Sistematski pregledi dece – Preventivne kontrole od 1. meseca do poslaska u školu

Sistematski pregledi dece

Sadržaj

Sistematski pregledi dece ili preventivne kontrole od 1. meseca do poslaska u školu, su veoma značajne. Ima ukupno 11 sistematskih, preventivnih pregleda dece u ovom periodu. Rano detinjstvo, karakteriše veoma brz rast i velike promene u funkcionisanju celog tela.

Ako postoje bilo kakva odstupanja od optimalnog rasta i razvoja, važno je da sa na vreme uoče i da se odmah reguje.  Upravo zahvaljujući sistematskim pregledima ona se mogu rano otkriti, neka i kao sasvim slučajni nalazi bez ikakvih tegoba.

Sistematski pregledi dece – Kalendar sistematskih pregleda

Do polaska u školu predviđeno je jedanaest preventivnih pregleda, u sledećim uzrastima: 1m, 2m, 3,5m, 5m, 6m, 9m, 12m, 18m, 3.god, 4. god, 5. god  a dvanaesti  je sa  6/7 g, pred polazak u školu.

Sistematski pregledi dece

Pregledi su tokom prvih godine vrlo česti, jer je i kalendar vakcinacije dosta „gust“. Drugi razlog je potreba da se prati intenzivan rast i psihomotorni razvoj u prvim mesecima života. Dešava se da posle prve godine roditelji zaborave na sistematske preglede, ako nisu vezani za vakcinaciju. Odlazak kod lekara kada je dete bolesno nije zamena za preventivni pregled.

Preventivne kontrole od 1. meseca do poslaska u školu

To je  prilika da dobijete savete za negu, ishranu, bezbednost i podsticanje razvoja Vašeg deteta. Kada dete vodite kod lekara zato što je bolesno, priča se o bolesti; kada ga vodite na preventivni pregled, priča se o zdravlju i kako da se unapredi. Važan deo sistematskog pregleda je vakcinacija deteta. Zbog toga kalendar preventivnih pregleda prati kalendar vakcinacije.

Sistematski pregledi dece

Zašto su važni sistematski pregledi?

Jedan od ciljeva ovih pregleda je i da se eventualni problem ili kašnjenje u razvoju na vreme uoči, da bi se blagovremeno preduzele potrebne mere. Bilo da se radi o problemu sa rastom, težinom i uhranjenošću (nedovoljno ili prekomerno napredovanje), kašnjenjem u razvojnim prekretnicama, evetualnim problemima sa vidom ili sluhom, nepravilnim položajem ili ponašanjem deteta, blagovremena intervencija je presudna da se odstupanje od optimalnog rasta i razvoja koriguje. Nekada je dovoljno da roditelji dobiju savet…oko ishrane, podsticanja razvoja deteta, umirivanja, podržavajućeg roditeljskog pristupa. Nekada će biti potrebno da se konsultuje i drugi specijalista, kome će vas pedijatar uputiti.

Iako se termin sistematski pregledi najčešće koristi, pravilno bi bilo zvati ih redovne preventivne posete. Osim redovnih (prema usvojenom kalendaru) dete može imati i vanredne preventivne posete, npr. kada se upisuje u vrtić ili kad pedijatar smatra da je u nekom uzrastu potrebna češća kontrola od preporučenih.

Sistematski pregledi dece

Priprema za preventivni pregled

Najbolje je da oba roditelja dođu sa detetom,  jer zajedno učestvujete u svakodnevnim aktivnostima oko deteta i potrebno je da funkcionišete kao tim. Ponesite medicinsku dokumentaciju koju imate. Sigurno ćete imati puno pitanja za pedijatra, usresredte se na ona koja su Vam u tom trenutku najvažnija, jer se može desiti da ne stignete na sva pitanja da dobijete odgovore.

Koji je sadržaj preventivnih/ sistematskih pregleda?

Ovi pregledi obuhvataju merenja (telesna težina i visina), pocenu opšteg stanja i stanja uhranjenosti, procenu psihomotornog razvoja, orijentacionu procenu vida, sluha, procenu razvoja govora, pregled zuba, rano otkrivanje ortopedskih anomalija te ocenu psihičkog razvoja, zavisno od uzrasta deteta.

Pregled počinje merenjem deteta. Raskomotićete dete, a sestra će izmeriti težinu i dužinu (do dve godine), odnosno visinu za starije dete  i obim glave. Ove vrednosti uneće u grafikone (karte) rasta.

