Dr Dario Jocić Specijalista opšte hirurgije i vaskularni hirurg

Dr Dario Jocić je magistar medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije i vaskularni hirurg. Jedan je od pionira u lečenju vena minimalno invanzivnim hiruškim metodama. Prvi je u regionu uveo metodu lečenja vena medicinskim lepkom. Osnivač Centra za savremeno lečenje vena, autor je i koautor više desetina radova koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima i kongresima u zemlji i inostranstvu.
Proširene vene i sport

Proširene vene i sport, koji je dobar za mene, kako vežbati?

Proširene vene i sport, koja fizička aktivnost je dobra za mene? Pitaju se sve osobe koje imaju problem proširenih vena.Proširene vene i sport, koji je primeren?Ukoliko imate problem sa proširenim venama, sva je prilika da se pribojavate ili potpuno izbegavate fizičku aktivnost iz straha od pogoršanja stanja. Međutim, imamo dobre…