Razvoj bebe

Razvoj bebe u prvoj godini. Stručnjaci iz različitih oblasti daju savete o psihofizičkom razvoju bebe i stimulaciji razvoja, kako bi beba dostigla svoj puni potencijal.

Muzika i beba

Muzika i Beba

Muzika i beba su u bliskoj vezi! Beba je stigla, vi ste postali roditelji i želeli biste da nastavite čarobno, muzičko, putovanje i kroz njega ostvarite dublju komunikaciju. Muzika je značajna još u prenatalnom periodu za bebe. Ukoliko svesno uključimo muziku u našu svakodnevicu  dublje ćemo komunicirati i povezati se …
Rano otkrivanje neredovnog razvoja

Rano otkrivanje neredovnog razvoja

Rano otkrivanje neredovnog razvoja je veoma važno za dalji razvoj bebe. Kako čin sisanja ukazuje na buduće razvojne smetnje ili poremećaje hranjenja, neurološke, senzorne ili motorne smetnje? Mogu li roditelji uočiti? Rano otkrivanje neredovnog razvoja je od velikog značaja? Praćenjem određenih pokreta, može se posmunjati na razvojne smetnje. I to,…
Rast i razvoj bebe

Rast i Razvoj Bebe 10 do 12 Meseci

Rast i razvoj bebe 10. do 12. meseca,  u četvrtom  tromesečju i dalje je veoma brz, ali  se polako usporava. Kako beba napreduje od 10. do 12. meseca? Tokom  ovog perioda dete prosečno dobija 10 grama dnevno, tako da je mesečno napredovanje oko 300gr.  Na kraju prve godine dete obično…