Iskoristite ovu priliku da se posavetujete oko oblačenja, da li ste dete obukli u skladu sa vremenskim prilikama i spoljnom temperaturom. Sestra će i sama to primetiti i daće Vam savet ako ste pretoplili dete (što je česta greška koju svi pravimo).

Sistematski pregledi dece

 

Šta pedijatar pita na sistematskom pregledu deteta?

Proveriće kako se dete hrani, da li ima nekih problema i, u zavisnosti od uzrasta, daće Vam preporuke za ishranu za naredni period. Dobićete savet i oko suplemenata (D vitamin, Omega 3-DHA, gvožđa ako dete pripada nekoj od rizičnih grupa za deficit gvožđa, K vitamin za decu na prirodnoj ishrani do navršena 3 meseca).

Prokomentarisaće rast i uhranjenost deteta i daće Vam potrebne preporuke. Klinički pregled deteta obavlja se po sistemima ’’od glave do pete’’ uz praćenje ponašanja deteta. Neurološki pregled i procena psihomotornog razvoja prilagođeni su uzrastu deteta; jednostavnim postupcima lekar procenjuje da li je dete dostiglo predviđene razvojne prekretnice za uzrast. Tokom pregleda lekar će Vam demonstrirati položaj i držanje odojčeta, komunikaciju prilagođenu uzrastu, postaviti pitanja  šta dete može da uradi i kako se ponaša kod kuće.

Na kraju, dobićete preporuke za naredni period, za ishranu, negu i podsticanje psihomotronog razvoja deteta. Preporučiće Vam druge preglede predviđene u određenom uzrastu, ili ako smatra da su potrebni neki dodatni pregledi i konsultacije. Možda ćete dobiti  i neke pisane materijale. Obavestiće Vas o vremenu naredne posete i kako ćete  je zakazati. Naravno, prijaće Vam i pohvale koje ćete dobiti za svoje roditeljske veštine i uspehe!

Preporuka za roditelje – pripremite pitanja!

Sigurno ćete imati puno pitanja, pogotovu ako ste u novoj ulozi roditelja i interesuje vas sve: od ishrane, nege, dnevnih rutina, tumačenja poruka koje dete šalje, kako reagovati u pojedinim situacijama i dr. Ako ste već iskusni roditelji, otkrićete da je svako dete ličnost za sebe, sa specifičnim tempom rasta i razvoja i individualnim potrebama, pa ćete i vi imati novih pitanja i nedoumica. Pitanja grupišite po važnosti, jer sigurno neće biti dovoljno vremena da dobijete odgovore na sve što Vas zanima.

Sistematski pregledi dece

 

Šta doktor pregleda na sistematskom pregledu

Pregled kukova

Klinički pregled kukova je sastavni deo sistematskih pregleda do 6. meseca života deteta. Ultrazvučni pregled kukova radi se u 3.mesecu; pedijatar će Vas informisati gde možete da odvedete dete na pregled i kako da zakažete. Posebnu pažnju treba obratiti na decu sa faktorima rizika za razvojni poremećaj kuka (karlični položaj, iščešanje kukova u porodici, prevremeni porođaj).

Pregled sluha deteta

U našoj zemlji predviđeno je da se sva novorođena deca testiraju u porodilištu. Na prvom preventivnom pregledu pedijatar će proveriti da li je test urađen, i da li dete ima neki od faktora rizika za oštećenje sluha. Deca koja nisu prošla test u porodilištu i ona sa faktorima rizika upućuju se radi daljeg ispitivanja i praćenja kod audiologa. Svoj ostaloj deci neophodno je praćenje sluha prilikom redovnih pregleda tokom prve godine života (kako dete reaguje na zvuk). Ako na osnovu ponašanja svog deteta posumnjate da ne čuje dobro, javite se pedijatru i van redovnih pregleda, da bi uputio dete na dalje ispitivanje kod audiologa.

Pregled vida deteta

Prilikom pregleda sa navršenih godinu dana pedijatar obavlja test pokrivanja na razrokost. U slučaju bilo kakve sumnje na poremećaj upućuje dete kod oftalmologa. U uzrastu od 4 godine obavezan je pregled oftalmologa radi provere oštrine vida.

Kontrola govora

Pregled kod logopeda potreban je čim se posumnja na poremećaj u razvoju govora ili jezika. Obavezni su pregledi sa navršene 3 godine, 5 godina i pred polazak u školu. Deca sa faktorima rizika za razvoj govora upućuju se kod logopeda mnogo ranije, neka već u uzrastu od 3 meseca.

