Mr sc. dr Zoran Vujnović Specijalista pedijatar, gastroenterolog

Dugogodišnje iskustvo u oblasti dečije gastroenterologije i poremećaja ishrane kod dece. UNICEF-ov je konsultant iz oblasti ishrane u pedijatriji. Član je Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, a u svojstvu autora i koautora objavio je više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima.
Ishrana bebe AD formulom kod koje postoje alergijski rizici

Ishrana bebe AD formulom kod koje postoje alergijski rizici

Ishrana bebe AD formulom kod koje postoje alergijski rizici   je zahtevna,  veoma je važan izbor adaptirane formule. Ishrana bebe koja ima rizik od alergijskih reakcija Značaj genetske predispozicije za alergije kod beba Alergijska stanja javljaju se  znatno češće kod dece čiji su roditelji atopičari (osobe sklone alergijama na hranu, ali…