Pregledi u trećem trimestru trudnoće

Pregledi u Trećem Trimestru

Koji pregledi u trećem trimestru trudnoće vas očekuju, pogledajte u našem članku. Pored takozvanih obaveznih,  postoje i oni koje vam ginekolog može preporučiti.

Pregledi u trećem trimestru

Svakako preporučeni pregledi u trećem trimestru trudnoće su:

 • Laboratorijske analize: kompletna krvna slika, aPTT, šećer, ukupni proteini, serumsko gvožđe, elektroliti, i celokupni urin. Ako je potrebno i urinokultura.
 • Rh antitela ako je trudnica Rh negativna, a suprug Rh pozitivan.
 • UZ-ni pregledi, tri do četiri u toku ovog trimestra ili ako ginekolog smatra i češće, prati se UZ-no napredovanje trudnoće,
 • Ginekološki pregled, određuje se veličina, položaj i stanje grlića materice, položaj ploda, da li ima kontrakcija.
 • Merenje krvnog pritiska i telesne mase jednom mesečno ako je nalaz normalan, po potrebi i češće.
 • Otoci nogu i ruku, gleda se da li ima otoka i kakvi su.
 • Inspekcija i pregled dojki i bradavica.
 • U poslednjem mesecu trudnoće se radi cervikalni i vaginalni bakteriološki bris.
 • Od 32. nedelje trudnoće se jednom nedejno radi CTG zapis, gde se prati srčana radnja ploda i prognostički uredan nalaz daje sigurnost narednih nedelju dana za plod.
 • HbsAg – određivanje angitena na hepatitis B (potrebno za ulazak u porodilište). Veoma je važan parametar za plod, jer ako je majka pozitivna ona nema tegobe, ali će dete po rođenju dobiti žuticu. Ovako će da primi vakcinu i da bude zaštićeno.
Pregledi u trećem trimestru
Analize urina u trudnoći rade se pri zdravstvenim redovnim kontrolama, ili kada trudnica ima neke od simptoma koji ukazuju na moguće zdravstvene probleme.

Kada ste obavili svakako preporučene preglede, evo koje vam još savetujemo/preporučujemo preglede.

Preporučeni pregledi trudnica:

 • Ekspertski UZ–ni pregledi, svake četiri nedelje, kao i fetalna ehokardiografija, gde se detaljno prati razvoj organa ploda. Kao i procena i kvalitet plodove vode, merenje protoka krvi kroz određene krvne sudove kod ploda.
 • Koprokultura – pregled stolice.
 • HIV – pregled krvi na sidu.
Preporučeni pregledi trudnica
Jedan od razloga pojave otoka može biti i izražena anemija. Popravljanjem krvne slike i otoci nestaju. Još jedan razlog mogu biti i bubrežna obolenja, koja mogu postojati i pre trudnoće. Takođe i proširene vene, naglo dobijanje na težini…

Otoci u trudnoći od povišenog krvnog pritiska?

Najčešći razlog pojave otoka je povišen krvni pritisak u trudnoći. Ako nije registrovan i traje neko vreme  može dovesti do preeklampsije i eklampsije, koje mogu imati i fatlan ishod po majku a i plod. Zato je potrebno javljati se redovno na kontrole kako zakaže ginekolog.  Na njima se meri krvi pritisak. A kada trudnica primeti neke promene, kao otoke, potrebno je odmah da se javi ginekologu. Ako je registrovan povišen krvi pritisak, odredjuje se neslana ishrana. Bez suhomesnatih proizvoda, samo bareno meso i povrće.  A kada je potrebno uvode se i lekovi koji snižavaju krvi pritisak. Potrebno je da trudnica meri pritisak kod kuće svaki dan kako joj kaže ginekolog. I to  jednom ili više puta dnevno i beleži u notesu koji će doneti na kontrolu.  Tako će se videti stanje krvnog pritiska.

Krvna slika

Krvna slika u trudnoći se redovno prati tokom cele trudnoće. Nalazi krvne slike važan su pokazatelj toka trudnoće i zdravlja trudnice. U trudnoći se menjaju referentne vrednosti krvne slike. Na osnovu rezultata krvne slike lekar će moći da uoči promene i da na njih utiče suplementacijom ili, ukoliko je potrebno, terapijom.

Analiza krvi se radi više puta u toku trudnoće, uključujući i prvu posetu ginekološkoj ordinaciji. Obavezan podatak je i krvna grupa trudnice, koja je neophodna za prijem u porodilište i bilo kakve eventualne intervencije. Uz krvu sliku vrlo je važan urin i urinokultura (kod sumnje na infekciju). Referentne vrednosti se tokom trudnoće menjaju, a često se desi da vrednost određenih nalaza varira i u zavisnosti od nedelje trudnoće, zato u daljem tekstu nećemo navoditi referentne vrednosti koje svakako stoje na rezultatima koje ćete dobiti. Cilj ovog teksta je da razjasni termine koji mogu biti nejasni, ne i da dodatno zbuni ili uplaši trudnice. Za tumačenje rezultata važno je konsultovati isključivo lekara, a često nije samo jedan parametar dovoljan da bi se utvrdilo neko nepovoljno stanje.

KRVNE GRUPE I NJIHOV ZNAČAJ U TRUDNOĆI PROČITAJTE OVDE 

Specijalista ginekologije i akušerstva. Radi UZ-nu dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, UZ-ni pregled dojki, završila je kurs iz citologije i citodijagnostike.
Preporučujemo vam...