Zdravlje deteta

Zdravlje deteta je svakom roditelju najvažnije! Tim stručnjaka različitih specijalnosti vam daju preporuke, kako bi zdravlje deteta bilo najbolje moguće.

O očnom pregledu razrokog deteta

Šta roditelji treba da znaju o očnom pregledu razrokog deteta?

Šta treba znati o očnom pregledu razrokog deteta? Strabizam ili razrokost je senzomotorni poremećaj. Šta često ide zajedno sa razrokošću? Idealan, paralelan položaj očiju pri gledanju na daljinu je tzv ortoforija. Kod strabizma postoji jedva uočljivo ili manifestno skretanje jednog ili oba oka. Skretanje može biti prema nosu ili spolja,…
mlecni zubi (

Koliko su mlečni zubi važni?

Koliko su mlečni zubi važni govori činjenica da zdravi mlečni zubi omogućavaju pravilan razvoj deteta kada su u pitanju govor, ishrana i niz drugih važnih  funkcija. Netačno je da mlečni zubi nisu važni i da ih ne treba čuvati i leciti ukoliko dodje do pojave karijesa! Šta zdravi i očuvani…