Jod je posebno potreban trudnicama

Jod je potreban svima ali trudnice posebno treba da vode računa o potrebnom unosu joda.

Jod je potreban svima ali jod je posebno potreban  trudnicama.  Postoje li preporuke za suplementaciju?

Jod esencijalni mikronutrijent koji se u ljudskom organizmu skoro u potpunosti nalazi u štitastoj žlezdi. Jod je neophodan za sintezu hormona štitaste žlezde koji su uključeni u metaboličke procese skoro svih ćelija u organizmu. A samim tim su neophodni za rast i razvoj svih organa, posebno mozga.

Zašto je jod posebno važan za trudnice?

Na nedostatak joda u ishrani posebno je osetljiv fetus, kao i deca tokom prvih godina života jer je to period intezivnog rasta i razvoja mozga. Tako nedostatak   joda u trudnoći može imati za posledicu poremećaje u razvoju deteta, dovodeći do   hipotireoidizma novorođenčadi. Ali i do nižeg koeficijenta inteligencije, otežanog učenja, gluvoće, otežanog vida. Teži oblik deficita joda može dovesti i do mentalne  retardacije deteta.

Jod je potreban svima ali trudnice posebno treba da vode računa o potrebnom unosu joda.
So treba znati pravilno skladištiti i koristtiti

Šta može uzrokovati nedostatak joda?

Svetska zdravstvena organizacija je procenila da 20 miliona ljudi širom sveta ima poremećaje mentalnih funkcija (pamćenje, učenje) kao posledicu nedostatka joda u trudnoći, a koja je inače mogla biti sprečena suplementacijom joda tokom trudnoće. Nedostatak joda u ishrani u Srbiji je prepoznat još polovinom prošlog veka. Tada je uvedeno i obavezno jodiranje soli namenjene ishrani i ljudi i životinja. Upravo je jodirana so (kuhinjska i morska) najznačajniji izvor joda u ishrani. I istovremeno predstavlja univerzalnu strategiju za kontrolu poremećaja nastalih deficitom joda.

Pored jodirane soli, izvori joda u hrani mogu biti riba i morski plodovi, alge ali i mlečni poizvodi.

Ko je u riziku od nedovoljnog unosa joda?

Žene koje su u riziku od neadekvatnog unosa joda su žene koje su na veganskomrežimu ishrane. Odnosno, koje ne konzumiraju namirnice životinjskog porekla.  Takođe i žene koje u ishrani koriste druge vrste soli za koje ne postoji obaveza jodiranja (obavezno proverite na deklaraciji!).

So treba posebno čuvati i znati koristiti?

Važno je napomenuti i da su soli joda (naročito jodidi koji se najčešće i koriste za jodiranje) nestabilni na prisustvo vlage i visoke temperature. To znači da bi se održao sadržaj joda koji je dodat u so, potrebna je adekvatno čuvanje soli u domaćinstvu i njeno adekvatno korišćenje. Potrebno je da se so nakon otvaranja ambalaže čuva u suvim i hermetičkim zatvorenim posudama. Prilikom termičke obrade (kuvanje, prženje ili pečenje) namirnica so treba dodati nakon završeneog postupka, a ne tokom procesa pripreme. Istraživanje koje je 2017. godine sproveo Institut za javno zdravlje Crne Gore utvrdilo je neadekvatan status joda u populaciji trudnica.  Ali i da so u njhovom domaćinstvu nije imala adekvatnu količinu joda usled neadekvatnog čuvanja.

Postoje li preporuke za suplementaciju joda u trudnoći?

U Americi, Kanadi i Australiji postoje preporuke za suplementacijom 150 μg joda dnevno kod svih žena koje planiraju trudnoću ili su trudne.  Tako bi se postigao preporučeni dnevni unos od 250 μg joda/dnevno. Ova količina joda se može naći u dodacima ishrani namenjenih trudnicama koje se uvoze iz drugih država.  Što se tiče preporuka za suplementaciju jodom, u Srbiji ne postoje  preporuke  za  suplementaciju  joda  u  trudnoći s obzirom da se u našoj  zemlji  kuhinjska  so  jodira.

Jod je potreban svima ali trudnice posebno treba da vode računa o potrebnom unosu joda.
Suplementi sa jodom su dobrodošli u periodu trudnoće, pored dobro balansirane ishrane.

Ne preterivati sa unosom soli!

Na kraju, važno je napomenuti da jodirana so jeste najznačajniji izvor joda.  Ali je potrebno voditi računa o unosu soli. Preterani unos soli nosi povećan nosi rizik za razvoj hipertenzijei kasnije nastanak kardiovaskularnih oboljenja. Takođe, izvor soli u ishrani nije samo so koja se koristi u domaćinstvu za pripremu namirnica i dosoljavanje. So nalazi u svim prerađenim namirnicama (suhomesnati, snek, konditorski, pekarski proizvodi). Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da dnevni unos soli. On treba da bude maksimalno 5 g, što odgovara količini od 2,3 grama natrijuma.

Bromatolog Radi na katedri za ishranu i hemiju hrane Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet. Objavila je kao autor ili koautor više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Preporučujemo vam...
Rota virus
Rota virus kod beba i dece – Infekcija izazvana rota virusom
Gastroenteritise kod dece mogu izazvati različiti virusi. U našem podneblju kod dece je tokom zimskog perioda najčešći krivac Rota virus, čak u 65%. I drugi virusi takođe mogu uzrokovati crevne infekcije (adenovirusi, kalicivjevirusi, norovirusi), posebno kod odraslih.Rota virus  kod beba i deceZimski period karakteriše veća učestalost prehlada i kašlja kod…
Kako pripremiti dete na dolazak bebe
Kako pripremiti dete na dolazak bebe u porodicu?
Kako pripremiti dete na dolazak bebe, novog člana/ bate ili seke u prorodicu? Kako najbolje uraditi, zavisi od starosti i nivoa interesovanja prvenca. Svakako, ovo je značajna promena u životu vašeg prvenca.Kako pripremiti dete na dolazak bebe? –  Ako je dete jednogodišnjak ili dvogodišnjakKako da razgovaram sa svojim detetom o…
životni stil mame
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba
Životni stil Mame sa dvoje dece, dok je jedno mala beba je jedinstven. Celu svoju drugu trudnoću proveli ste lutajući između zaborava da ste uopšte trudni i moleći se za dan kada jednostavno više nećete biti trudna. I nekako, tokom tih dugih (ili su bili kratki?) meseci, niste ni jednom razmišljali kako ćete, tačno,…