Pregled kod stomatologa

Prilikom svakog preventivnog pregleda pedijatar prati nicanje zuba i razvoj vilice i dobijate savete za pravilnu negu. Pregledi kod stomatologa obavezni su u uzrastu od 1, 3 i 5 godina.

Sistematski pregledi dece

Merenje krvnog pritiska kod dece

Možda će Vas iznenaditi što se malom detetu rutinski meri krvni pritisak. Prema evropskim smernicama za prevenciju, dijagnozu i terapiju viskog krvnog pritiska kod dece i adolescenata prvo redovno merenje je u uzrastu od 4 godine. Krvni pritisak se kod dece meri na isti način i istim aparatima kao za odrasle, važno je da dimenzije manžete aparata budu prilagođene uzrastu deteta.

Laboratorijske analize

Prva krvna slika predviđena je u uzrastu od 6 meseci; kod dece kod koje se očekuje ranija pojava nedostatka gvođa (prevremeno rođena, blizanci) može se uraditi i ranije. Većina pedijatara smatra da bi maloj deci trebalo proveravati krvnu sliku jednom godišnje (obično je to i češće, ako je dete često  bolesno).

Ove preporuke ne znače da svaki od pregleda mora biti u tačno predviđenom vremenu. Nekada do odlaganja dolazi zato što je dete bilo bolesno, ili ćete dugo čekati na zakazani pregled kod određenog specijaliste.  Najvažnije je da se redovno prate svi aspekti rasta i razvoja deteta i da se eventualna odstupanja uoče na vreme, pre nego što se ispolje, jer će se tako najbrže i najbolje korigovati.

Poruka za roditelje

Svi mi imamo odgovornost za očuvanje i unapređenje svog zdravlja. Kada postanete roditelji, briga o sopstvenom zdravlju postaje još važnija i deo je odgovornog roditeljstva. Na zaboravite, osim za decu, preventivne posete predviđene su i za odrasle. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje sistematske preglede za odrasle jednom godišnje, ili bar jednom u dve godine, da bi ste sa lekarom pričali o zdravlju, a ne o bolesti. Sadržaj i obim ovih pregleda zavise od godina, pola, prisustva faktora rizika. Zakažite kod Vašeg izabranog lekara preventivni pregled. Ne zaboravite,  prevencija je najvažnija u očuvanju zdravlja: zdrava ishrana, održavanje optimalne telesne težine, fizička aktivnost, prestanak pušenja. Podjednako je važno da odvojite malo vremena samo za sebe i partnera.

avatar
Dugogodišnji šef Neonatološkog odeljenja u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Zvezdara“. Član je Republičke komisije za podršku dojenja, porodične i razvojne nege novorođenčeta.

Podeli ovaj članak sa prijateljima

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Skype
Email
Oktal - Multimam Jan24 Side
Esensa Propomint
Esensa DevitinD3k1
Gasimenti
Femibion 1 i 2
Femibion
Femibion 1 i 2
Femibion 2
Femibion
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Dynamic.rs
Najnoviji članci

Jezički razvoj dece i kategorizacija

Emocije i promene raspoloženja u trudnoći – 5 pomoći

Kako biti deo detetove igre a ne prekidati samostalnu igru

Anksioznost i depresija u trudnoći – Simptomi i faktori rizika

Nadutost u trudnoći i kako je rešiti

Preporučujemo vam...

Jezički razvoj dece zavisi i od sposobnosti dece za kategorizacijom.  Sposobnošću kategorizacije dete razvija način da grupiše misli, obradi informacije i opiše pojmove. Radom na kategorizaciji, podstičemo razvoj jezičkih veština....

Kako biti deo detetove igre a da ne prekidate samostalnu igru? Uvek govorim o tome koliko je samostalna igra deteta važna. Sa druge strane stalno ističem i koliko je roditeljska...

Kad kažemo roditeljstvo nekad i sad ne moramo da idemo mnogo daleko u prošlost kako bismo uočili bitne razlike. Dovoljno je da uporedimo period kad smo mi bili deca i...

Greške u vaspitavanju deteta su česte. Koliko puta smo čuli ovu roditeljsku “vaspitnu” poštapalicu. Ako budeš dobar mama/tata će ti kupiti to što voliš … Ako ne budeš dobar …...