Razvoj bebe

Znaci koji ukazuju na smetnje u razvoju deteta do1. godine

Signali smetnji u razvoju od rođenja do 1 godine

Signali smetnji u razvoju od rođenja do1. godine su veoma važni! Znaci koji ukazuju na smetnje u razvoju deteta do 1. godine, biće prikazani po tromesečjima. Odmah reagovati ako postoje znaci smetnji u razvoju bebe Razvoj u prvoj godini teče veoma brzo i važno je obratiti pažnju i reagovati na…
Kako boje deluju na decu od rođenja do 7. godina

Kako boje deluju na decu od rođenja do 7 godina?

Kako boje deluju na decu od rođenja do 7 godina?  Birajte boje zidova, igračaka, odeće, boje koje vaše dete umivaju harmonijom, nežnošću i vedrim raspoloženjem, jer boje su važne u razvoju vašeg deteta. Definitivno, boja je više od onog što vizuelno uočavamo. Svaka od boja ima svoju talasnu dužinu u…
Malo Dete u Igri sa Knjigama

Malo dete u igri sa knjigama

Malo dete u igri sa knjigama razvija svoje kognitivne, emotivne, motoričke, socijalne i komunikacijske veštine. Kako birati knjige za malu decu i kako da knjiga postane detetov sjajan prijatelj zauvek?  Malo dete u igri sa knjigama – Da knjiga postane sjajan prijatelj Igra razvija zainteresovanost za svet koji nas okružuje…
Gestovi govore kakav je razvoj

Gestovi govore kakav je razvoj deteta (od 9 do16 meseci)

Gestovi govore kakav je razvoj deteta. Neverbalna komunikacija i razvoj deteta od 9. do 16. meseca  deteta prethodi govoru. A govor i očekivani gestovi, čine komunikaciju kompletnom, i ukazuju na uredan razvoj. Gestovi govore kakav je razvoj Na osnovu posmatranja Vašeg deteta možete sami ocenite da li se razvoj odvija redovno.…