili supom…Klinička slika dehidriranog deteta zavisi od  stepena dehidracije (laka, umerena, teška), koji se određuje u zavisnosti od…
Zašto beba bljucka

Zašto Beba Bljucka? Kada će Prestati?

Odojče i beba uobičajeno bljuckaju, ali ako slabije napreduju a bljuckanje je obilno, treba se obratiti pedijatru.Zašto beba bljucka? Da li je to fiziološki?Bljuckanje je izbacivanje želudačnog sadržaja kroz usnu duplju u spoljašnju sredinu. Za razliku od povraćanja, koje je „aktivan“ čin, odnosno izazvano je „grčenjem“ trbušne muskulature i „naprezanjem“…