Razvoj bebe

Koje su normalne telesne proporcije

Kako Deca Rastu,Telesne Proporcije

Kako deca rastu? Optimalni rast deteta je jedan od najpouzdanijih pokazatelja dobrog zdravstvenog stanja deteta, odgovarajuće ishrane i povoljnog psihoemocionalnog okruženja. Kako deca rastu? Rast je veoma složen proces koji se odvija pod uticajem brojnih genetskih činilaca i niza faktora iz okoline. Celokupni rast od rođenja do kraja adolescencije može…
Dete Niskog Rasta - Poremecaji Rasta

Dete Niskog Rasta – Poremećaji Rasta

Nizak rast, odnosno zaostajanje u linearnom rastu, postoji kod sve dece sa telesnom visinom ispod -2SD (ispod 3.percentila) za uzrast i pol. Kada je neodložno ispitivanje u cilju otkrivanja poremećaja rasta? telesna visina manja od -2SD (ispod 3.percentila) za uzrast i pol; niska je brzina rastenja izmerena u periodu od…
Holistički ples, pregled u najranijem uzrastu bebe

Bebin Ples, Holistički Pedijatrijski Metod

Bebin ples – Kako se beba sama regeneriše i popravlja uz ples i pregled u najranijem uzrastu? Šta je „Bebin ples“? Metod Bebin ples je poseban pregled i tretman, prilagođen svakoj bebi posebno. U najmoćnijem periodu, u prvim mesecima po rođenju bebe, dok je mozak „neuroplastičan“ i može da briše…
Bebin Smeh do Prvog Rodjendana

Bebin Smeh do Prvog Rođendana

Bebin smeh do prvog rođendana je i pokazatelj razvoja bebe?  Nema veće sreće za roditelje, nego kad im se beba nasmeši, niti bolje muzike za njihove uši od bebinog smeha! Bebin smeh je važan! Potrebno je da se bebajednom nasmeje, kasnije će to samo ponavljati. Od rođenja do mesec dana,…
Značaj igre u razvoju bebe do prvog rođendana

Značaj igre u razvoju bebe do prvog rođendana

Značaj igre u razvoju deteta do prvog rođendana je veliki. Beba dolazi na svet već pripremljena za dalji razvoj u otvorenoj, novoj sredini. Dolazi sa iskustvom na senzornom i motoričkom planu i prvim iskustvima prijatnosti i neprijatnosti  doživljenim u stomaku svoje mame.  Odmah po rođenju spremna je za dalji razvoj…